The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "ICME Workshops"( http://dblp.L3S.de/Venues/ICME_Workshops )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/icmcs

Publication years (Num. hits)
2012 (122) 2013 (241) 2014 (191) 2015 (134) 2016 (121) 2017 (114) 2018 (95) 2019 (130)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(1140) proceedings(8)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 1148 publication records. Showing 1148 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Haichuan Bai, Hangting Chen, Yonghong Yan 0002 Audio Scene Classification with Discriminatively-Trained Segment-Level Features. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhuhua Liao, Jian Zhang, Yizhi Liu, Hao Xiao, Yijiang Zhao, Aiping Yi Fusing Geographic Information Into Latent Factor Model for Pick-Up Region Recommendation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian-Wei Peng, Min-Chun Hu, Chuan-Wang Chang Imitation Learning for Sentence Generation with Dilated Convolutions Using Adversarial Training. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guan-Yu Cheng, Hui-Qin Xiao, Jian Wei Li, Dong Wei Zhao, Xiaosheng Wu ICME Grand Challenge on Short Video Understanding. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Priyankar Choudhary, Neeraj Goel, Mukesh Saini A Multimedia Based Movie Style Model. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianqiang Li, Jie Zhu, Ming-Ting Sun Deep Learning Based Method for Pruning Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Soumyabrata Dev, Murhaf Hossari, Matthew Nicholson, Killian McCabe, Atul Nautiyal, Clare Conran, Jian Tang, Wei Xu, François Pitié Localizing Adverts in Outdoor Scenes. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Qian, Yi Jin, Yidong Li, Congyan Lang, Songhe Feng, Tao Wang Deep Domain Adaptation for Asian Face Recognition via Ada-IBN. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Giuliano Arru, Pramit Mazumdar, Federica Battisti Exploiting Visual Behaviour for Autism Spectrum Disorder Identification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei-Chen Yen, Chih-Chieh Fang, Shih-Wei Sun, Kai-Lung Hua, Huang-Chia Shih Baseball Player Behavior Recognition System using Multimodal Features with an Augmented Reality Display on a Smart Glass. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Yu 0001, Haonian Xie, Guochen Xie, Mengyan Li, Zengfu Wang Multi-scale Densely U-Nets Refine Network for Face Alignment. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tsun-Hsien Tang, Kuan-Ta Chen, Hsin-Hsi Chen Truncated SVD-based Feature Engineering for Short Video Understanding and Recommendation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingyang Chai, Tiantian Li, Mengyao Zhu, Tao Wang, Wen Zhang Blind Estimation of Reverberation Time using Binaural Complex Ideal Ratio Mask. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinshan Wang, Qianfang Xu, Qiang Wang, Zhongjian Lyu, Jiaxin Chen, Wenchao Xu MMCTR: A Multi-Task Model for Short Video CTR Prediction with Multi-Modal Video Content Features. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zeng Kai, Jun Feng, Richard Sutcliffe, Xiaoyu Wang, Qirong Bu Multi-depth Dilated Network for Fashion Landmark Detection. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fengshun Zhou, Chenqiang Gao, Fang Chen, Chaoyu Li, Xindou Li, Feng Yang, Yue Zhao Face Anti-Spoofing Based on Multi-layer Domain Adaptation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Min, Changqing Zhang, Xiongwei Zhang, Wei Tan 0008 Deep Vocoder: Low Bit Rate Compression of Speech with Deep Autoencoder. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mubarak Alrashoud Hierarchical Fuzzy Inference System for Diagnosing Dengue Disease. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ridong Zhu, Xiaoyuan Yang 0003, Jingkai Wang, Zhengze Li Efficient Implicit Fourier Compression Based Convolutional Features for Visual Tracking. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhijie Cao, Renyou Yan, Yiyong Huang, Zhiru Shi Gigapixel-Level Image Crowd Counting using Csrnet. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengxin Li, Jing Li, Ling Xie, Jianli Liu Scale-Adaptive CNN Based Crowd Counting and Dynamic Supervision. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuming Fang, Hanqin Huang, Boyang Wan, Yi-Fan Zuo Visual Attention Modeling for Autism Spectrum Disorder by Semantic Features. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiyu Yan, Yeli Xing, Zihao He, Tao Dai, Yong Jiang, Shu-Tao Xia Neural Style Transfer with Content Discrimination. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Gao, Reinhard Koch, Robert Bregovic, Atanas P. Gotchev Light Field Reconstruction Using Shearlet Transform in TensorFlow. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sen Liu, Jianxin Lin, Zhibo Chen 0001 Distribution Discrepancy Maximization for Image Privacy Preserving. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuai Bai, Yuan Dong, Ting-Bing Xu, Hongliang Bai Toward Robust Online Adaptive Visual Tracking via Pyramidal Features Extraction. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Yu, Shiyu Dai, Yuxiang Xing Adaptive Salience Preserving Pooling for Deep Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenxian Zheng, Yang Yi, Jinlong Shen, Jiahao Zhang Adaptive Updating Siamese Network with Like-Hood Estimation for Surveillance Video Object Tracking. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haohao Li, Shengfa Wang, Nannan Li, Zhixun Su, Ximin Liu Non-Rigid 3D Shape Retrieval Based on Multi-view Metric Learning. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wan Zhang, Zepeng Wang, Tao Chen Personalized Image Recommendation with Photo Importance and user-item Interactive Attention. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ryota Mitsuhashi, Kaito Iuchi, Takashi Goto, Akira Matsubara, Takahiro Hirayama, Hideki Hashizume, Norimichi Tsumura Video-Based Stress Level Measurement Using Imaging Photoplethysmography. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin-Bao Wang, Ke Lu, Jian Xue, Yutong Kou Relative Depth Estimation Prior for Single Image Dehazing. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Muhammad Rafiqul Islam, Manoranjan Paul, Michael Antolovich, Ashad Kabir Sports Highlights Generation using Decomposed Audio Information. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Han Yu 0004, Jianmin Lu, Yue Jin, Binglei Yue, Xiao Ma The Prediction Model of Blood Glucose Concentration for Smart Health. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanfu Yan, Ke Lu, Jian Xue, Pengcheng Gao, Jiayi Lyu FEAFA: A Well-Annotated Dataset for Facial Expression Analysis and 3D Facial Animation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shenqi Lai, Zhenhua Chai, Xiaoming Wei Improved Hourglass Structure for high Performance Facial Landmark Detection. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zhou, Feiniu Yuan, Xue Xia, Ya Li Single Image Haze Removal by Feature Mapping. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baohua Sun, Lin Yang, Wenhan Zhang, Patrick Dong, Charles Young, Jason Dong, Michael Lin Demonstration of Applications in Computer Vision and NLP on Ultra Power-Efficient CNN Domain Specific Accelerator with 9.3TOPS/Watt. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianxin Lin, Tiankuang Zhou, Zhibo Chen 0001 DeepIR: A Deep Semantics Driven Framework for Image Retargeting. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kepeng Xu, Yunye Zhang, Wenxin Yu, Zhiqiang Zhang, Jingwei Lu, Yibo Fan, Gang He 0002, Zhuo Yang Segmentation of Building Footprints with Xception and IoUloss. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhixiu Liu, Chengxi Zang, Kun Kuang, Hao Zou, Hu Zheng, Peng Cui 0001 Causation-Driven Visualizations for Insurance Recommendation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Miaomiao Lou, Lin Chen, Feng Guo Multi-task Learning for Pedestrian Body Parts Detection and Multi-attribute Classification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weihong Lin, Xinggong Zhang, Zongming Guo, Wei Hu 0003 OPV: Bias Correction Based Optimal Probabilistic Viewport-Adaptive Streaming for 360-Degree Video. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kouki Omata, Takahiko Furuya, Ryutarou Ohbuchi Annotating 3D Models and Their Parts via Deep Feature Embedding. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Clarence Weihan Cheong, Ryan Woei-Sheng Lim, John See, Lai-Kuan Wong, Ian K. T. Tan Efficient Semantic-Based Vehicle Retrieval in Long-term Car Park Videos. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sheng Huang, Yongxin Ge, Feiyu Chen, Kewen He, Xiaohong Zhang 0002 Collaborative Representation Guided Graph Learning for Visual Classification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaoyu Yan, Jing Wang, Zhuoran Li A Multi-criteria Subjective Evaluation Method for Binaural Audio Rendering Techniques in Virtual Reality Applications. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Liu, Cheng Lyu, Zhiyuan Liu, Dacheng Tao Building Effective Short Video Recommendation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenfeng Luo, Meng Yang Human-Interaction Weakly-Supervised Deep Networks for Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanxin Xu, Sen-Ching S. Cheung Fully Automatic Photorealistic Facial Expression and Eye Gaze Transfer with a Single Image. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yudong Tao, Mei-Ling Shyu SP-ASDNet: CNN-LSTM Based ASD Classification Model using Observer ScanPaths. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhuo Lei, Qian Zhang, Guoping Qiu New Benchmark Datasets and a Character Identification System on TV Series. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Zhu Enhanced Short Video Understanding by Integrating User Behavior and Multimedia Content Information. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinjia Peng, Huibing Wang, Tongtong Zhao, Xianping Fu Cross Domain Knowledge Transfer for Unsupervised Vehicle Re-Identification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fangyu Wu, Shiyang Yan, Jeremy S. Smith, Wenjin Lu, Bailing Zhang Unsupervised Domain Adaptation for Disguised Face Recognition. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuriy A. Reznik, Xiangbo Li, Karl Olav Lillevold, Abhijith Jagannath, Justin Greer Optimal Multi-Codec Adaptive Bitrate Streaming. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Salah Addin Mohammed, Ya Zhou, Zhibo Chen 0001, Houqiang Li Objective Quality Assessment Method for Stereoscopic Image Retargeting. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mohamad Hoda, Abdulmotaleb El-Saddik, Eugene Wai, Philippe Phan Predicting Spine Surgery Complications Using Machine Learning. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Alexis Nebout, Weijie Wei, Zhi Liu 0003, Lijin Huang, Olivier Le Meur Predicting Saliency Maps for ASD People. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianlei Liu, Yun Zhou, Lingchuan Sun, Zhuqing Jiang Similarity Preserved Camera-to-Camera Gan for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cong Wang, Hongyan Wang, Zhixun Su, Yan Yang Embedding Non-Local Mean in Squeeze-and-Excitation Network for Single Image Deraining. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianyu Gao, Yanqing Guo, Xin Zheng, Qianyu Wang, Xiangyang Luo Moiré Pattern Removal with Multi-scale Feature Enhancing Network. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi Chen, Yadan Luo Cycle-Consistent Diverse Image Synthesis from Natural Language. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mengfei Li 0004, Huan Shao 0001, Yi Ji 0001, Yang Yang 0053, Chunping Liu Question Splitting and Unbalanced Multi-modal Pooling for VQA. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqi Lin, Jilong Liu, Zhiyuan Zhou, Haoran Zhang, Xueliang Liu Image Inpainting Under Chessboard-Like Masking. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Jin, Xuemei Xie, Fangyu Wang, Xiao Han, Guangming Shi Human Identification Recognition in Surveillance Videos. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dian Lyu, Peng Cheng, Ruizhou Liu, Liang Liu Bise-ResNet: Combine Segmentation and Classification Networks for Road Following on Unmanned Aerial Vehicle. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang, Jinli Suo, Jingtao Fan Spatial-Temporal Codec Accuracy Calibration for Multi-scale Giga-Pixel Macroscope. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Miaohui Wang, Xiaomiao Chen, Weiqian Chen, Yuan Yuan MSMC-Net: Image Inpainting using Deep Multi-scale and Multi-connection Networks. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Congcong Zhu, Zhenhua Yu, Suping Wu, Hao Liu Dual-Cycle Deep Reinforcement Learning for Stabilizing Face Tracking. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiteng Zhang, Xuejin Chen Multi-path Fusion Network for High-Resolution Height Estimation from a Single Orthophoto. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anyue Xu, Xinyu Chen, Yu Liu 0001, Yumei Wang A Flexible Viewport-Adaptive Processing Mechanism for Real-Time VR Video Transmission. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiqi Fan, Guangling Sun, Yuying Su, Zhi Liu 0003, Xiaofeng Lu Hybrid Defense for Deep Neural Networks: An Integration of Detecting and Cleaning Adversarial Perturbations. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sen Liu, Zongyu Guo, Jiale Chen, Tao Yu, Zhibo Chen 0001 Interleaved Zooming Network for Image Inpainting. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiahe Zhang, Jun Jia, Zehao Zhu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Xiao-Ping Zhang Fine Detection and Classification of Multi-class Barcode in Complex Environments. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kuan-Hsien Liu, Pak Ki Chan, Tsung-Jung Liu, Hsiu-An Her Age Estimation for Low-Quality Facial Images: from Separate DCNNs to a Decision Fuser. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Deng, Daming Shi 0001 Relation Network for Hyperspectral Image Classification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zizi Li, Yuan Zhou, Chunpin Hou Deformation Samples Generated Network for Robust Visual Tracking. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaoyao Lin, Mei Yu 0001, Ken Chen, Gangyi Jiang, Zongju Peng, Fen Chen Blind Mesh Quality Assessment Method Based on Concave, Convex and Structural Features Analyses. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ling Hu, Shuhui Wang, Liang Li 0003, Qingming Huang Two-Stream Sparse Network for Accurate Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuanpu Li, Xufu Sun, Xin Jin, Qionghai Dai Live Demonstration: High Performance Focused Plenoptic Camera. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liqiang Bao, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xilin Chen Preserving Structural Relationships for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengzheng Tu, Ajian Zhou, Bo Jiang 0002, Bin Luo 0001 Visual Object Tracking via Graph Convolutional Representation. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weijie Wei, Zhi Liu 0003, Lijin Huang, Alexis Nebout, Olivier Le Meur Saliency Prediction via Multi-Level Features and Deep Supervision for Children with Autism Spectrum Disorder. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Kang, Ying Fu, Hua Huang 0001 Deep Color Image Demosaicking with Feature Pyramid Channel Attention. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Minglan Su, Shenqi Lai, Zhenhua Chai, Xiaoming Wei, Yong Liu Hierarchical Recursive Network for Single Image Super Resolution. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yeji Shen, Yuhang Song, Hanhan Li, Shahab Kamali, Bin Wang, C.-C. Jay Kuo K-Covers for Active Learning in Image Classification. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yijun Jiang, Sean Banerjee, Natasha Kholgade Banerjee Predicting Human Grasp Locations on Cup Handles by Using Deep Neural Networks to Infer Heat Signatures from Depth Data. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Li 0026, Yue Ming, Yuan Shen, Hui Yu Deep Key Clips-Video Feature Fusion Framework for Action Recognition. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mikhail Startsev, Michael Dorr Classifying Autism Spectrum Disorder Based on Scanpaths and Saliency. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingjing Wu, Yong Zhang 0001, Li Ning The Fusion Knowledge of Face, Body and Context for Emotion Recognition. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuo Li, Yuan Zhou 0006, Jianxing Yang Sketch-Based Image Retrieval via a Semi-Heterogeneous Cross-Domain Network. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanzhong Tian, Yi Yuan, Yong Liu 0007 Audio2Face: Generating Speech/Face Animation from Single Audio with Attention-Based Bidirectional LSTM Networks. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qianggang Ding, Fan Yang, Jiawei Li, Sifan Wu, Bowen Zhao, Zhi Wang, Shu-Tao Xia RT-ADI: Fast Real-Time Video Representation for Multi-view Human Fall Detection. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Yang, Qin Zhong, Lin Chen, Fanglin Huang, Baiying Lei Attention Based Semi-Supervised Dictionary Learning for Diagnosis of Autism Spectrum Disorders. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ling Zhou, Qirong Mao, Luoyang Xue Cross-Database Micro-Expression Recognition: A Style Aggregated and Attention Transfer Approach. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Jin, Zhibo Chen 0001, Jianxin Lin, Wei Zhou 0021, Jiale Chen, Chaowei Shan AI-GAN: Signal De-Interference via Asynchronous Interactive Generative Adversarial Network. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiuwen Liu, Zhi Liu 0003, Xiaofei Zhou, Minyu Chen Saliency-Guided Image Style Transfer. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang, Guangtao Fu, Zhuqing Jiang, Guodong Ju, Aidong Men Low-Light Image Enhancement with Attention and Multi-level Feature Fusion. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingbo Yang, Zhenghui Zhao, Shiqi Wang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Disentangled Human Action Video Generation via Decoupled Learning. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 1148 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license