The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Cheng Luo" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Cheng_Luo )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Cheng Luo in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2001-2007 (17) 2008-2009 (16) 2010-2012 (17) 2013-2014 (17) 2015-2017 (15) 2018-2019 (19)
Publication types (Num. hits)
article(51) inproceedings(50)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 20 occurrences of 16 keywords

Results
Found 102 publication records. Showing 101 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Fuli Feng, Xiangnan He 0001, Xiang Wang, Cheng Luo, Yiqun Liu, Tat-Seng Chua Temporal Relational Ranking for Stock Prediction. Search on Bibsonomy ACM Trans. Inf. Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Bo Zhang 0004, Yang Xiang, Man Qi Gaussian-Gamma collaborative filtering: A hierarchical Bayesian model for recommender systems. Search on Bibsonomy J. Comput. Syst. Sci. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuchao Jiang, Mingjun Duan, Xi Chen, Xingxing Zhang, Jinnan Gong, Debo Dong, Hui Li, Qizhong Yi, Shuya Wang, Jijun Wang, Cheng Luo, Dezhong Yao Aberrant Prefrontal-Thalamic-Cerebellar Circuit in Schizophrenia and Depression: Evidence From a Possible Causal Connectivity. Search on Bibsonomy Int. J. Neural Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Wei Cao 0002, Lingli Wang, Philip H. W. Leong RNA: An Accurate Residual Network Accelerator for Quantized and Reconstructed Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hechun Li, Weifang Cao, Xingxing Zhang, Bo Sun, Sisi Jiang, Jianfu Li, Chang Liu, Wenjie Yin, Yu Wu, Tiejun Liu, Dezhong Yao, Cheng Luo BOLD-fMRI reveals the association between renal oxygenation and functional connectivity in the aging brain. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuchao Jiang, Cheng Luo, Xuan Li, Yingjia Li, Hang Yang, Jianfu Li, Xin Chang, Hechun Li, Huanghao Yang, Jijun Wang, Mingjun Duan, Dezhong Yao White-matter functional networks changes in patients with schizophrenia. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiajie Zou, Jun Feng, Tianyong Xu, Peiqing Jin, Cheng Luo, Jianfeng Zhang, Xunyi Pan, Feiyan Chen, Jing Zheng, Nai Ding Auditory and language contributions to neural encoding of speech features in noisy environments. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Man-Kit Sit, Hongxiang Fan, Shuanglong Liu, Wayne Luk, Ce Guo Towards Efficient Deep Neural Network Training by FPGA-Based Batch-Level Parallelism. Search on Bibsonomy FCCM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xilong Wang, Cheng Luo, Shuang Ding, Jicheng Wang Imitating Contributed Players Promotes Cooperation in the Prisoner's Dilemma Game. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaohao Zeng, Cheng Luo, Lifeng Shang, Hang Li 0001, Tetsuya Sakai Towards Automatic Evaluation of Customer-Helpdesk Dialogues. Search on Bibsonomy JIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fuli Feng, Xiangnan He 0001, Xiang Wang, Cheng Luo, Yiqun Liu, Tat-Seng Chua Temporal Relational Ranking for Stock Prediction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingyao Ai, Keping Bi, Cheng Luo, Jiafeng Guo, W. Bruce Croft Unbiased Learning to Rank with Unbiased Propensity Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Li Dong 0003, Cheng Luo, Xiaobo Liu, Sisi Jiang, Fali Li, Hongshuo Feng, Jianfu Li, Diankun Gong, Dezhong Yao Neuroscience Information Toolbox: An Open Source Toolbox for EEG-fMRI Multimodal Fusion Analysis. Search on Bibsonomy Front. Neuroinform. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sisi Jiang, Cheng Luo, Jinnan Gong, Rui Peng, Shuai Ma, Song Tan, Guofeng Ye, Li Dong 0003, Dezhong Yao Aberrant Thalamocortical Connectivity in Juvenile Myoclonic Epilepsy. Search on Bibsonomy Int. J. Neural Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haigen Hu, Cheng Luo, Qiu Guan, Xiaoxin Li, Shengyong Chen, Qianwei Zhou A fast online multivariable identification method for greenhouse environment control problems. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Maozhu Jin, Hua Wang, Qian Zhang, Cheng Luo Financial Management and Decision Based on Decision Tree Algorithm. Search on Bibsonomy Wireless Personal Communications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Yuhua Wang, Wei Cao, Philip H. W. Leong, Lingli Wang RNA: An Accurate Residual Network Accelerator for Quantized and Reconstructed Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy FPL The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Ya Zhou Too Unfair to Redeem? The Role of Fairness and Pleasure in Social Coupon Redemption. Search on Bibsonomy ICIS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingyao Ai, Keping Bi, Cheng Luo, Jiafeng Guo, W. Bruce Croft Unbiased Learning to Rank with Unbiased Propensity Estimation. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuai Ma, Sisi Jiang, Rui Peng, Qiong Zhu, Hongbin Sun, Jianfu Li, Xiaoyan Jia, Ilan Goldberg, Liang Yu, Cheng Luo Altered Local Spatiotemporal Consistency of Resting-State BOLD Signals in Patients with Generalized Tonic-Clonic Seizures. Search on Bibsonomy Front. Comput. Neurosci. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Jiao, Cheng Luo, Wei Cao 0002, Xuegong Zhou, Lingli Wang Accelerating low bit-width convolutional neural networks with embedded FPGA. Search on Bibsonomy FPL The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaohao Zeng, Cheng Luo, Lifeng Shang, Hang Li 0001, Tetsuya Sakai Test Collections and Measures for Evaluating Customer-Helpdesk Dialogues. Search on Bibsonomy EVIA@NTCIR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Shijie Chen, Linjuan Li, Yantao Chen, Junchi Hu, Jingqiu Liu, Yu-Chih Liu, Rongfeng Liu, Yuanyuan Zhang, Fanwang Meng, Kongkai Zhu, Junyan Lu, Mingyue Zheng, Kaixian Chen, Jin Zhang, Hualiang Jiang, Zhiyi Yao, Cheng Luo Identification of Novel Disruptor of Telomeric Silencing 1-like (DOT1L) Inhibitors through Structure-Based Virtual Screening and Biological Assays. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Modeling The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Xu, Liyan Yue, Yulan Wang, Jing Xing, Zhifeng Chen, Zhe Shi, Rongfeng Liu, Yu-Chih Liu, Xiaomin Luo, Hualiang Jiang, Kaixian Chen, Cheng Luo, Mingyue Zheng Discovery of Novel Inhibitors Targeting the Menin-Mixed Lineage Leukemia Interface Using Pharmacophore- and Docking-Based Virtual Screening. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Modeling The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Zhang 0017, Tiejun Liu, Fali Li, Mengchen Li, Dongbo Liu, Rui Zhang 0018, Hui He, Peiyang Li, Jinnan Gong, Cheng Luo, Dezhong Yao, Peng Xu 0001 Structural and functional correlates of motor imagery BCI performance: Insights from the patterns of fronto-parietal attention network. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Furong Peng, Xuan Lu, Jianfeng Lu 0003, Richard Yi Da Xu, Cheng Luo, Chao Ma 0002, Jingyu Yang MetricRec: Metric Learning for Cold-Start Recommendations. Search on Bibsonomy ADMA The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Dong 0003, Pu Wang, Yi Bin, Jiayan Deng, Yongjie Li, Leiting Chen, Cheng Luo, Dezhong Yao Local Multimodal Serial Analysis for Fusing EEG-fMRI: A New Method to Study Familial Cortical Myoclonic Tremor and Epilepsy. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Autonomous Mental Development The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Lei 0003, Ting Zhang, Liang Zhou, Xiaoming Chen 0001, Chenfei Zhang, Cheng Luo Estimating the Available Medium Access Bandwidth of IEEE 802.11 Ad Hoc Networks With Concurrent Transmissions. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Lei 0003, Shengsuo Cai, Cheng Luo, Weiling Cai, Jinhua Zhou A dynamic TDMA-based MAC protocol with QoS guarantees for fully connected ad hoc networks. Search on Bibsonomy Telecommunication Systems The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Chen 0019, Limin Jia, Hao Xu, Cheng Luo, Wenchao Zhou, Boon Thau Loo A Program Logic for Verifying Secure Routing Protocols. Search on Bibsonomy Logical Methods in Computer Science The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ran Zhou, Yiqian Xie, Hao Hu, Guang Hu, Viral Sanjay Patel, Jin Zhang, Kunqian Yu, Yiran Huang, Hualiang Jiang, Zhongjie Liang, Yujun George Zheng, Cheng Luo Molecular Mechanism underlying PRMT1 Dimerization for SAM Binding and Methylase Activity. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Modeling The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Yaodan Zhang, Weifang Cao, Yue Huang, Fei Yang, Jianjun Wang, Shipeng Tu, Xiaoming Wang, Dezhong Yao Altered Structural and Functional Feature of Striato-Cortical Circuit in Benign Epilepsy with Centrotemporal Spikes. Search on Bibsonomy Int. J. Neural Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Dong 0003, Yangsong Zhang, Rui Zhang 0018, Xingxing Zhang, Diankun Gong, Pedro A. Valdes-Sosa, Peng Xu 0001, Cheng Luo, Dezhong Yao Characterizing nonlinear relationships in functional imaging data using eigenspace maximal information canonical correlation analysis (emiCCA). Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Yang Xiang, Bo Zhang 0004, Qiang Fang A Bayesian Treatment for Singular Value Decomposition. Search on Bibsonomy HPCC/CSS/ICESS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xian Liu, Yuan Xu, Shanshan Li, Yulan Wang, Jianlong Peng, Cheng Luo, Xiaomin Luo, Mingyue Zheng, Kaixian Chen, Hualiang Jiang In Silico target fishing: addressing a "Big Data" problem by ligand-based similarity rankings with data fusion. Search on Bibsonomy J. Cheminformatics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingming Chen, Daqing Guo, Tiebin Wang, Wei Jing, Yang Xia, Peng Xu 0001, Cheng Luo, Pedro A. Valdes-Sosa, Dezhong Yao Bidirectional Control of Absence Seizures by the Basal Ganglia: A Computational Evidence. Search on Bibsonomy PLoS Computational Biology The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhihui Lu 0001, Xin Heng, Anirban Chakraborty, Cheng Luo Growth of Ultra-Long ZnO Microtubes Using a Modified Vapor-Solid Setup. Search on Bibsonomy Micromachines The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Yu, Wen-Chi Hou, Cheng Luo Estimation Error Analysis of Range Selection Queries using Histogram and Sample in Low Dimensional Spaces. Search on Bibsonomy I. J. Comput. Appl. The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Chuang Wang 0004, Zunchao Li, Cheng Luo, Lijuan Zhao, Yefei Zhang, Feng Liang An Optimized Auto-tuning Digital DC-DC Converter Based on Linear-Non-Linear and Predictive PID. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Dong 0003, Diankun Gong, Pedro A. Valdes-Sosa, Yang Xia, Cheng Luo, Peng Xu 0001, Dezhong Yao Simultaneous EEG-fMRI: Trial level spatio-temporal fusion for hierarchically reliable information discovery. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Chen 0019, Limin Jia, Hao Xu, Cheng Luo, Wenchao Zhou, Boon Thau Loo A Program Logic for Verifying Secure Routing Protocols. Search on Bibsonomy FORTE The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Wang, Cheng Luo, Baofu Fang An alliance generation algorithm based on modified particle swarm optimization for multiple emotional robots pursuit-evader problem. Search on Bibsonomy FSKD The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kongkai Zhu, Junyan Lu, Zhongjie Liang, Xiangqian Kong, Fei Ye, Lu Jin, Heji Geng, Yong Chen, Mingyue Zheng, Hualiang Jiang, Jun-Qian Li, Cheng Luo A quantum mechanics/molecular mechanics study on the hydrolysis mechanism of New Delhi metallo-β-lactamase-1. Search on Bibsonomy Journal of Computer-Aided Molecular Design The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuebin Bai, Yao Ma, Cheng Luo, Duo Lv, Yuanfeng Peng A high performance inter-domain communication approach for virtual machines. Search on Bibsonomy Journal of Systems and Software The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Lei 0003, Jinhua Zhou, Liang Zhou, Xiaoming Chen 0001, Cheng Luo Modelling MAC-layer saturation throughput in WLAN mesh networks. Search on Bibsonomy IJAHUC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Yu, Wen-Chi Hou, Michael Wainer, Cheng Luo Sufficient Statistics for Re-Optimizing Repetitive Queries. Search on Bibsonomy I. J. Comput. Appl. The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Yifei