The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Honghui Shi" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Honghui_Shi )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Honghui Shi in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2016 (2) 2017 (5) 2018 (14) 2019 (9)
Publication types (Num. hits)
article(15) inproceedings(15)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 31 publication records. Showing 30 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yuqian Zhou, Jianbo Jiao, Haibin Huang, Yang Wang, Jue Wang, Honghui Shi, Thomas S. Huang When AWGN-based Denoiser Meets Real Noises. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Bowen Cheng, Liang-Chieh Chen, Yunchao Wei, Yukun Zhu, Zilong Huang, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Wen-Mei Hwu, Honghui Shi SPGNet: Semantic Prediction Guidance for Scene Parsing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaofan Zhang, Haoming Lu, Cong Hao, Jiachen Li, Bowen Cheng, Yuhong Li, Kyle Rupnow, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Honghui Shi, Wen-mei W. Hwu, Deming Chen SkyNet: a Hardware-Efficient Method for Object Detection and Tracking on Embedded Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Bowen Cheng, Bin Xiao, Jingdong Wang, Honghui Shi, Thomas S. Huang, Lei Zhang 0001 Bottom-up Higher-Resolution Networks for Multi-Person Pose Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hanchao Yu, Yang Fu, Haichao Yu, Yunchao Wei, Xinchao Wang, Jianbo Jiao, Matthew Bramler, Thenkurussi Kesavadas, Honghui Shi, Zhangyang Wang, Bihan Wen, Thomas S. Huang A Novel Framework for 3D-2D Vertebra Matching. Search on Bibsonomy MIPR The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Fu, Yunchao Wei, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Gao Huang, Xinchao Wang, Zhiqiang Yao, Thomas Huang Horizontal Pyramid Matching for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Qian, Yunchao Wei, Honghui Shi, Jiachen Li, Jiaying Liu 0001, Thomas S. Huang Weakly Supervised Scene Parsing with Point-Based Distance Metric Learning. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhui Guo, Honghui Shi, Abhishek Kumar 0001, Kristen Grauman, Tajana Rosing, Rogério Schmidt Feris SpotTune: Transfer Learning Through Adaptive Fine-Tuning. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jianbo Jiao, Yunchao Wei, Zequn Jie, Honghui Shi, Rynson W. H. Lau, Thomas S. Huang Geometry-Aware Distillation for Indoor Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Rogério Schmidt Feris, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang Revisiting RCNN: On Awakening the Classification Power of Faster RCNN. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Qian, Yunchao Wei, Honghui Shi, Jiachen Li, Jiaying Liu 0001, Thomas S. Huang Weakly Supervised Scene Parsing with Point-based Distance Metric Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Rogério Schmidt Feris, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang Decoupled Classification Refinement: Hard False Positive Suppression for Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yang Fu, Yunchao Wei, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Gao Huang, Xinchao Wang, Zhiqiang Yao, Thomas S. Huang Horizontal Pyramid Matching for Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunchao Wei, Huaxin Xiao, Honghui Shi, Zequn Jie, Jiashi Feng, Thomas S. Huang Revisiting Dilated Convolution: A Simple Approach for Weakly- and Semi- Supervised Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yang Fu, Yunchao Wei, Guanshuo Wang, Xi Zhou, Honghui Shi, Thomas S. Huang Self-similarity Grouping: A Simple Unsupervised Cross Domain Adaptation Approach for Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Shiyu Chang, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang Revisiting Pre-training: An Efficient Training Method for Image Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunhui Guo, Honghui Shi, Abhishek Kumar 0001, Kristen Grauman, Tajana Rosing, Rogério Schmidt Feris SpotTune: Transfer Learning through Adaptive Fine-tuning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunchao Wei, Zhiqiang Shen, Bowen Cheng, Honghui Shi, Jinjun Xiong, Jiashi Feng, Thomas S. Huang TS2C: Tight Box Mining with Surrounding Segmentation Context for Weakly Supervised Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Honghui Shi Geometry-Aware Traffic Flow Analysis by Detection and Tracking. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunchao Wei, Huaxin Xiao, Honghui Shi, Zequn Jie, Jiashi Feng, Thomas S. Huang Revisiting Dilated Convolution: A Simple Approach for Weakly- and Semi-Supervised Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Qinqin Nie, Hao Cheng, Chenfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Haotian Wu, Lianjie Wang, Arne Schumann, Chase Brown, Qian Chen, Chengzheng Li, Dongdong Li, Emmanouil Michail, Fan Zhang, Feng Ni, Feng Zhu, Guanghui Wang, Haipeng Zhang, Han Deng, Hao Liu, Haoran Wang, Heqian Qiu, Honggang Qi, Honghui Shi, Hongliang Li, Hongyu Xu, Hu Lin, Ioannis Kompatsiaris, Jian Cheng 0001, Jianqiang Wang, Jianxiu Yang, Jingkai Zhou, Juanping Zhao, K. J. Joseph, Kaiwen Duan, Karthik Suresh, Bo Ke, Ke Wang, Konstantinos Avgerinakis, Lars Wilko Sommer, Lei Zhang, Li Yang, Lin Cheng, Lin Ma, Liyu Lu, Lu Ding, Minyu Huang, Naveen Kumar Vedurupaka, Nehal Mamgain, Nitin Bansal, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qian Wang, Qijie Zhao, Qingming Huang, Qiong Liu, Qishang Cheng, Qiuchen Sun, Robert Laganière, Sheng Jiang, Shengjin Wang, Shubo Wei, Siwei Wang, Stefanos Vrochidis, Sujuan Wang, Tiaojio Lee, Usman Sajid, Vineeth N. Balasubramanian, Wei Li 0110, Wei Zhang, Weikun Wu, Wenchi Ma, Wenrui He, Wenzhe Yang, Xiaoyu Chen, Xin Sun, Xinbin Luo, Xintao Lian, Xiufang Li, Yangliu Kuai, Yali Li, Yi Luo, Yifan Zhang, Yiling Liu, Ying Li, Yong Wang, Yongtao Wang, Yuanwei Wu, Yue Fan, Yunchao Wei, Yuqin Zhang, Zexin Wang, Zhangyang Wang, Zhaoyue Xia, Zhen Cui, Zhenwei He, Zhipeng Deng, Zhiyao Guo, Zichen Song VisDrone-DET2018: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunchao Wei, Zhiqiang Shen, Bowen Cheng, Honghui Shi, Jinjun Xiong, Jiashi Feng, Thomas S. Huang TS ^2 2 C: Tight Box Mining with Surrounding Segmentation Context for Weakly Supervised Object Detection. Search on Bibsonomy ECCV (11) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Rogério Schmidt Feris, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang Revisiting RCNN: On Awakening the Classification Power of Faster RCNN. Search on Bibsonomy ECCV (15) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiqiang Shen, Honghui Shi, Rogério Schmidt Feris, Liangliang Cao, Shuicheng Yan, Ding Liu, Xinchao Wang, Xiangyang Xue, Thomas S. Huang Learning Object Detectors from Scratch with Gated Recurrent Feature Pyramids. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Haichao Yu, Ding Liu, Honghui Shi, Hanchao Yu, Zhangyang Wang, Xinchao Wang, Brent Cross, Matthew Bramler, Thomas S. Huang Computed tomography super-resolution using convolutional neural networks. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Honghui Shi, Zhichao Liu, Yuchen Fan, Xinchao Wang, Thomas S. Huang Effective object detection from traffic camera videos. Search on Bibsonomy SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang 0038, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han 0002, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuchen Fan, Honghui Shi, Jiahui Yu, Ding Liu, Wei Han 0002, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Xinchao Wang, Thomas S. Huang Balanced Two-Stage Residual Networks for Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Han 0002, Pooya Khorrami, Tom Le Paine, Prajit Ramachandran, Mohammad Babaeizadeh, Honghui Shi, Jianan Li, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang Seq-NMS for Video Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yingzhen Yang, Zhangyang Wang, Zhaowen Wang, Shiyu Chang, Ding Liu, Honghui Shi, Thomas S. Huang Epitomic Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #30 of 30 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license