The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Fan Wang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Fan_Wang )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Fan Wang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1999-2005 (15) 2006-2008 (18) 2009-2011 (19) 2012-2014 (23) 2015-2016 (20) 2017-2018 (31) 2019 (35)
Publication types (Num. hits)
article(81) inproceedings(80)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 4 occurrences of 4 keywords

Results
Found 162 publication records. Showing 161 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Itzhak Gilboa, Fan Wang Rational status quo. Search on Bibsonomy J. Economic Theory The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Wang 0026, Dong Nie, Guannan Li, Élodie Puybareau, Jose Dolz, Qian Zhang, Fan Wang, Jing Xia, Zhengwang Wu, Jia-Wei Chen, Kim-Han Thung, Toan Duc Bui, Jitae Shin, Guodong Zeng, Guoyan Zheng, Vladimir S. Fonov, Andrew Doyle, Yongchao Xu, Pim Moeskops, Josien P. W. Pluim, Christian Desrosiers, Ismail Ben Ayed, Gerard Sanroma, Oualid M. Benkarim, Adrià Casamitjana, Verónica Vilaplana, Weili Lin, Gang Li 0001, Dinggang Shen Benchmark on Automatic Six-Month-Old Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2017 Challenge. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Med. Imaging The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaopeng Hu, Jingting Li, Yan Yang, Fan Wang Reliability verification-based convolutional neural networks for object tracking. Search on Bibsonomy IET Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Ranjun Wang, Enhai Liu, Wenming Zhang Stabilization Control Mothed for Two-Axis Inertially Stabilized Platform Based on Active Disturbance Rejection Control With Noise Reduction Disturbance Observer. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Yan, Yuhao Chen, Fan Wang, Yiping Wen, Shucun Fu, Wanli Huang A Multi-Objective Video Crowdsourcing Method in Mobile Environment. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Eric Ke Wang, Xun Zhang, Fan Wang, Tsu-Yang Wu, Chien-Ming Chen Multilayer Dense Attention Model for Image Caption. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Chunfeng Lian, Pierre Vera, Su Ruan Adaptive kernelized evidential clustering for automatic 3D tumor segmentation in FDG-PET images. Search on Bibsonomy Multimedia Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Heng Li 0001, Chao Dong, Lieyun Ding Knowledge representation using non-parametric Bayesian networks for tunneling risk analysis. Search on Bibsonomy Rel. Eng. & Sys. Safety The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Li 0001, Li Wang 0026, Pew-Thian Yap, Fan Wang, Zhengwang Wu, Yu Meng, Pei Dong, Jaeil Kim, Feng Shi 0001, Islem Rekik, Weili Lin, Dinggang Shen Computational neuroanatomy of baby brains: A review. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Suoping Li, Zufang Dou, Shexiang Hai Performance Analysis of a Novel Distributed C-ARQ Scheme for IEEE 802.11 Wireless Networks. Search on Bibsonomy TIIS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li 0025, Fan Wang, Robert L. Stevenson, Ruochen Fan, Huachun Tan Reliable Line Segment Matching for Multispectral Images Guided by Intersection Matches. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Jiang, Fengcui Qian, Xuefeng Bai, Yuejuan Liu, Qiuyu Wang, Bo Ai, Xiaole Han, Shanshan Shi, Jian Zhang, Xuecang Li, Zhidong Tang, Qi Pan, Yuezhu Wang, Fan Wang, Chunquan Li SEdb: a comprehensive human super-enhancer database. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guangyu Wang, Hongyan Yin, Boyang Li, Chunlei Yu, Fan Wang, Xingjian Xu, Jiabao Cao, Yiming Bao, Liguo Wang, Amir A Abbasi, Vladimir B. Bajic, Lina Ma, Zhang Zhang 0002 Characterization and identification of long non-coding RNAs based on feature relationship. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lukasz Kidzinski, Carmichael F. Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer L. Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hong-cheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaskowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma 0002, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy D. Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott L. Delp Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Rongzhong Lian, Min Xie, Fan Wang, Jinhua Peng, Hua Wu Learning to Select Knowledge for Response Generation in Dialog Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chaotao Chen, Jinhua Peng, Fan Wang, Jun Xu, Hua Wu Generating Multiple Diverse Responses with Multi-Mapping and Posterior Mapping Selection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hua Wu Know More about Each Other: Evolving Dialogue Strategy via Compound Assessment. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Xiaomin Fang, Lihang Liu, Yaxue Chen, Jiucheng Tao, Zhiming Peng, Cihang Jin, Hao Tian Sequential Evaluation and Generation Framework for Combinatorial Recommender System. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu PLATO: Pre-trained Dialogue Generation Model with Discrete Latent Variable. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Suoping Li, Zufang Dou, Fan Wang, Qianyu Xu Energy efficiency of five broadcast-based ARQ protocols in multi-hop wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IET Communications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun-Ying Zeng, Yao Chen, Yikui Zhai, Junying Gan, Wulin Feng, Fan Wang A Novel Finger-Vein Recognition Based on Quality Assessment and Multi-Scale Histogram of Oriented Gradients Feature. Search on Bibsonomy IJEIS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Li 0042, Fan Wang, Hui Ke, Li-li Wang, Cheng-Cheng Xu A Driver's Physiology Sensor-Based Driving Risk Prediction Method for Lane-Changing Process Using Hidden Markov Model. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lijuan Xu, Zhihang Ji, Laura Dempere-Marco, Fan Wang, Xiaopeng Hu Gestalt-grouping based on path analysis for saliency detection. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Kris Hauser In-hand Object Scanning via RGB-D Video Segmentation. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Kris Hauser Stable Bin Packing of Non-convex 3D Objects with a Robot Manipulator. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dingna Duan, Shunren Xia, Zhengwang Wu, Fan Wang, Li Wang 0026, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li 0001 Cortical Foldingprints for Infant Identification. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zengsi Chen, Zhengwang Wu, Liang Sun, Fan Wang, Li Wang 0026, Fenqiang Zhao, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li 0001 Construction of 4D Neonatal Cortical Surface Atlases Using Wasserstein Distance. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Xia, Fan Wang, Zhengwang Wu, Li Wang 0026, Yaping Wang, Caiming Zhang, Weili Lin, Dinggang Shen, Gang Li 0001 Charting Development-Based Joint Parcellation Maps Of Human and Macaque Brains During Infancy. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Kris Hauser Robot Packing with Known Items and Nondeterministic Arrival Order. Search on Bibsonomy Robotics: Science and Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junying Zeng, Yao Chen, Chuanbo Qin, Fan Wang, Junying Gan, Yikui Zhai, Boyuan Zhu A Novel Method for Finger Vein Recognition. Search on Bibsonomy CCBR The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junying Zeng, Fan Wang, Chuanbo Qin, Junying Gan, Yikui Zhai, Boyuan Zhu A Novel Method for Finger Vein Segmentation. Search on Bibsonomy ICIRA (2) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Chunfeng Lian, Zhengwang Wu, Li Wang 0026, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li 0001 Revealing Developmental Regionalization of Infant Cerebral Cortex Based on Multiple Cortical Properties. Search on Bibsonomy MICCAI (2) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rongzhong Lian, Min Xie, Fan Wang, Jinhua Peng, Hua Wu Learning to Select Knowledge for Response Generation in Dialog Systems. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chaotao Chen, Jinhua Peng, Fan Wang, Jun Xu, Hua Wu Generating Multiple Diverse Responses with Multi-Mapping and Posterior Mapping Selection. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hua Wu Know More about Each Other: Evolving Dialogue Strategy via Compound Assessment. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Qiang Zhang 0020, Tao Shi, Fan Wang, Rick S. Blum, Jungong Han Robust sparse representation based multi-focus image fusion with dictionary construction and local spatial consistency. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Tong, Weijuan Tian, Houyi Wang, Fan Wang A compact discriminant hierarchical clustering approach for action recognition. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Heng Li 0001 System reliability under prescribed marginals and correlations: Are we correct about the effect of correlations? Search on Bibsonomy Rel. Eng. & Sys. Safety The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Xia, Fan Wang, Yu Meng, Zhengwang Wu, Li Wang 0026, Weili Lin, Caiming Zhang, Dinggang Shen, Gang Li 0001 A computational method for longitudinal mapping of orientation-specific expansion of cortical surface in infants. Search on Bibsonomy Medical Image Analysis The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Sang, Zhennan Wang, Man Li, Jiabao Cao, Guangyi Niu, Lin Xia, Dong Zou, Fan Wang, Xingjian Xu, Xiaojiao Han, Jinqi Fan, Ye Yang, Wanzhu Zuo, Yang Zhang, Wenming Zhao, Yiming Bao, Jing-Fa Xiao, Songnian Hu, Lili Hao, Zhang Zhang 0002 ICG: a wiki-driven knowledgebase of internal control genes for RT-qPCR normalization. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Chen 0005, Zhiyang Liu, Fan Wang, Quan Ouyang, Hongye Su Optimal Oxygen Excess Ratio Control for PEM Fuel Cells. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Contr. Sys. Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zefeng Lv, Fan Wang, Xiaopeng Hu, Yan Yang Energy-Balancing, Local Data Correlation-Aware Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy I. J. Robotics and Automation The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Kris Hauser Stable bin packing of non-convex 3D objects with a robot manipulator. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Bo Zhou, Ke Chen, Tingxiang Fan, Xi Zhang, Jiangyong Li, Hao Tian 0003, Jia Pan Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun-Ying Zeng, Xiaoxiao Zhao, Jun-Ying Gan, Chaoyun Mai, Yikui Zhai, Fan Wang Deep Convolutional Neural Network Used in Single Sample per Person Face Recognition. Search on Bibsonomy Comp. Int. and Neurosc. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chaofan Zhang, Yong Liu, Fan Wang, Yingwei Xia, Wen Zhang VINS-MKF: A Tightly-Coupled Multi-Keyframe Visual-Inertial Odometry for Accurate and Robust State Estimation. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Qian, Fan Wang, Chungang Zhu Scattered data interpolation based upon bivariate recursive polynomials. Search on Bibsonomy J. Computational Applied Mathematics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Gerry Chen, Kris Hauser Robot Button Pressing in Human Environments. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Xia, Caiming Zhang, Fan Wang, Yu Meng, Zhengwang Wu, Li Wang 0026, Weili Lin, Dinggang Shen, Gang Li 0001 A computational method for longitudinal mapping of orientation-specific expansion of cortical surface area in infants. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Xia, Caiming Zhang, Fan Wang, Oualid M. Benkarim, Gerard Sanroma, Gemma Piella, Miguel Ángel González Ballester, Nadine Hahner, Elisenda Eixarch, Dinggang Shen, Gang Li 0001 Fetal cortical parcellation based on growth patterns. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Chunfeng Lian, Jing Xia, Zhengwang Wu, Dingna Duan, Li Wang 0026, Dinggang Shen, Gang Li 0001 Construction of spatiotemporal infant cortical surface atlas of rhesus macaque. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiren Yu, Fan Wang Fast Exact CoSimRank Search on Evolving and Static Graphs. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ahmed Elhamy Mostafa, Vincent W. S. Wong, Shuri Liao, Robert Schober, Mengying Ding, Fan Wang Aggregate Preamble Sequence Design for Massive Machine-Type Communications in 5G Networks. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Bo Zhou, Ke Chen, Tingxiang Fan, Xi Zhang, Jiangyong Li, Hao Tian 0003, Jia Pan Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation. Search on Bibsonomy CoRL The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yong Liu, Fan Wang, Wen Zhang, Chaofan Zhang, Yingwei Xia Online Self-Calibration Initialization for Multi-Camera Visual-Inertial SLAM. Search on Bibsonomy ROBIO The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Quan, Xuan Lin, Zhi-Jie Wang, Yan Liu, Fan Wang, Kenli Li A System for Learning Atoms Based on Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks. Search on Bibsonomy BIBM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Aditi Nayak, Yogesh Agrawal, Roy Shilkrot Hierachical Image Link Selection