Tang, Wenying Yan, Jiajia Chen, Cheng Luo, Antti Kaipia, Bairong Shen Identification of novel microRNA regulatory pathways associated with heterogeneous prostate cancer. Search on Bibsonomy BMC Systems Biology The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Yu, Wen-Chi Hou, Cheng Luo, Dunren Che, Mengxia Zhu CS2: a new database synopsis for query estimation. Search on Bibsonomy SIGMOD Conference The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhuo Li, Cheng Luo, Guanghui Teng, Tonghai Liu Estimation of Pig Weight by Machine Vision: A Review. Search on Bibsonomy CCTA (2) The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Reiji Suda An Efficient Task Partitioning and Scheduling Method for Symmetric Multiple GPU Architecture. Search on Bibsonomy TrustCom/ISPA/IUCC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaowei Huang, Cheng Luo A logic of probabilistic knowledge and strategy. Search on Bibsonomy AAMAS The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Changfan Zhang, Min Yan, Jing He 0003, Cheng Luo LMI-Based Sliding Mode Observers for Incipient Faults Detection in Nonlinear System. Search on Bibsonomy J. Applied Mathematics The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou, Shan He, Qiang Zhu 0001 A sampling approach for skyline query cardinality estimation. Search on Bibsonomy Knowl. Inf. Syst. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Wei Chen, Shunliang Mei Adaptive fusion in air: A cooperative sensing scheme based on distributed beamforming. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhenhui Jack Jiang, Cheng Yi Effects of Undesired Online Video Advertising Choice on User Behavior and Attitude. Search on Bibsonomy ICIS The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Reiji Suda MSSM: An Efficient Scheduling Mechanism for CUDA Basing on Task Partition. Search on Bibsonomy ICPADS The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei-Kuo Chiang, Hung-Jiun Dai, Cheng Luo Cross-layer handover for SIP applications based on media-independent pre-authentication with redirect tunneling. Search on Bibsonomy DICTAP The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingyue Zheng, Bing Xiong, Cheng Luo, Shanshan Li, Xian Liu, Qiancheng Shen, Jing Li, Weiliang Zhu, Xiaomin Luo, Hualiang Jiang Knowledge-Based Scoring Functions in Drug Design: 3. A Two-Dimensional Knowledge-Based Hydrogen-Bonding Potential for the Prediction of Protein-Ligand Interactions. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Modeling The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiancheng Shen, Bing Xiong, Mingyue Zheng, Xiaomin Luo, Cheng Luo, Xian Liu, Yun Du, Jing Li, Weiliang Zhu, Jingkang Shen, Hualiang Jiang Knowledge-Based Scoring Functions in Drug Design: 2. Can the Knowledge Base Be Enriched? Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Modeling The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Wang 0012, DongXiang Liu, Heyao Wang, Cheng Luo, Mingyue Zheng, Hong Liu, Weiliang Zhu, Xiaomin Luo, Jian Zhang 0037, Hualiang Jiang Computational Screening for Active Compounds Targeting Protein Sequences: Methodology and Experimental Validation. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Modeling The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Reiji Suda A Performance and Energy Consumption Analytical Model for GPU. Search on Bibsonomy DASC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Feng Yu, Wen-Chi Hou, Zhewei Jiang, Dunren Che, Shan He IRTA: An Improved Threshold Algorithm for Reverse Top-k Queries. Search on Bibsonomy ICEIS (1) The full citation details ... 