The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "ISPACS"( http://dblp.L3S.de/Venues/ISPACS )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ispacs

Publication years (Num. hits)
2011 (162) 2012 (173) 2013 (148) 2014 (69) 2015 (122) 2016 (100) 2017 (172)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(939) proceedings(7)
Venues (Conferences, Journals, ...)
ISPACS(946)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 946 publication records. Showing 946 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Weizhe Gao, Jianhua Zou, Xuebin Xu, Zhiguang Zhang A non-iterative blind image deblurring algorithm based on OTF estimation. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Wu, Lin Lin 0002, Zhan Luo, Maode Ma, Fuqiang Liu, Hao Yan Achievable rate for a mobile molecular communication system invited paper. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Donghao Liu, Yihua Yan, Wei Wang 0141, Fei Liu 0030, Linjie Chen, Xu Long The study of phase closer of Mingantu Spectral Radioheliograph. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rong Chen, Jun-wei Xie, Cuihua Li Research on color correction algorithm for mobile-end tongue images. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yonglei Zhao, Bo Li 0056, Guoyong Shi A current-feedback method for programming memristor array in bidirectional associative memory. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Xiong, Koyo Asaishi, Natsuko Milli, Yifei Sun, Nobukazu Tsukiji, Yasunori Kobori, Haruo Kobayashi Constant on-time controlled four-phase buck converter via two ways of saw-tooth-wave circuit and PLL circuit. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Yu, Wen Si, Fenyong Li Reversible data hiding in encrypted images with auxiliary syndrome. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Lan, Guowei Zhang, Lun Liu, Bin Wang, Fenggang Sun Power allocation for two-way communication underlay full duplex cognitive radio systems with QOS constraint of primary user. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Cheng, Long Xu, Zhicong Lu, Dong Zhao, Linjie Chen, Yihua Yan Application of wavelet clean for Mingantu Spectral Radioheliograph imaging. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Fu, Huanqiang Zeug, Zhangkai Ni, Jing Chen 0001, Canhui Cai, Kai-Kuang Ma Screen content image quality assessment using Euclidean distance. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Li, Xiaolei Fan, Qian Zhu, Zengping Chen Parameter estimation of LFM signals intercepted by a composite local oscillation SNYFR. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hua Feng, Weimin Wei, Zhiwei Kong, Shuo Yang Research on information security evaluation model of public institution. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Gong, Ling Hua Su, Bao Hua Liu, Xiang Tian Ultrawide-band printed monopole antenna with dual notched bands for WiMAX and WLAN applications. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Hu, Fei Zhang, Chunguo Li, Yi Wang 0032, Rui Zhao 0002 Energy efficiency resource allocation in downlink cell-free massive MIMO system. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xueyang Fu, Zhiwen Fan, Mei Ling, Yue Huang 0001, Xinghao Ding Two-step approach for single underwater image enhancement. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dali Gao, Zhaoquan Cai Community mining algorithm of complex network based on memetic algorithm. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Takashi Ida, Yuki Ozawa, Jiang Richen, Shotaro Sakurai, Seiya Takigami, Nobukazu Tsukiji, Hirotaka Arai, Ryoji Shiota, Haruo Kobayashi Architecture of high performance successive approximation time digitizer. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liguang Yan, Baojiang Zhong, Weigang Song Region-based fully convolutional networks for vertical corner line detection. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Zhao, Long Xu, Linjie Chen, Jun Cheng, Li Zhang, Yihua Yan Multi-scale clean deconvolution for solar radio imaging with Mingantu Ultrawide Spectral Radioheliograph (MUSER). Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haoyuan Ma, Gaoyun An, Shengjie Wu, Feng Yang A Region Histogram of Oriented Optical Flow (RHOOF) feature for apex frame spotting in micro-expression. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shulian Cai, Jiabin Huang, Xinghao Ding, Delu Zeug Semantic edge detection based on deep metric learning. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Daisuke Kawano, Tomomi Ogawa, Hiroki Matsumoto A proposal of the method to suppress a click noise only from an observed audio signal. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Lu, Li Chen 0011, Jing Tian Inertial graphic gravitational random walk for network structure image segmentation. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinhui Hou, Huanqiang Zeng, Lei Cai, Jianqing Zhu, Jiuwen Cao, Junhui Hou Handwritten numeral recognition using multi-task learning. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Takayuki Nakachi, Shinya Ishihara Slepian-Wolf video coding with resolution-progressive transmission. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Syifaul Fuada, Trio Adiono Short-range audio transfer through 3 Watt white LED on LoS channels. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi-Chia Sun, Ming-Hwa Sheu, Yu-Cheng Syu A new fall detection algorithm based on depth information using RGB-D camera. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ting Wang, Yifan Zhang 0006, Shaohui Mei A novel subpixel mapping approach based on spectral unmixing for hyperspectral images. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhimin Wei, Shengkui Dai, Caiming Lin Research on adaptive fusion algorithm for image stitching. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuki Ozawa, Takashi Ida, Shotaro Sakurai, Richen Jiang, Rino Takahashi, Haruo Kobayashi, Ryoji Shiota SAR TDC architecture for one-shot timing measurement with full digital implementation. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sunan Li, Jingyu Hua, Fangni Chen, Weidang Lu, Zhijiang Xu, Jiamin Li A NLOS localization algorithm based on constraint satisfaction optimization. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Na Deng, Li Li Research on control strategy of small wind power generation controller. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1En Yu, Jiande Sun, Li Wang, Huaxiang Zhang, Jing Li Coupled feature selection for modality-dependent cross-media retrieval. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuang Shi, Nan Jiang, Huiyong Li, Dong-Yuan Shi, Woon-Seng Gan On algorithms and implementations of a 4-channel active noise canceling window. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Keping Lu, Hairong Wang, Chen Liu The impact of CSI errors and pilot contamination on the pilot-to-data power ratio. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yafang Hou, Anhong Wang, Jie Liang Soft video multicasting over wireless networks based on BM3D and approximate message passing. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zhou, Yifan Chen, Ross D. Murch, Rui Wang 0007, Qingfeng Zhang A space-time multi-input-multi-output system framework for touchable communication. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Wang 0032, Shaochuan Yang, Songwei Zhang, Yuhan Wang, Ying Hu, Chunguo Li, Rui Zhao 0002 Energy-efficient resource allocation for multi-pair massive mimo relaying networks with zero-forcing relay precoding. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenjie Zhang, Saiping Zhang, Fuzheng Yang Region-of-interest streaming based on improved MCTS for high-definition panoramic videos. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Han-Yang Wang, Ya-Ching Chang, Yi-Yu Hsieh, Hua-Tsung Chen, Jen-Hui Chuang Deep learning-based human activity analysis for aerial images. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingyang Ma, Shaohui Mei, Junhui Hou, Shuai Wan, Zhiyong Wang 0001 Video summarization via temporal collaborative representation of adjacent frames. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Lu, Hairong Wang, Youhua Fu Flexible pilot reuse in massive MIMO with random geometric distribution of users. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tsukasa Ishii, Nobukazu Takai, Masafumi Fukuda Automatic design of the analog integrated circuit based on Equation-Based and Characterize results. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hiromu Endo, Akira Taguchi Color image enhancement method with adjustable emphasis degree. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuo Yang, Weimin Wei, Zhiwei Kong, Hua Feng, Yan Zhao Smart grid data privacy protection algorithm. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Takahiro Natori, Toshihiro Furukawa, Nari Tanabe Simple vocal off method using revised KF-CDS. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Cai, Huanqiang Zeng, Jianqing Zhu, Jiuwen Cao, Junhui Hou, Canhui Cai Multi-view joint learning network for pedestrian gender classification. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhicheng Wang, Xiaopeng Guo, Xiang Wu, Zhiheng Wang Superpixel segmentation based on multiple seed growth. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liyuan Feng, Peizhi Wen, Yuanyuan Miao, Ying Zhou An image saliency detection algorithm based on color and space information. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Songlin Du, Takeshi Ikenaga Low-dimensional superpixel descriptor for visual correspondence estimation in video. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tsaipei Wang, Chia-Wei Chang, Yu-Shan Wu Template-based people detection using a single downward-viewing fisheye camera. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Kuang Wu, Wen Peng Lin Using Shapley value for city bus route scheduling. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuho Tanaka, Kosuke Fukuchi, Tomoki Nakao, Kazunori Uruma, Kenya Izumi, Hiroaki Utsumi, Toshihiro Furukawa Automatic removing method of the frequency shift for dosy analysis based on the nonlinear fitting. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Koken Chin, Yuta Mishima, Yuki Watanabe, Hiroyuki Tsuchiya, Hao San, Tatsuji Matsuura, Masao Hotta A 12-Bit 3.3MS/S pipeline cyclic ADC with correlated level shifting technique. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guodong Wang 0001, GuoTao Wang, Zhenkuan Pan, Zhimei Zhang Multiplicative noise removal using deep CNN denoiser prior. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baofeng Ji, Yidan Wang, Bingbing Xing, Yi Wang 0032, Kang Song, Chunguo Li, Rui Zhao 0002 Efficient protocol design for device-to-device communication in ultra dense networks. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanwen Qin, Xin Jin 0002, Qionghai Dai GPU-based depth estimation for light field images. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Longbin Lu, Xinman Zhang, Xuebin Xu Fusion of face and visual speech information for identity verification. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Wang, Xin Li 0048, Jier Yu, Yongbin Qiu, Wenqiang Yuan, Jianfeng Lu An anti-copyscheme for laser label based on digitial watermarking. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kelin Zhang, Cheng Li, Yi Niu, Yuxiao Yang, Sa Xiao A technique for high precision temperature sensor. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hsien-Wei Tseng, Yang-Han Lee, Yi-Lun Chen, Chih-Hsien Hsia Analysis between ECG and respiratory signal. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Natsuko Miki, Nobukazu Tsukiji, Koyo Asaishi, Yasunori Kobori, Nobukazu Takai, Hamo Kobayashi EMI reduction technique with noise spread spectrum using swept frequency modulation for hysteretic DC-DC converters. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Yao, Yanping Yang, Qing Fang, Yali Chen Context embedded deep neural network for indoor object detection. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Dai, Guangnan Zou, Bo Yang Research on soft frequency reuse technology of multi-beam satellite communication system. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaiye Luo, Bo Li, Zhiheng Zhou Improved background subtraction based on word consensus models. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zuo-Zhi Liu, Guan-Mi Chen, Guang-Ming Shi, Jin-Jian Wu, Xue-Mei Xie A novel extracellular spike detection algorithm based on sparse representation. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Dai, Ruilan Wang, Xichun Jia, Wei Zhang, Zhiwei Li, Peitong Cong Numerical simulation method of ground-penetrating radar identification of piping based on finite-difference-time-domain method. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hiroyuki Tsuchiya, Yuki Watanabe, Koken Chin, Hao San, Tatsuji Matsuura, Masao Hotta The design of a 14-bit 400kSPS non-binary pipeline cyclic ADC. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yijie Liu, Yanzhu Zhang, Jingjing Huang A adaptive segmentation algorithm of ultrasonic image based on simplified PCNN. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Trio Adiono, Hans Ega, Hans Kasan, Syifaul Fuada, Suksmandhira Harimurti Full custom design of adaptable montgomery modular multiplier for asymmetric RSA cryptosystem. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lvshan Ye, Dongzhi Yuan, Weiyu Yu Artificial bee colony algorithm with genetic algorithm for job shop scheduling problem. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Naotaka Yoshida, Leonardo Lanante, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi A hybrid HW/SW 802.11ac/ax system design platform with ASIP implementation. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Hu, Yingying Wang, Chuan'an Wang A maximum data transmission rate oriented dynamic APs grouping scheme in user-centric UDN. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Masafumi Fukuda, Tsukasa Ishii, Nobukazu Takai OP-AMP sizing by inference of element values using machine learning. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinman Zhang, Yixuan Dai, Xuebin Xu Android-based multimodal biometric identification system using feature level fusion. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiongfei Qin, Shengliang Peng, Renyang Gao, Weibin Zheng Constant false alarm energy detection based on Markov transfer characteristics in cognitive radio. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuki Ozawa, Takuya Arafune, Nobukazu Tsukiji, Haruo Kobayashi, Ryoji Shiota Study of jitter generators for high-speed I/O interface jitter tolerance testing. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Lu 0003, Guohui Li A full reference quality assessment approach for screen content images based on high order derivative variation model. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Lan, Fang Li, Guowei Zhang, Bo Sun, Fenggang Sun Power allocation for bi-directional communication underlay full duplex cognitive radio networks. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang He 0001, Wenxin Yu, Yuan-Wen Zou, Jin-Chuan Li An efficient parallel approach using OpenCL for pupil detection and pupil size measurement. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuai Gu, Junhui Hou, Huanqiang Zeng, Jing Chen 0001, Jianqing Zhu, Kai-Kuang Ma Compression of 3D point clouds using 1D discrete cosine transform. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hanlong Hong, Pengfei Shao, Xifeng Xu, Hao Chen Study on suppressing harmonic flux density of converter transformer core under the DC bias. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Gao, Jiande Sun, En Yu, Xiao Dong, Jing Li When diary meets lifelog video. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tian Sun, Ao Peng, Biyu Tang, Lingxiang Zheng, Hao Li, Gang Ou A parameterized wifi fingerprint database construction method. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinman Zhang, Tingting He, Longbin Lu, Shuangling Yue, Dongxu Cheng, Xuebin Xu Video analysis of traffic accidents based on projection extreme learning machine. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shangxin Lin, Hua Shen, Zhili Lin, Lu Lin, Ze Dong Dynamic probabilistic shaping modulation based on fixed-to-fixed symbols projection constant composition distribution matching. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Richen Jiang, Gopal Adhikari, Yifei Sun, Dan Yao, Rino Takahashi, Yuki Ozawa, Nobukazu Tsukiji, Haruo Kobayashi, Ryoji Shiota Gray-code input DAC architecture for clean signal generation. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jia-Ren Chang, Po-Chih Kuo, Yong-Sheng Chen Neuroscience-inspired recurrent network for object recognition. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongtao Wu, Jinhui Lan, Jinlin Zou, Donghao Liu, Mingwei Dong A multi-source remote sensing image registration algorithm based on local adaptive similarity analysis and improved cloud particle swarm model. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shotaro Sakurai, Seiya Takigami, Takashi Ida, Yuki Ozawa, Nobukazu Tsukiji, Yasunori Kobori, Haruo Kobayashi, Ryoji Shiota Study of multistage digital oscilloscope trigger circuit. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jan Kristanto Wibisono, Hsueh-Ming Hang RGBD image segmentation using deep edge. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin He, Delu Zeng Real-time pedestrian warning system on highway using deep learning methods. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenxin Yu, Hao Sun, Gang He 0001, Zhiqiang Zhang A multi-step temporal error concealment method. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuki Watanabe, Koken Chin, Hiroyuki Tsuchiya, Hao San, Tatsuji Matsuura, Masao Hotta Experimental results of reconfigurable non-binary cyclic ADC. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jhih-You Deng, Jui-Chiu Chiang Multi-exposure images coding for efficient high dynamic range image compression. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Wang 0032, Yuhan Wang, Songwei Zhang, Pengge Ma, Shaochuan Yang, Baofeng Ji, Kang Song, Chunguo Li Closed-form energy efficient joint power allocation for dual-hop massive MIMO relaying systems. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunmei Nian, Jing Chen 0001, Huanqiang Zeng, Canhui Cai A fast intra depth map algorithm based on sum-of-gradient and segment-wise direct component coding. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoye Wang, Zhaocheng Yang, Jianjun Huang Space-time adaptive processing for clutter suppression in coprime array and coprime pulse repetition interval airborne radar. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shengjie Wu, Feng Yang, Haoyuan Ma, Gaoyun An An automatic segmentation method of left myocardium based on SSD model and CNN. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shin'ichi Koike Adaptive step-size affine projection adaptive threshold nonlinear error algorithm. Search on Bibsonomy ISPACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 946 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license