The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "ASICON"( http://dblp.L3S.de/Venues/ASICON )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/asicon

Publication years (Num. hits)
2011 (278) 2013 (245) 2015 (338) 2017 (290)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(1147) proceedings(4)
Venues (Conferences, Journals, ...)
ASICON(1151)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 1151 publication records. Showing 1151 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Qinmiao Kang, Zhifeng Xie, Yongquan Liu, Ming Zhou A 0.18 μ m high-voltage area efficient integrated gate driver for piston engine fuel injection control SoC. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Sun, Yingjie Lao, Weiqiang Liu, Xiaohu You, Chuan Zhang Application of LDPC codes on PUF error correction based on code-offset construction. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ping Luo, Kangle Wang, Shuangjie Qiu, Zelang Liu, Long Huang A 40V monolithic ultrasonic motor driver. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Quanwang Liu, Bo Zhang 0027, Shaowei Zhen, Weidong Xue A 3.7ppm/°C piece-wise compensated bandgap reference. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaoqin Yao, Litong Liu, Jing Jin A passive mixer-first receiver with negative feedback for impedance matching. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Masanori Hashimoto, Ryo Shirai, Yuichi Itoh, Tetsuya Hirose Toward real-time 3D modeling system with cubic-millimeters wireless sensor nodes. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingxi Duan, Teng Zhang, Minghui Yin, Caidie Cheng, Liying Xu, Yuchao Yang, Ru Huang Switching dynamics and computing applications of memristors: An overview. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhao Wang, Dihu Chen, Jianping Guo A CMOS transceiver RFIC for China geo-radio standard. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sid Zarabi, Egon Fernandes, Isabel Rua, Armaghan Salehian, Hélène Debéda, David Nairn, Lan Wei Design and development of a self-contained and non-invasive integrated system for electricity monitoring applications. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiyuan Wang, Youwei Zhang, Chunxiao Cong, Laigui Hu, Pengfei Tian, Ran Liu 0001, Zhi-Jun Qiu Layer thinning of MoS2 flakes by thermal annealing in air. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qianneng Zhou, Feihong Cheng, Hongjuan Li, Kai Yan, Wei Luo High-order curvature-compensated CMOS bandgap voltage reference. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoqing Liu, Anping He, Caihong Li, Guangbo Feng, Jilin Zhang Study of 64-bit booth asynchronous multiplier based on FPGA. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zekun Zhou, Jianwen Cao, Yue Shi, Bo Zhang 0027 A high-precision voltage regulator with dynamic load technique and overcurrent protection. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yewen Ni, Xiaoxin Cui, Tian Wang, Yuanning Fan, Qiankun Han, Kefei Liu 0002, Xiaole Cui Improving DFA on AES using all-fault ciphertexts. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingye Zhou, Xin Tan, Yuanjie Lv, Yuangang Wang, Xubo Song, Guodong Gu, Peng Xu, Hongyu Guo, Zhihong Feng, Shujun Cai Dynamic characteristics and related trapping effects of GaN-based Fin-MISHEMTs. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cong Chen, Kim Batselier, Mihai Telescu, Stéphane Azou, Noël Tanguy, Ngai Wong Tensor-network-based predistorter design for multiple-input multiple-output nonlinear systems. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiangtao Peng, Hai-Bao Chen, Hengyang Zhao, Zeyu Sun, Sheldon X.-D. Tan Dynamic temperature-aware reliability modeling for multi-branch interconnect trees. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianwei Yang, Weizhen Wang, Zhicheng Xie, Jun Han 0003, Zhiyi Yu, Xiaoyang Zeng Parallel implementations of SHA-3 on a 24-core processor with software and hardware co-design. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Can Wei, Yu-Kun Song, Duoli Zhang A chain-multiplier for large scale matrix multiplication. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yumei Ma, Mengfei Ji, Yuping Guo, Yuchun Chang A 101 dB SNDR 3.7mW switched-capacitor ΣΔ ADC using tri-level quantization. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongxin Cong, Ming Xu, Dan Zhao, Dongping Wu A 3600 × 3600 large-scale ISFET sensor array for high-throughput pH sensing. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yun Yin, Junlin Gou, Junyi Wang, Yarong Fu, Xiaoyong Xue, Yinyin Lin ReRAM write circuit with dynamic uniform and small overshoot compliance current under PVT variations. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Liu 0140, Bin Li, Mo Huang, Zhaoquan Chen Backscattering in multicycle Q-modulation for bio-implants wireless power transfer. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baofa Huang, Ningyuan Yin, Zhiyi Yu The write deduplication mechanism based on a novel low-power data latched sense amplifier for a magnetic tunnel junction based non-volatile memory. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Liu, Yu Liu, Yanbin Xiao, Xiaohua Fan, Haiying Zhang An output-capacitor-less low-dropout regulator with transient-improved technique. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianjie Long, Qin Wang, Jian-Fei Jiang, Nin Guan An on-chip circuit for timing measurement of SRAM IP. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaopei Chen, Sheng Wang 0005, Xiaoyan Xiang, Chen Chen, Jianyi Meng A light-weight energy-efficient resilient circuit for variation tolerance. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, M. P. Anantram, Xu Xu, Jiwu Lu Analysis of sub-threshold electron transport properties of ultra-scaled amorphous phase change material germanium telluride (invited paper). Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhao Xu, Yingjie Lao, Weiqiang Liu, Xiaohu You, Chuan Zhang DC MUX PUF: A highly reliable feed-back MUX PUF based on measuring duty cycle. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaixuan Zhang, Li Ding, Yujie Cai, Wenbo Yin, Fan Yang, Jun Tao, Lingli Wang A high performance real-time edge detection system with NEON. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weihong Xu, Zhongfeng Wang, Xiaohu You, Chuan Zhang Efficient fast convolution architectures for convolutional neural network. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruwu Xiao, Qiying Lei, Xuan Guo, Yuping Zhao A reference signal phase independent high precision timing skew mismatch estimation scheme for time interleaved ADC. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongxia Shang, Yang Zhao, Yong Lian Low power FIR filter design for wearable devices using frequency response masking technique. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Patricia Desgreys, Venkata Narasimha Manyam, Kelly Tchambake, Dang-Kièn Germain Pham, Chadi Jabbour Wideband power amplifier predistortion: Trends, challenges and solutions. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pei-Yu Chen, Lan-Da Van, Hari C. Reddy, I-Hung Khoo Type-3 2-D multimode IIR filter architecture and the corresponding symmetry filter's error analysis. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chaojiang Li, Min Wang, Taiyun Chi, Arvind Kumar, Myra Boenke, Dawn Wang, Ned Cahoon, Anirban Bandyopadhyay, Alvin Joseph, Hua Wang 0006 5G mm-Wave front-end-module design with advanced SOI process. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Akira Matsuzawa, Masaya Miyahara SAR+ΔΣ ADC with open-loop integrator using dynamic amplifier. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1TianShen Tang, Hao Ni, Zijian Zhao, Yao Zhou Development trends of embedded NVM technology. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kazutoshi Kobayash Highly-reliable integrated circuits for Gro. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruihan Pei, Jia Liu, Xian Tang, Fule Li, Zhihua Wang A low-offset dynamic comparator with input offset-cancellation. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Chen 0008, Cheng Li, Fei Lu 0004, Chenkun Wang, Feilong Zhang, Tianru Wu, Xiaoming Xie, Kun Zhang, Xinxin Li, Jimmy Ng, Ya-Hong Xie, Yuhua Cheng, Albert Z. Wang Characterization of single-crystalline graphene ESD interconnects. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zong-You Hou, Hsiu-Chun Tsai, Chua-Chin Wang High-voltage bidirectional current sensor. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yalong Pang, Ying Zhang, Jun Han 0003, Xiaoyang Zeng Fp2 arithmetic acceleration based on modified Barrett modular multiplication algorithm. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hsun-Wei Chan, Chang-Ting Wu, Chih-Wei Jen, Chun-Yi Liu, Wei-Che Lee, Shyh-Jye Jou A pseudo MMSE linear equalizer for 60GHz single carrier baseband receiver. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sujuan Liu, Ze Li, Zhenzhen Zhao, Yihui Fan All-digital background calibration technique of the channel-time-mismatch in a two-channel TIADC. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaijian Yuan, Xingming Zhang 0002 Low power mapping optimization of loops for dual-Vdd CGRAs. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuang Cui, Tianzhao Liu, Haoran Gong, Bingyan Hu, Yuchun Chang A high performance switched-capacitor programmable gain amplifier design in 0.18μm CMOS technology. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinghao Ye, Youhua Shi, Nozomu Togawa, Masao Yanagisawa A low cost and high speed CSD-based symmetric transpose block FIR implementation. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuan Zhang, Weihong Xu Neural networks: Efficient implementations and applications. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiudeng Wang, Xiaojing Zha, Yonggen Tu, Shi Ge, Yidie Ye, Yinshui Xia A synchronous charge extraction piezoelectric energy harvesting circuit based on precision active control peak detection with supplement energy. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Amr M. S. Tosson, Shimeng Yu, Mohab H. Anis, Lan Wei 1T2R: A novel memory cell design to resolve single-event upset in RRAM arrays. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiwei Li, Yan Li, Song Chen 0001, Feng Wu A fully pipelined hardware architecture for convolutional neural network with low memory usage and DRAM bandwidth. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jijian Shi, Tingting Mo A 2.4GHz T/R switch with ESD protection for WLAN 802.11 b/g/n applications. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenyang Kong, Xiaodong Liu, Weigang Xu, Zhangwen Tang A 1.0-to-2.4GHz wideband VCO with uniform sub-band interval and constant tuning gain. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yixia Liu, Xiaoxin Cui, Jian Cao, Xing Zhang 0002 A hybrid fault model for differential fault attack on AES. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Longmei Nan, Xiaoyang Zeng, Zhouchuang Wang, Yiran Du, Wei Li Research of a reconfigurable coarse-grained cryptographic processing unit based on different operation similar structure. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yun Yin, Tong Li, Xiaoyong Xue A 1.0-3.0GHz LTE transmitter with CIM enhancement. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Te-Kuang Chiang, Ying-Wen Ko, Hong-Wun Gao, Yeong-Her Wang A new short-channel-effect-degraded subthreshold behavior model for elliptical gate-all-around MOSFET. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hui Wang, Lingli Jiang, Ning Wang, Xinpeng Lin, Hongyu Yu The enhancement mode AlGaN/GaN high electron mobility transistor based on charge storage. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhao, Zheng Wang 0036, Zhoufeng Ying, Shounak Dhar, Ray T. Chen, David Z. Pan Optical computing on silicon-on-insulator-based photonic integrated circuits. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongsheng Wang, Yang Liu, Xunzhi Zhou, Anyi Wang, Bei Cao, Fengchang Lai An on-chip signal conditioning delta-sigma ADC for micro-mechanical gyroscope applications. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Binbin Lyu, Wengao Lu, Sijia Yang, Zhongjian Chen, Yacong Zhang A self-adaptive digital calibration technique for multi-channel high resolution capacitive SAR ADCs. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zizhao Liu, Tao Pan, Song Jia, Uan Wang Design of a novel ternary SRAM sense amplifier using CNFET. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tongyang Ye, Ligang Hou, Shier Zhang, Jinhui Wang, Xiaohong Peng TSV modelling in 3D IC thermoelectric simulation. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yingchieh Ho, Chen Hsu Energy-efficient standby current suppression with bootstrapped power-gating technique. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Francis Balestra Ultra low power and high performance nanoelectronic devices. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yun Li, Haihua Shen, Ce Li, Feng Zhang 0014 An efficient parity rearrangement coding scheme for RRAM thermal crosstalk effects. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoxin Dou, Weiwei Pan, Zheng Shi, Yongjun Zheng Design and automatic generation of area-efficient ring oscillator based addressable test chips. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanan Sun, Weifeng He, Zhigang Mao, Hailong Jiao, Volkan Kursun Metallic-carbon-nanotube-removal tolerant SRAM cell with 9 transistors. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuanliang Kang, Pei Yang, Jian Wang 0036, Jinmei Lai A deep research on the chip verification platform based on network. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongxia Shang, Yang Zhao, Yong Lian An APWM controlled LLC resonant converter for a wide input range and different load conditions. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin Yan, Dongsheng Liu, Xuecheng Zou, Bangdi Xu A novel positive-feedback read scheme with tail current source of STT-MRAM. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Li 0004, Ziqian Wang, Song Chen, Fujiang Lin A low-power digital GFSK receiver with mid-value filtering frequency offset estimator and soft anti-overlap slicer. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nan Wang, Hengxiao Wang, Yue Jin, Jiongyao Ye Integrating operation scheduling and binding for functional unit power-gating in high-level synthesis. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1SuJuan Liu, Ning Lyu, ZiSheng Wang High-speed FPGA implementation of orthogonal matching pursuit for analog to information converter. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaozhong Ying, Chong Luo, Xiaolei Zhu A scalable hardware architecture for multi-layer spiking neural networks. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Zhang, Xu Cheng, Tong Xiaodong, Xianjin Deng High voltage charge pump circuit using vertical parallel plate capacitors. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Franco Maloberti Keynote speech: Data converters for mobile and autonomous applications. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongsheng Liu, Jiao Wang, Xiangcheng Sun, Jin Yan, Hi Lin A low input power charge pump for passive UHF RFID applications. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaqi Gu, Ruoyao Wang, Jian Wang 0036, Jinmei Lai, Qinghua Duan Remote embedded simulation system for SW/HW co-design based on dynamic partial reconfiguration. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenfeng Zhao, Ang Li, Yi Wang, Yajun Ha Analysis and design of energy-efficient data-dependent SRAM. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Huang, Siyu Ni, Gengsheng Chen A layer-based structured design of CNN on FPGA. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yangcan Zhou, Jun Lin, Zhongfeng Wang Energy efficient SVM classifier using approximate computing. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Ge, Hengliang Zhu, Fan Yang 0001, Lingli Wang, Xuan Zeng 0001 Parallel sparse LU decomposition using FPGA with an efficient cache architecture. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Edward Yi Chang, Quang-Ho Luc, Huy-Binh Do, Yueh-Chin Lin Performance improvement of InGaAs FinFET using NH3 treatment. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Huang, Xingquan Li, Wenxing Zhu, Jianli Chen Cut redistribution and DSA template assignment for unidirectional design. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qichao He, Xiong Zhou, Qiang Li 0021 Optimization of the amplifier's input-referred noise for high resolution comparators. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoqiang Lv, Yimao Cai, Yuchao Yang, Zhizhen Yu, Yichen Fang, Zongwei Wang, Lindong Wu, Jianfeng Liu, Wanrong Zhang, Ru Huang A neural network circuit with associative learning and forgetting process based on memristor neuromorphic device. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiyuan Dai, Hang Hu 0003, Manxin Li, Fan Ye 0001, Junyan Ren A 0.87 mW 7MHz-BW 76dB-SNDR passive noise-shaping modulator based on a SAR ADC. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Li, Ruizhi Sun, Ruoxi Wang, Fanjun Zang, Tao Jiang, Yang Li, Xinyang Wang, Yuchun Chang A 20MHz CTIA ROIC for InGaAs focal plane array. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoqing Sun, Xiaohong Peng, Jun Zhao, Rui Wang, Xiaodan Li Design of digital control unit for implantable stimulator chip. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hang Hu 0003, Manxin Li, Zhiyuan Dai, Fan Ye 0001, Junyan Ren A 15MHz BW continuous-time ΔΣ modulator with high speed digital ELD compensation. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ze He, Xiaowen Chen Design and implementation of high-speed configurable ECC co-processor. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hang Hu 0003, Zhiyuan Dai, Manxin Li, Fan Ye 0001, Junyan Ren A 320MS/s 7-b flash-SAR ADC with preamplifier sharing technique. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qing-An Huang, Lei Dong, Lifeng Wang 0004 Towards an LC passive wireless sensor platform. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaorong Luo, Weiwei Ge, Bo Zhang Ultralow power loss integratable high-voltage MOSFETs. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ling Chen, Yanan Sun, Weifeng He Low-power single-phase clocked redundant-transition-free flip-flop design with conditional charging scheme. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiulong Hong, Xiubo Liu, Shaodong Wang Design of Ka band bandpass filter using silicon micromachined technology. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weihong Xu, Xiaohu You, Chuan Zhang Using Fermat number transform to accelerate convolutional neural network. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongsheng Wang, Xinzhi Li, Zhixin Zhang, Fengchang Lai A low gain error two-stage dB-linear variable gain amplifier in 0.35μm CMOS process. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 1151 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license