2011 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaowei Huang, Cheng Luo, Ron van der Meyden Symbolic model checking of probabilistic knowledge. Search on Bibsonomy TARK The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Yu, Wen-Chi Hou, Cheng Luo, Qiang Zhu 0001, Dunren Che Join Selectivity Re-estimation for Repetitive Queries in Databases. Search on Bibsonomy DEXA (2) The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaowei Huang, Cheng Luo, Ron van der Meyden Improved Bounded Model Checking for a Fair Branching-Time Temporal Epistemic Logic. Search on Bibsonomy MoChArt The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Zhang, Yuebin Bai, Cheng Luo idsocket: API for Inter-domain Communications Base on Xen. Search on Bibsonomy ICA3PP (1) The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuebin Bai, Cheng Luo, Cong Xu, Liang Zhang, Huiyong Zhang A High Performance Inter-VM Network Communication Mechanism. Search on Bibsonomy ICA3PP (1) The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaowei Huang, Cheng Luo, Ron van der Meyden Improved bounded model checking for a fair branching-time temporal epistemic logic. Search on Bibsonomy AAMAS The full citation details ... 2010 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen-Chi Hou, Xiaoguang Yu, Chih-Fang Wang, Cheng Luo, Michael Wainer A Dynamic Grid File for High-Dimensional Data Cube Storage and Range-Sum Querying. Search on Bibsonomy J. Database Manag. The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Anirban Chakraborty Effects of dimensions on the sensitivity of a conducting polymer microwire sensor. Search on Bibsonomy Microelectronics Journal The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhewei Jiang, Cheng Luo, Wen-Chi Hou, Dunren Che, Qiang Zhu 0001 Efficient XML tree pattern query evaluation using a novel one-phase holistic twig join scheme. Search on Bibsonomy IJWIS The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou, Shan He, Yi Yu An Index Structure and Searching Techniques for Multidimensional Non-ordered Discrete Data Spaces. Search on Bibsonomy IKE The full citation details ... 2009 DBLP  BibTeX  RDF
1Cong Xu, Yuebin Bai, Cheng Luo, Xiang Ni PVC: A novel personal virtual cluster based on multi-core platform. Search on Bibsonomy ISCIS The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cong Xu, Yuebin Bai, Cheng Luo Performance Evaluation of Parallel Programming in Virtual Machine Environment. Search on Bibsonomy NPC The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF performance analysis, Virtual machine, parallel programming paradigm
1Ting Chen, Yongjian Wang, Yinan Ren, Cheng Luo, Depei Qian, Zhongzhi Luan R-ECS: reliable elastic computing services for building virtual computing environment. Search on Bibsonomy Int. Conf. Interaction Sciences The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF elastic computing service, exception detection, grid computing, fault recovery, virtual computing environment
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou, Feng Yu, Qiang Zhu 0001 A sampling approach for XML query selectivity estimation. Search on Bibsonomy EDBT The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ting Chen, Yongjian Wang, Yuanqiang Huang, Cheng Luo, Depei Qian, Zhongzhi Luan A Two-Phase Log-Based Fault Recovery Mechanism in Master/Worker Based Computing Environment. Search on Bibsonomy ISPA The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF log-based rollback recovery, two-phase recovery, Drug Discovery Grid, fault recovery
1Cheng Luo, Biao Chen A Novel Optical Multiplexing Approach for Computer Interconnection and Optical Digital Transmission. Search on Bibsonomy CSIE (1) The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou, Gultekin Özsoyoglu Progressive Evaluation of XML Queries for Online Aggregation and Progress Indicator. Search on Bibsonomy DEXA The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Yuebin Bai, Ting Chen, Cong Xu, Liang Zhang A Functional Classification Based Inter-VM Communication Mechanism with Multi-core Platform. Search on Bibsonomy ICPADS The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen-Chi Hou, Chih-Fang Wang, Qiao Luo, Cheng Luo, Zhewei Jiang Improving Concurrency Control with Invalidation Reports in Mobile Databases. Search on Bibsonomy I. J. Comput. Appl. The full citation details ... 2008 DBLP  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou, Feng Yan 0005, Qiang Zhu 0001 A relational model for XML structural joins and their size estimations. Search on Bibsonomy Knowl. Inf. Syst. The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Semi-structured databases, Query optimization, XML databases, Selectivity estimation