Scheme for Duplicate Structure Disambiguation. Search on Bibsonomy BMVC The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun-Ying Zeng, Zuoyong Lin, Chuanbo Qi, Xiaoxiao Zhao, Fan Wang An Improved Object Detection Method Based On Deep Convolution Neural Network For Smoke Detection. Search on Bibsonomy ICMLC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guangyuan Kan, Jiren Li, Xingnan Zhang, Liuqian Ding, Xiaoyan He, Ke Liang, Xiaoming Jiang, Minglei Ren, Hui Li, Fan Wang, Zhongbo Zhang, Youbing Hu A new hybrid data-driven model for event-based rainfall-runoff simulation. Search on Bibsonomy Neural Computing and Applications The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiwei Zhang, Zhongfei Li, Ke Fu, Fan Wang Effect of the Return Policy in a Continuous-Time Newsvendor Problem. Search on Bibsonomy APJOR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Muhammad Aslam 0004, Fan Wang, Xiaopeng Hu, Muhammad Asad, Ehsan Ullah Munir Multihopping Multilevel Clustering Heterogeneity-Sensitive Optimized Routing Protocol for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy J. Sensors The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaojun Zhou, Fan Wang Barrier heights of hydrogen-transfer reactions with diffusion quantum monte carlo method. Search on Bibsonomy Journal of Computational Chemistry The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fang Yao, Shivon Sue-Chee, Fan Wang Regularized partially functional quantile regression. Search on Bibsonomy J. Multivariate Analysis The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Muhammad Aslam 0004, Xiaopeng Hu, Fan Wang SACFIR: SDN-Based Application-Aware Centralized Adaptive Flow Iterative Reconfiguring Routing Protocol for WSNs. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Hou, Linda Shi, Yingzhe Wang, Fan Wang, Hui Lyu, Marc St-Hilaire An improved SDN-based fabric for flexible data center networks. Search on Bibsonomy ICNC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinfeng Ye, Fan Wang A Privacy Guard Service. Search on Bibsonomy ICCC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Qiyang Zhao, Baolin Yin, Xu Tao Parsing fashion image into mid-level semantic parts based on chain-conditional random fields. Search on Bibsonomy IET Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1A. Chunxiang, Zhongfei Li, Fan Wang Optimal investment strategy under time-inconsistent preferences and high-water mark contract. Search on Bibsonomy Oper. Res. Lett. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haijun Liu, Fan Wang, Yingjie Xiao, Zonglin Tian, Weiwei Wen, Xuehai Zhang, Xi Chen, Nannan Liu, Wenqiang Li, Lei Liu, Jie Liu 0010, Jianbing Yan, Jianxiao Liu MODEM: multi-omics data envelopment and mining in maize. Search on Bibsonomy Database The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Xu, Meizhuo Zhang, Yanping Xie, Fan Wang, Ming Chen, Kenny Q. Zhu, Jia Wei DTMiner: identification of potential disease targets through biomedical literature mining. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1En Wang, Yongjian Yang, Wenbin Liu, Fan Wang Clustering routing method based on social characteristic in campus DTN. Search on Bibsonomy Comput. Syst. Sci. Eng. The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Xi-Le Zhao, Michael K. Ng Multiplicative Noise and Blur Removal by Framelet Decomposition and l1-Based L-Curve Method. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Haibo Wang, Hao Feng, Xiaohui Xu A Hybrid Communication Model of Millimeter Wave and Microwave in D2D Network. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Rong Zhang, Qian Wu Hyperspectral image classification based on PCA network. Search on Bibsonomy WHISPERS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Qiyang Zhao, Qingjie Liu, Baolin Yin Attribute Based Approach for Clothing Recognition. Search on Bibsonomy CCPR (2) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Da-Yuan Huang, Li-Wei Chan, Shuo Yang, Fan Wang, Rong-Hao Liang, De-Nian Yang, Yi-Ping Hung, Bing-Yu Chen DigitSpace: Designing Thumb-to-Fingers Touch Interfaces for One-Handed and Eyes-Free Interactions. Search on Bibsonomy CHI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Tao, Fan Wang An effective tabu search approach with improved loading algorithms for the 3L-CVRP. Search on Bibsonomy Computers & OR The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuqing Zhu 0001, Yilei Wang, Fan Wang 10 Observations on Google Cluster Trace + 2 Measures for Cluster Utilization Enhancement. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Lin Zhou, Huotao Gao, Huajun Zhang, Hao Li, Huaqiao Zhao, Fan Wang Design and implementation of a smart antenna system for UHF vehicle-mounted communication. Search on Bibsonomy IEICE Electronic Express The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huajun Zhang, Huotao Gao, Lin Zhou, Hao Li, Fan Wang HF superdirective smart antenna system for interference suppression. Search on Bibsonomy IEICE Electronic Express The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Su, Fan Wang, Eric Yi, Leonidas J. Guibas 3D-Assisted Feature Synthesis for Novel Views of an Object. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hsin-I Chen, Yi-Ling Chen, Wei-Tse Lee, Fan Wang, Bing-Yu Chen Integrating Dashcam Views through Inter-Video Mapping. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Jin, Chuan Tian, Heng He, Fan Wang A Secure and Lightweight Data Access Control Scheme for Mobile Cloud Computing. Search on Bibsonomy BDCloud The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Wu, Rong Zhang, Fan Wang Hyperspectral data compression using double sparsity model. Search on Bibsonomy WHISPERS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Quan Ouyang, Jian Chen, Hongye Su Feedback linearization control of the air supply system of PEM fuel cells. Search on Bibsonomy ASCC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Rui, Chao Wang 0004, Hong Zhang 0001, Bo Zhang 0001, Fan Wang, Fei Jin Object-Based Multi-mode SAR Image Matching. Search on Bibsonomy ICIG (2) The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, L. Y. Ding, H. B. Luo, Peter E. D. Love Probabilistic risk assessment of tunneling-induced damage to existing properties. Search on Bibsonomy Expert Syst. Appl. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Su, Fan Wang, Li Yi, Leonidas J. Guibas 3D-Assisted Image Feature Synthesis for Novel Views of an Object. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Qixing Huang, Fan Wang, Leonidas J. Guibas Functional map networks for analyzing and exploring large shape collections. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huajun Zhang, Huotao Gao, Qingchen Zhou, Lin Zhou, Fan Wang A novel digital beamformer applied in vehicle mounted HF receiving device. Search on Bibsonomy IEICE Electronic Express The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hengqing Sun, Guobin Yang, Yuannong Zhang, Peng Zhu, Xiao Cui, Chunhua Jiang, Fan Wang The hardware design of a new ionospheric sounding system. Search on Bibsonomy IEICE Electronic Express The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xi-Le Zhao, Fan Wang, Michael K. Ng A New Convex Optimization Model for Multiplicative Noise and Blur Removal. Search on Bibsonomy SIAM J. Imaging Sciences The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Qiyang Zhao, Baolin Yin Refined clothing texture parsing by exploiting the discriminative meanings of sparse codes. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Dajiang Zhou, Satoshi Goto OpenCL based high-quality HEVC motion estimation on GPU. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Wu, Yan Yang, Fan Wang, Xiaopeng Hu The progressive target search mechanism of visual scene. Search on Bibsonomy ICIS The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiyang Zhao, Weibo Li, Fan Wang, Baolin Yin Two-Stage Saliency Detection Based on Continuous CRF and Sparse Coding. Search on Bibsonomy CCPR (1) The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinjia Huang, Fan Wang, Ning Shi Resource Allocation Problems in Port Operations: A Literature Review. Search on Bibsonomy CSO The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Qixing Huang, Maks Ovsjanikov, Leonidas J. Guibas Unsupervised Multi-class Joint Image Segmentation. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Michael K. Ng A fast minimization method for blur and multiplicative noise removal. Search on Bibsonomy Int. J. Comput. Math. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Wang, Shaorui Zhou, Ning Shi Group-to-group reviewer assignment problem. Search on Bibsonomy Computers & OR The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 161 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license