The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Hongliang Zhang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Hongliang_Zhang )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Hongliang Zhang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2007-2016 (18) 2017-2018 (25) 2019 (8)
Publication types (Num. hits)
article(26) incollection(1) inproceedings(24)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 52 publication records. Showing 51 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Shuhang Zhang, Hongliang Zhang, Boya Di, Lingyang Song Cellular UAV-to-X Communications: Design and Optimization for Multi-UAV Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Boya Di, Hongliang Zhang, Lingyang Song, Yonghui Li 0001, Geoffrey Ye Li Ultra-Dense LEO: Integrating Terrestrial-Satellite Networks Into 5G and Beyond for Data Offloading. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Boya Di, Kaigui Bian, Lingyang Song IoT-U: Cellular Internet-of-Things Networks Over Unlicensed Spectrum. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhang Zhang, Hongliang Zhang, Boya Di, Lingyang Song Cellular Cooperative Unmanned Aerial Vehicle Networks With Sense-and-Send Protocol. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Zhu Han, H. Vincent Poor Cooperation Techniques for A Cellular Internet of Unmanned Aerial Vehicles. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Boya Di, Kaigui Bian, Lingyang Song IoT-U: Cellular Internet-of-Things Networks over Unlicensed Spectrum. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuhang Zhang, Jiadi Yang, Hongliang Zhang, Lingyang Song Dual Trajectory Optimization for a Cooperative Internet of UAVs. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haobo Zhang, Hongliang Zhang, Lingyang Song Peer-to-Peer Energy Trading for Local Area Packetized Power Network. Search on Bibsonomy MobiHoc The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Ying Jun Zhang Load Balancing for 5G Ultra-Dense Networks Using Device-to-Device Communications. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Wang 0005, Boya Di, Hongliang Zhang, Kaigui Bian, Lingyang Song Cellular V2X Communications in Unlicensed Spectrum: Harmonious Coexistence With VANET in 5G Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Haijiang Ge, Ruilin Pan, Yujuan Wu Multi-Objective Bi-Level Programming for the Energy-Aware Integration of Flexible Job Shop Scheduling and Multi-Row Layout. Search on Bibsonomy Algorithms The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Youcai Fang, Ruilin Pan, Chuanming Ge A New Greedy Insertion Heuristic Algorithm with a Multi-Stage Filtering Mechanism for Energy-Efficient Single Machine Scheduling Problems. Search on Bibsonomy Algorithms The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhang Zhang, Hongliang Zhang, Boya Di, Lingyang Song Cellular Controlled Cooperative Unmanned Aerial Vehicle Networks with Sense-and-Send Protocol. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Boya Di, Hongliang Zhang, Lingyang Song, Yonghui Li 0001, Geoffrey Ye Li Ultra-dense LEO: Integrating Terrestrial-Satellite Networks into 5G and Beyond for Data Offloading. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuhang Zhang, Hongliang Zhang, Boya Di, Lingyang Song Joint Trajectory and Power Optimization for UAV Sensing Over Cellular Networks. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhang Zhang, Hongliang Zhang, Qichen He, Kaigui Bian, Lingyang Song Joint Trajectory and Power Optimization for UAV Relay Networks. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Yonghui Li 0001, H. Vincent Poor Peer to Peer Packet Dispatching for Local Area Packetized Power Networks with Multiple Routers. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhang Zhang, Hongliang Zhang, Boya Di, Lingyang Song Cooperative Sensing and Transmission for Cellular Network Controlled Unmanned Aerial Vehicles. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhang Zhang, Hongliang Zhang, Boya Di, Lingyang Song Resource Allocation and Trajectory Design for Cellular UAV-to-X Communication Networks in 5G. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Boya Di, Hongliang Zhang, Lingyang Song, Yonghui Li 0001, Geoffrey Ye Li Data Offloading in Ultra-Dense LEO-Based Integrated Terrestrial-Satellite Networks. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianguo Yu, Qifeng Yu, Hongliang Zhang Scale Adaptive Dense Structural Learning for Visual Object Tracking. Search on Bibsonomy ICCAE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaowen Ding, Xiaohu Zhang, Jie Wang, Hongliang Zhang, Lijun Zhong The Fusion Research of UAV Image Stitching. Search on Bibsonomy ICCAE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Boya Di, Xiaomei Zhang, Kaigui Bian, Lingyang Song, Zhu Han Cellular Internet-of-Things (IoT) Communications over Unlicensed Band. Search on Bibsonomy DySPAN The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhao Fu, Hong Yu, Hongliang Zhang, Xiaofang Chen A Multi-objective Optimization Algorithm Based on Preference Three-Way Decomposition. Search on Bibsonomy KSEM (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Wang 0005, Boya Di, Hongliang Zhang, Xiaolin Hou, Lingyang Song Cellular V2X Communications in Unlicensed Spectrum for 5G Networks. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhao Zeng, Hongliang Zhang, Kaigui Bian, Lingyang Song UAV Relaying: Power Allocation and Trajectory Optimization Using Decode-and-Forward Protocol. Search on Bibsonomy ICC Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Yun Liao, Lingyang Song D2D-U: Device-to-Device Communications in Unlicensed Bands for 5G System. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Yonghui Li 0001, Geoffrey Ye Li Hypergraph Theory: Applications in 5G Heterogeneous Ultra-Dense Networks. Search on Bibsonomy IEEE Communications Magazine The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Yonghui Li 0001, Geoffrey Ye Li Hypergraph Theory: Applications in 5G Heterogeneous Ultra-Dense Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xianguo Yu, Qifeng Yu, Yang Shang, Hongliang Zhang Dense structural learning for infrared object tracking at 200+ Frames per Second. Search on Bibsonomy Pattern Recognition Letters The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Ying Jun Zhang Load Balancing for Cellular Networks Using Device-to-Device Communications. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Yun Liao, Lingyang Song Device-to-device communications underlaying cellular networks in unlicensed bands. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman P. Pflugfelder, Luka Cehovin Zajc, Tomas Vojir, Gustav Häger, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernández, Álvaro García-Martín, Andrej Muhic, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Andrea Vedaldi, Antoine Manzanera, Antoine Tran, A. Aydin Alatan, Bogdan Mocanu, Boyu Chen, Chang Huang, Changsheng Xu, Chong Sun, Dalong Du, David Zhang 0001, Dawei Du, Deepak Mishra 0002, Erhan Gundogdu, Erik Velasco-Salido, Fahad Shahbaz Khan, Francesco Battistone, Gorthi R. K. Sai Subrahmanyam, Goutam Bhat, Guan Huang, Guilherme Sousa Bastos, Guna Seetharaman, Hongliang Zhang, Houqiang Li, Huchuan Lu, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jae-chan Jeong, Jaeil Cho, Jae-Yeong Lee, Jana Noskova, Jianke Zhu, Jin Gao, Jingyu Liu, Ji-Wan Kim, João F. Henriques, José M. Martínez 0001, Junfei Zhuang, Junliang Xing, Junyu Gao, Kai Chen 0023, Kannappan Palaniappan, Karel Lebeda, Ke Gao, Kris M. Kitani, Lei Zhang, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Longyin Wen, Luca Bertinetto, Mahdieh Poostchi, Martin Danelljan, Matthias Mueller 0001, Mengdan Zhang, Ming-Hsuan Yang 0001, Nianhao Xie, Ning Wang, Ondrej Miksik, Payman Moallem, Pallavi M. Venugopal, Pedro Senna, Philip H. S. Torr, Qiang Wang, Qifeng Yu, Qingming Huang, Rafael Martin Nieto, Richard Bowden, Risheng Liu, Ruxandra Tapu, Simon Hadfield, Siwei Lyu, Stuart Golodetz, Sunglok Choi, Tianzhu Zhang, Titus B. Zaharia, Vincenzo Santopietro, Wei Zou, Weiming Hu, Wenbing Tao, Wenbo Li, Wengang Zhou, Xianguo Yu, Xiao Bian, Yang Li 0041, Yifan Xing, Yingruo Fan, Zheng Zhu, Zhipeng Zhang, Zhiqun He The Visual Object Tracking VOT2017 Challenge Results. Search on Bibsonomy ICCV Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Zhu Han Radio Resource Allocation for Device-to-Device Underlay Communication Using Hypergraph Theory. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Yun Liao, Lingyang Song D2D-U: Device-to-Device Communications in Unlicensed Bands. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lingyang Song, Zhu Han Radio Resource Allocation for Device-to-Device Underlay Communication Using Hypergraph Theory. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Yusheng Ji, Lingyang Song, Zhu Han Hypergraph based resource allocation for cross-cell device-to-device communications. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Yao, Hongliang Zhang, Lingyang Song Demo: WiFi Multihop: Implementing Device-to-Device Local Area Networks by Android Smartphones. Search on Bibsonomy MobiHoc The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hiroyuki Nakamura, Yuan Gao, He Gao, Hongliang Zhang, Akifumi Kiyohiro, Tsunenori Mine Adaptive User Interface for Personalized Transportation Guidance System. Search on Bibsonomy Tourism Informatics The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qifeng Yu, Yang Shang, Xiaochun Liu, Zhihui Lei, Xiang Li, Xianwei Zhu, Xiaolin Liu, Xia Yang, Ang Su, Xiaohu Zhang, Hongliang Zhang Full-parameter vision navigation based on scene matching for aircrafts. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuan Lin, Qiang Cao, Hongliang Zhang, Guoqiang Huang, Changsheng Xie SDVC: A Scalable Deduplication Cluster for Virtual Machine Images in Cloud. Search on Bibsonomy NAS The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongliang Zhang, Lili Ma, Lingyang Song, Zhu Han Wireless Device-to-Device hypergraph optimization. Search on Bibsonomy INFOCOM Workshops The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hiroyuki Nakamura, Yuan Gao, He Gao, Hongliang Zhang, Akifumi Kiyohiro, Tsunenori Mine Adaptive User Interface Agent for Personalized Public Transportation Recommendation System: PATRASH. Search on Bibsonomy PRIMA The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jia Hao, Hongliang Zhang, Lingyang Song, Zhu Han Graph-based resource allocation for device-to-device communications aided cellular network. Search on Bibsonomy ICCC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hiroyuki Nakamura, Yuan Gao, He Gao, Hongliang Zhang, Akifumi Kiyohiro, Tsunenori Mine Toward Personalized Public Transportation Recommendation System with Adaptive User Interface. Search on Bibsonomy IIAI-AAI The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Gui, Pengyu Guo, Hongliang Zhang, Zhihui Lei, Xiang Zhou, Jing Du, Qifeng Yu Airborne Vision-Based Navigation Method for UAV Accuracy Landing Using Infrared Lamps. Search on Bibsonomy Journal of Intelligent and Robotic Systems The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanxin Wu, Hongliang Zhang, Meiping Wu, Xiaoping Hu 0002, Dewen Hu Observability of Strapdown INS Alignment: A Global Perspective. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanxin Wu, Hongliang Zhang, Meiping Wu, Xiaoping Hu 0002, Dewen Hu Observability of Strapdown INS Alignment: A Global Perspective Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2011 DBLP  BibTeX  RDF
1Song Zhao, Hongliang Zhang, Xiaofei Wang Image Decomposition and Construction Based on Anisotropic Atom. Search on Bibsonomy CSEE (2) The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Liu 0022, Hongliang Zhang, Bobo Duan, Huai Yuan, Hong Zhao Vision-Based Real-Time Lane Marking Detection and Tracking. Search on Bibsonomy ITSC The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jibin Zou, Hongliang Zhang, Qian Wang Numerical Calculation and Analysis of 3D Transient Temperature Field for Tractive PMSM for Elevator. Search on Bibsonomy IMECS The full citation details ... 2007 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #51 of 51 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license