The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Hongliang Li" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Hongliang_Li )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Hongliang Li in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2002-2006 (16) 2007-2010 (15) 2011-2012 (25) 2013 (18) 2014 (23) 2015 (16) 2016-2017 (32) 2018 (26) 2019 (8)
Publication types (Num. hits)
article(113) inproceedings(64) proceedings(2)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 3 occurrences of 3 keywords

Results
Found 180 publication records. Showing 179 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Wei Li 0110, Hongliang Li, Qingbo Wu, Xiaoyu Chen, King Ngi Ngan Simultaneously Detecting and Counting Dense Vehicles From Drone Images. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Heqian Qiu, Hongliang Li, Qingbo Wu, Fanman Meng, King Ngi Ngan, Hengcan Shi A2RMNet: Adaptively Aspect Ratio Multi-Scale Network for Object Detection in Remote Sensing Images. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Lili Guo, Qingbo Wu, Hongliang Li A New Deep Segmentation Quality Assessment Network for Refining Bounding Box Based Segmentation. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohui Wei, Lina Li, Xiang Li, Xingwang Wang, Shang Gao 0005, Hongliang Li Pec: Proactive Elastic Collaborative Resource Scheduling in Data Stream Processing. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Zhao, Kenji Yoshigoe, Hongliang Li, Ke Xiong Reducing the synchronizing communication overhead for distributed graph-parallel computing. Search on Bibsonomy Intell. Data Anal. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Ma 0004, Hongliang Li, Qingbo Wu, Fanman Meng, King Ngi Ngan Hierarchy Neighborhood Discriminative Hashing for An Unified View of Single-Label and Multi-Label Image retrieval. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Kaixu Huang, Hongliang Li, Qingbo Wu Class Activation Map Generation by Representative Class Selection and Multi-Layer Feature Fusion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Rui Ma, King Ngi Ngan, Hongliang Li, Fanman Meng Blind Image Sharpness Assessment And Enhancement via Deep Auxiliary Learning. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fang Xin, Songyuan Ni, Hongliang Li, Xuesheng Zhou General Regression Neural Network and Artificial-Bee-Colony Based General Regression Neural Network Approaches to the Number of End-of-Life Vehicles in China. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liangzhi Tang, Fanman Meng, Qingbo Wu, Nii Longdon Sowah, Kai Tan, Hongliang Li Salient Object Detection and Segmentation via Ultra-Contrast. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Jie Wu, Zhen Jiang, Xiang Li, Xiaohui Wei A Task Allocation Method for Stream Processing with Recovery Latency Constraint. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liangzhi Tang, Hongliang Li, Qingbo Wu, King Ngi Ngan Boundary-Guided Optimization Framework for Saliency Refinement. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King N. Ngan Generic Proposal Evaluator: A Lazy Learning Strategy Toward Blind Proposal Quality Assessment. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, King N. Ngan, Kede Ma Blind Image Quality Assessment Using Local Consistency Aware Retriever and Uncertainty Aware Evaluator. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Luo, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, King N. Ngan An Unsupervised Method to Extract Video Object via Complexity Awareness and Object Local Parts. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Hongliang Li, Qingbo Wu, Bing Luo, Chao Huang, King Ngi Ngan Globally Measuring the Similarity of Superpixels by Binary Edge Maps for Superpixel Clustering. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tiecheng Song, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, Jianfei Cai LETRIST: Locally Encoded Transform Feature Histogram for Rotation-Invariant Texture Classification. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Ma 0004, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, King Ngi Ngan Global and local semantics-preserving based deep hashing for cross-modal retrieval. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hengcan Shi, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, Linfeng Xu, King Ngi Ngan Hierarchical Parsing Net: Semantic Scene Parsing From Global Scene to Objects. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Hongliang Li, Qingbo Wu, King Ngi Ngan, Jianfei Cai Seeds-Based Part Segmentation by Seeds Propagation and Region Convexity Decomposition. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongwen Ma, Derong Liu 0001, Ding Wang 0001, Xiong Yang 0001, Hongliang Li Distributed algorithm for dissensus of a class of networked multiagent systems using output information. Search on Bibsonomy Soft Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King N. Ngan Toward a Blind Quality Metric for Temporally Distorted Streaming Video. Search on Bibsonomy TBC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ran Shi, King Ngi Ngan, Songnan Li, Hongliang Li Interactive object segmentation in two phases. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Derong Liu 0001, Ding Wang 0001 Manifold Regularized Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King N. Ngan A Perceptually Weighted Rank Correlation Indicator for Objective Image Quality Assessment. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Ma 0004, Hongliang Li, Qingbo Wu, Chao Shang, King Ngi Ngan Multi-task Learning for Deep Semantic Hashing. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kunming Luo, Fanman Meng, Qingbo Wu, Hongliang Li Weakly Supervised Semantic Segmentation by Multiple Group Cosegmentation. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hengcan Shi, Hongliang Li, Qingbo Wu, Fanman Meng, King N. Ngan Boosting Scene Parsing Performance via Reliable Scale Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Lv, Feng Dai, Qiang Zhao 0005, Hongliang Li, Yike Ma, Yongdong Zhang Panoramic Light Field Video Acquisition. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Zhuang, Xiaohui Wei, Hongliang Li, Yongfang Wang, Xubin He An Optimal Checkpointing Model with Online OCI Adjustment for Stream Processing Applications. Search on Bibsonomy ICCCN The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hengcan Shi, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu Key-Word-Aware Network for Referring Expression Image Segmentation. Search on Bibsonomy ECCV (6) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Qinqin Nie, Hao Cheng, Chenfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Haotian Wu, Lianjie Wang, Arne Schumann, Chase Brown, Qian Chen, Chengzheng Li, Dongdong Li, Emmanouil Michail, Fan Zhang, Feng Ni, Feng Zhu, Guanghui Wang, Haipeng Zhang, Han Deng, Hao Liu, Haoran Wang, Heqian Qiu, Honggang Qi, Honghui Shi, Hongliang Li, Hongyu Xu, Hu Lin, Ioannis Kompatsiaris, Jian Cheng 0001, Jianqiang Wang, Jianxiu Yang, Jingkai Zhou, Juanping Zhao, K. J. Joseph, Kaiwen Duan, Karthik Suresh, Bo Ke, Ke Wang, Konstantinos Avgerinakis, Lars Wilko Sommer, Lei Zhang, Li Yang, Lin Cheng, Lin Ma, Liyu Lu, Lu Ding, Minyu Huang, Naveen Kumar Vedurupaka, Nehal Mamgain, Nitin Bansal, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qian Wang, Qijie Zhao, Qingming Huang, Qiong Liu, Qishang Cheng, Qiuchen Sun, Robert Laganière, Sheng Jiang, Shengjin Wang, Shubo Wei, Siwei Wang, Stefanos Vrochidis, Sujuan Wang, Tiaojio Lee, Usman Sajid, Vineeth N. Balasubramanian, Wei Li 0110, Wei Zhang, Weikun Wu, Wenchi Ma, Wenrui He, Wenzhe Yang, Xiaoyu Chen, Xin Sun, Xinbin Luo, Xintao Lian, Xiufang Li, Yangliu Kuai, Yali Li, Yi Luo, Yifan Zhang, Yiling Liu, Ying Li, Yong Wang, Yongtao Wang, Yuanwei Wu, Yue Fan, Yunchao Wei, Yuqin Zhang, Zexin Wang, Zhangyang Wang, Zhaoyue Xia, Zhen Cui, Zhenwei He, Zhipeng Deng, Zhiyao Guo, Zichen Song VisDrone-DET2018: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Zeng, Qingming Huang, Abdulmotaleb El-Saddik, Hongliang Li, Shuqiang Jiang, Xiaopeng Fan (eds.) Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2017 - 18th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Harbin, China, September 28-29, 2017, Revised Selected Papers, Part I Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Zeng, Qingming Huang, Abdulmotaleb El-Saddik, Hongliang Li, Shuqiang Jiang, Xiaopeng Fan (eds.) Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2017 - 18th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Harbin, China, September 28-29, 2017, Revised Selected Papers, Part II Search on Bibsonomy PCM (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Ma 0004, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, Linfeng Xu Manifold-ranking embedded order preserving hashing for image semantic retrieval. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Huang, Hongliang Li, Wei Li 0110, Qingbo Wu, Linfeng Xu Store classification using Text-Exemplar-Similarity and Hypotheses-Weighted-CNN. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Jie Wu, Zhen Jiang, Xiang Li, Xiaohui Wei Minimum Backups for Stream Processing With Recovery Latency Guarantees. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Reliability The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ran Shi, King Ngi Ngan, Hongliang Li Gaze-Based Object Segmentation. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Yan, Ding Wang 0001, Hongliang Li, Derong Liu 0001 Error Bound Analysis of Q-Function for Discounted Optimal Control Problems With Policy Iteration. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Pingbing Ming, Zhongci Shi Two robust nonconforming \(\hbox {H}^2\) -elements for linear strain gradient elasticity. Search on Bibsonomy Numerische Mathematik The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Huang, Hongliang Li, Yurui Xie, Qingbo Wu, Bing Luo PBC: Polygon-Based Classifier for Fine-Grained Categorization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Zhou Wang, Fanman Meng, Bing Luo, Wei Li 0110, King N. Ngan Blind Image Quality Assessment Based on Rank-Order Regularized Regression. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Luo, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, Chao Huang Video Object Segmentation via Global Consistency Aware Query Strategy. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Ma 0004, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, King Ngi Ngan Learning Efficient Binary Codes From High-Level Feature Representations for Multilabel Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King N. Ngan A Perceptually Weighted Rank Correlation Indicator for Objective Image Quality Assessment. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Wei Li 0110, Hongliang Li, Bing Luo, Hengcan Shi, Qingbo Wu, King Ngi Ngan Improving object proposals with top-down cues. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kede Ma, Zhengfang Duanmu, Qingbo Wu, Zhou Wang, Hongwei Yong, Hongliang Li, Lei Zhang 0006 Waterloo Exploration Database: New Challenges for Image Quality Assessment Models. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yichi Zhang, King Ngi Ngan, Lin Ma 0002, Hongliang Li Objective Quality Assessment of Image Retargeting by Incorporating Fidelity Measures and Inconsistency Detection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Hongliang Li, Qingbo Wu, Bing Luo, King Ngi Ngan Weakly Supervised Part Proposal Segmentation From Multiple Images. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Jie Wu, Zhen Jiang, Xiang Li, Xiaohui Wei, Yuan Zhuang Integrated recovery and task allocation for stream processing. Search on Bibsonomy IPCCC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King N. Ngan, Linfeng Xu Blind proposal quality assessment via deep objectness representation and local linear regression. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Jie Wu, Zhen Jiang, Xiang Li, Xiaohui Wei Task Allocation for Stream Processing with Recovery Latency Guarantee. Search on Bibsonomy CLUSTER The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yurui Xie, Hongliang Li, Chao Huang, Bo Wu 0013, Linfeng Xu Feature discovering for image classification via wavelet-like pattern decomposition. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohui Wei, Yue Jin, Hongliang Li, Xingwang Wang, Shoufeng Hu Virtual Resource Consolidation for Green Computing Based on Virtual Cluster Live Migration. Search on Bibsonomy JCM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Jianfei Cai, Hongliang Li Cosegmentation of multiple image groups. Search on Bibsonomy Computer Vision and Image Understanding The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King Ngi Ngan, Bing Luo, Chao Huang, Bing Zeng Blind Image Quality Assessment Based on Multichannel Feature Fusion and Label Transfer. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ding Wang 0001, Derong Liu 0001, Hongliang Li, Biao Luo, Hongwen Ma An Approximate Optimal Control Approach for Robust Stabilization of a Class of Discrete-Time Nonlinear Systems With Uncertainties. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiang Liu 0015, Wei Zhang, Hongliang Li, King Ngi Ngan Hybrid human detection and recognition in surveillance. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ding Wang 0001, Derong Liu 0001, Hongliang Li, Hongwen Ma, Chao Li 0024 A neural-network-based online optimal control approach for nonlinear robust decentralized stabilization. Search on Bibsonomy Soft Comput. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Miaohui Wang, King Ngi Ngan, Hongliang Li Low-Delay Rate Control for Consistent Quality Using Distortion-Based Lagrange Multiplier. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King Ngi Ngan Q-DNN: A quality-aware deep neural network for blind assessment of enhanced images. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Hongliang Li, Qingbo Wu, Bing Luo, Jianfei Cai, Chao Huang Part propagation for local part segmentation. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yatao Zhu, Shuai Zhang, Xiaochun Ye, Da Wang, Xu Tan 0001, Dongrui Fan, Zhimin Zhang, Hongliang Li An energy-efficient bandwidth allocation method for single-chip heterogeneous processor. Search on Bibsonomy IGSC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kede Ma, Qingbo Wu, Zhou Wang, Zhengfang Duanmu, Hongwei Yong, Hongliang Li, Lei Zhang 0006 Group MAD Competition? A New Methodology to Compare Objective Image Quality Models. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Miao He, Xunan Zhang, Changrui Ren Manifold regularization based approximate value iteration for learning control. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, King N. Ngan GIP: Generic Image Prior for No Reference Image Quality Assessment. Search on Bibsonomy PCM (2) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Hongliang Li, Fanman Meng, King Ngi Ngan, Shuyuan Zhu No reference image quality assessment metric via multi-domain structural information and piecewise regression. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tiecheng Song, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, Bing Luo Exploring space-frequency co-occurrences via local quantized patterns for texture representation. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Miaohui Wang, King Ngi Ngan, Hongliang Li An Efficient Frame-Content Based Intra Frame Rate Control for High Efficiency Video Coding. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fanman Meng, Hongliang Li, Shuyuan Zhu, Bing Luo, Chao Huang, Bing Zeng, Moncef Gabbouj Constrained Directed Graph Clustering and Segmentation Propagation for Multiple Foregrounds Cosegmentation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohui Wei, Weishan Li, Hailong Tian, Hongliang Li, Haixiao Xu, Tianfu Xu THC-MP: High performance numerical simulation of reactive transport and multiphase flow in porous media. Search on Bibsonomy Computers & Geosciences The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Derong Liu 0001, Chao Li 0024, Hongliang Li, Ding Wang 0001, Hongwen Ma Neural-network-based decentralized control of continuous-time nonlinear interconnected systems with unknown dynamics. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Xiong, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, King Ngi Ngan Fast HEVC Inter CU Decision Based on Latent SAD Estimation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi Liu 0003, Olivier Le Meur, Ali Borji, Hongliang Li Special issue on recent advances in saliency models, applications and evaluations. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Derong Liu 0001, Hongliang Li, Ding Wang 0001 Error Bounds of Adaptive Dynamic Programming Algorithms for Solving Undiscounted Optimal Control Problems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ran Shi, King Ngi Ngan, Songnan Li, Paramesran Raveendran, Hongliang Li Visual Quality Evaluation of Image Object Segmentation: Subjective Assessment and Objective Measure. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Wu, Zhou Wang, Hongliang Li A highly efficient method for blind image quality assessment. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ding Wang 0001, Derong Liu 0001, Hongliang Li, Hongwen Ma Adaptive dynamic programming for infinite horizon optimal robust guaranteed cost control of a class of uncertain nonlinear systems. Search on Bibsonomy ACC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Li 0024, Hongliang Li, Derong Liu 0001 Neural-network-based finite horizon optimal control for partially unknown linear continuous-time systems. Search on Bibsonomy ICACI The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Luo, Hongliang Li, Tiecheng Song, Chao Huang Object Segmentation from Long Video Sequences. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Miaohui Wang, King Ngi Ngan, Hongliang Li, Huanqiang Zeng Improved block level adaptive quantization for high efficiency video coding. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Derong Liu 0001, Ding Wang 0001 Approximate policy iteration with unsupervised feature learning based on manifold regularization. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Xiaohui Wei, Qingwu Fu, Yuan Luo MapReduce delay scheduling with deadline constraint. Search on Bibsonomy Concurrency and Computation: Practice and Experience The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ding Wang 0001, Derong Liu 0001, Hongliang Li, Hongwen Ma Neural-network-based robust optimal control design for a class of uncertain nonlinear systems via adaptive dynamic programming. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wang Luo, Hongliang Li, Guanghui Liu, Liaoyuan Zeng Semantic Annotation of Satellite Images Using Author-Genre-Topic Model. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tiecheng Song, Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, Bing Luo, Bing Zeng, Moncef Gabbouj Noise-Robust Texture Description Using Local Contrast Patterns via Global Measures. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Derong Liu 0001, Ding Wang 0001, Fei-Yue Wang, Hongliang Li, Xiong Yang 0001 Neural-Network-Based Online HJB Solution for Optimal Robust Guaranteed Cost Control of Continuous-Time Uncertain Nonlinear Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohui Wei, Hongliang Li, Kun Yang, Lei Zou Topology-Aware Partial Virtual Cluster Mapping Algorithm on Shared Distributed Infrastructures. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Fanman Meng, Qingbo Wu, Bing Luo Unsupervised Multiclass Region Cosegmentation via Ensemble Clustering and Energy Minimization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Derong Liu 0001, Hongliang Li, Ding Wang 0001 Online Synchronous Approximate Optimal Learning Algorithm for Multi-Player Non-Zero-Sum Games With Unknown Dynamics. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Xiong, Hongliang Li, Fanman Meng, Shuyuan Zhu, Qingbo Wu, Bing Zeng MRF-Based Fast HEVC Inter CU Decision With the Variance of Absolute Differences. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Xiong, Hongliang Li, Qingbo Wu, Fanman Meng A Fast HEVC Inter CU Selection Method Based on Pyramid Motion Divergence. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanghui Liu, Liaoyuan Zeng, Hongliang Li, Linfeng Xu, Zhengning Wang Adaptive Interpolation for Pilot-Aided Channel Estimator in OFDM System. Search on Bibsonomy TBC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Derong Liu 0001, Ding Wang 0001 Integral Reinforcement Learning for Linear Continuous-Time Zero-Sum Games With Completely Unknown Dynamics. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Automation Science and Engineering The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ding Wang 0001, Derong Liu 0001, Hongliang Li Policy Iteration Algorithm for Online Design of Robust Control for a Class of Continuous-Time Nonlinear Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Automation Science and Engineering The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Derong Liu 0001, Ding Wang 0001, Hongliang Li Decentralized Stabilization for a Class of Continuous-Time Nonlinear Interconnected Systems Using Online Learning Optimal Control Approach. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Fanman Meng, Bing Luo, Shuyuan Zhu Repairing Bad Co-Segmentation Using Its Quality Evaluation and Segment Propagation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Xiong, Hongliang Li, Fanman Meng, Bing Zeng, Shuyuan Zhu, Qingbo Wu Fast and efficient inter CU decision for high efficiency video coding. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Li, Yurui Xie, Bing Luo, Liangzhi Tang, Bing Zeng, King Ngi Ngan, Fanman Meng Using mid-high level cues to detect salient object. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongwen Ma, Derong Liu 0001, Ding Wang 0001, Hongliang Li Output-based high-order bipartite consensus under directed antagonistic networks. Search on Bibsonomy IEEE IA The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 179 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license