1Damalie Oyana, Cheng Luo, Wen-Chi Hou, Zhewei Jiang, Dunren Che A Data Stream Clustering Algorithm Using Discrete Cosine Transform. Search on Bibsonomy Computers and Their Applications The full citation details ... 2008 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen-Chi Hou, Cheng Luo, Zhewei Jiang, Feng Yan 0005, Qiang Zhu 0001 Approximate Range-Sum Queries over Data Cubes Using Cosine Transform. Search on Bibsonomy DEXA The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Yan 0005, Wen-Chi Hou, Zhewei Jiang, Cheng Luo, Qiang Zhu 0001 Selectivity estimation of range queries based on data density approximation via cosine series. Search on Bibsonomy Data Knowl. Eng. The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tuomo Hyyryläinen, Teemu Kärkkäinen, Cheng Luo, Valdas Jaspertas, Jouni Karvo, Jörg Ott Opportunistic email distribution and access in challenged heterogeneous environments. Search on Bibsonomy Challenged Networks The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF mobile ad-hoc networking, DTN, delay-tolerant networking, email
1Zhewei Jiang, Cheng Luo, Wen-Chi Hou, Qiang Zhu 0001, Dunren Che Efficient Processing of XML Twig Pattern: A Novel One-Phase Holistic Solution. Search on Bibsonomy DEXA The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Fang Meng, Xinchuan Liu, Yiyun Guo Reinforcement of a PDMS master using an oxide-coated silicon plate. Search on Bibsonomy Microelectronics Journal The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anirban Chakraborty, Cheng Luo Fabrication and application of metallic nano-cantilevers. Search on Bibsonomy Microelectronics Journal The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Fang Meng, Anand Francis Fabrication and application of silicon-reinforced PDMS masters. Search on Bibsonomy Microelectronics Journal The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou, Feng Yan 0005, Chih-Fang Wang Estimating XML Structural Join Size Quickly and Economically. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Wen-Chi Hou, Chih-Fang Wang, Huaqing Wang Validation of the Potentials of Vertical Striping on Disks. Search on Bibsonomy Computers and Their Applications The full citation details ... 2006 DBLP  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Wen-Chi Hou, Chih-Fang Wang, Huaqing Wang, Xiaoguang Yu Grid File for Efficient Data Cube Storage. Search on Bibsonomy Computers and Their Applications The full citation details ... 2006 DBLP  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou, Qiang Zhu 0001, Chih-Fang Wang Applying Cosine Series to XML Structural Join Size Estimation. Search on Bibsonomy DEXA The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhewei Jiang, Cheng Luo, Wen-Chi Hou, Feng Yan 0005, Qiang Zhu 0001 Estimating Aggregate Join Queries over Data Streams Using Discrete Cosine Transform. Search on Bibsonomy DEXA The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhewei Jiang, Cheng Luo, Wen-Chi Hou An efficient one-phase holistic twig join algorithm for XML data. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF XML, query optimization, twig query
1Cheng Luo, Wen-Chi Hou, Chih-Fang Wang Exploring the Potentials of Vertical Striping on Disks. Search on Bibsonomy IKE The full citation details ... 2005 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen-Chi Hou, Chih-Fang Wang, Cheng Luo, Meng Su Grid File with Approximation: An Improved Approach for Multi-Dimensional Nearest Neighbor Search. Search on Bibsonomy IKE The full citation details ... 2005 DBLP  BibTeX  RDF
1Cheng Luo, Zhewei Jiang, Wen-Chi Hou Applying cosine series to join size estimation. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF cosine series, XML, data stream, query optimization, structural join
1Chu Zhang, Cheng Luo, Xin Su 0001, Yan Yao Data timing schemes for software radio systems. Search on Bibsonomy VTC Fall The full citation details ... 2001 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 101 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license