The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Lei Wang 0005" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Lei_Wang_0005 )

URL (Homepage):  https://cn.linkedin.com/in/lei-wang-947562  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Lei Wang 0005 in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2008-2010 (15) 2011-2012 (20) 2013-2015 (28) 2016-2018 (27) 2019 (11)
Publication types (Num. hits)
article(34) inproceedings(66) proceedings(1)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 7 occurrences of 7 keywords

Results
Found 102 publication records. Showing 101 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Xiaojie Wang, Zhaolong Ning, Xiping Hu 0001, Lei Wang 0005, Bin Hu 0001, Jun Cheng 0002, Victor C. M. Leung Optimizing Content Dissemination for Real-Time Traffic Management in Large-Scale Internet of Vehicle Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Sun 0006, Lei Wang 0005, Jian Fang 0003, Jialin Liu 0004, Can Ma MIHBS: A Mobile Interface of High Bandwidth for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Jiaxin Du, Guangjie Han, Gaopeng Yong, Linlin Guo, Lei Wang 0005 LOL: localization-free online keystroke tracking using acoustic signals. Search on Bibsonomy Soft Comput. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bingxian Lu, Lei Wang 0005, Jialin Liu, Wei Zhou, Linlin Guo, Myeong-Hun Jeong, Shaowen Wang, Guangjie Han LaSa: Location Aware Wireless Security Access Control for IoT Systems. Search on Bibsonomy MONET The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanfang Chen, Mohsen Guizani, Yan Zhang 0002, Lei Wang 0005, Noël Crespi, Gyu Myoung Lee, Ting Wu When Traffic Flow Prediction and Wireless Big Data Analytics Meet. Search on Bibsonomy IEEE Network The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Lin, Feng Gao, Haipeng Dai, Lei Wang 0005, Guowei Wu When Wireless Charging Meets Fresnel Zones: Even Obstacles Can Enhance Charging Efficiency. Search on Bibsonomy SECON The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Lin, Chunyang Guo, Wan Du, Jing Deng 0001, Lei Wang 0005, Guowei Wu Maximizing Energy Efficiency of Period-Area Coverage with UAVs for Wireless Rechargeable Sensor Networks. Search on Bibsonomy SECON The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhan Shen, Bingxian Lu, Zhanwu Yang, Yinghua Dong, Bin Han, Lei Wang 0005 A Light-weight Wi-Fi Fingerprint Generator with AR. Search on Bibsonomy SIGCOMM Posters and Demos The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Mingyi Yang, Bingxian Lu, Lei Wang 0005, Jian Fang 0003 ZiFi: a lightweight Cross-Technology Communication via RSS Encoding. Search on Bibsonomy SIGCOMM Posters and Demos The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Lin, Yanhong Zhou, Fenglong Ma, Jing Deng 0001, Lei Wang 0005, Guowei Wu Minimizing Charging Delay for Directional Charging in Wireless Rechargeable Sensor Networks. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Lin, Zhi Shang, Wan Du, Jiankang Ren, Lei Wang 0005, Guowei Wu CoDoC: A Novel Attack for Wireless Rechargeable Sensor Networks through Denial of Charge. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Lin, Shuang Wei, Jing Deng 0001, Mohammad S. Obaidat, Houbing Song, Lei Wang 0005, Guowei Wu GTCCS: A Game Theoretical Collaborative Charging Scheduling for On-Demand Charging Architecture. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaojie Wang, Zhaolong Ning, MengChu Zhou, Xiping Hu 0001, Lei Wang 0005, Bin Hu 0001, Ricky Yu-Kwong Kwok, Yi Guo A Privacy-Preserving Message Forwarding Framework for Opportunistic Cloud of Things. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaojie Wang, Zhaolong Ning, Lei Wang 0005 Offloading in Internet of Vehicles: A Fog-Enabled Real-Time Traffic Management System. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Informatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linlin Guo, Lei Wang 0005, Jialin Liu 0004, Wei Zhou, Bingxian Lu HuAc: Human Activity Recognition Using Crowdsourced WiFi Signals and Skeleton Data. Search on Bibsonomy Wireless Communications and Mobile Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Sun 0006, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Zhuxiu Yuan, Yuanfang Chen A Novel On-Line Association Algorithm for Supporting Load Balancing in Multiple-AP Wireless LAN. Search on Bibsonomy MONET The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Fang 0003, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Jialin Liu 0004, Bingxian Lu GCC: Group-Based CSI Feedback Compression for MU-MIMO Networks. Search on Bibsonomy MONET The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunsheng Zhu, Victor C. M. Leung, Joel J. P. C. Rodrigues, Lei Shu 0001, Lei Wang 0005, Huan Zhou 0002 Social Sensor Cloud: Framework, Greenness, Issues, and Outlook. Search on Bibsonomy IEEE Network The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jialin Liu 0004, Lei Wang 0005, Jian Fang 0003, Linlin Guo, Bingxian Lu, Lei Shu Multi-Target Intense Human Motion Analysis and Detection Using Channel State Information. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Zhou, Lei Wang 0005, Bingxian Lu, Naigao Jin, Linlin Guo, Jialin Liu, Honglei Sun, Hui Liu Unmanned Aerial Vehicle Detection Based on Channel State Information. Search on Bibsonomy SECON Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Naigao Jin, Xin Zhou, Chi Lin, Lei Wang 0005, Yu Liu, Mathew L. Wymore, Daji Qiao ThunderLoc: Smartphone-Based Crowdsensing for Thunder Localization. Search on Bibsonomy SECON The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Lin, Jiaye Hu, Yu Sun, Fenglong Ma, Lei Wang 0005, Guowei Wu WiAU: An Accurate Device-Free Authentication System with ResNet. Search on Bibsonomy SECON The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Liu, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Chen Qian, Xin Zhou Passive Acoustic Localization Based on COTS Mobile Devices. Search on Bibsonomy ICPADS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Lin, Zhiyuan Wang, Jing Deng 0001, Lei Wang 0005, Jiankang Ren, Guowei Wu mTS: Temporal-and Spatial-Collaborative Charging for Wireless Rechargeable Sensor Networks with Multiple Vehicles. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0005, Tie Qiu, Wenbing Zhao 0001 (eds.) Quality, Reliability, Security and Robustness in Heterogeneous Systems - 13th International Conference, QShine 2017, Dalian, China, December 16-17, 2017, Proceedings Search on Bibsonomy QSHINE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaoshu Tang, Zhenquan Qin, Ming Zhu 0001, Jian Fang 0003, Lei Wang 0005, Honglian Ma TOUSE: A Fair User Selection Mechanism Based on Dynamic Time Warping for MU-MIMO Networks. Search on Bibsonomy TIIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Zhu 0001, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Nan Ding, Jian Fang 0003, Tao Liu 0006, Qi Cui BELIA: bandwidth estimate-based link increase algorithm for MPTCP. Search on Bibsonomy IET Networks The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Shu 0001, Lei Wang 0005, Jianwei Niu 0002, Chunsheng Zhu, Mithun Mukherjee 0001 Releasing Network Isolation Problem in Group-Based Industrial Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy IEEE Systems Journal The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanfang Chen, Mohsen Guizani, Yan Zhang 0002, Lei Wang 0005, Noël Crespi, Gyu Myoung Lee When Traffic Flow Prediction Meets Wireless Big Data Analytics. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ming Zhu 0001, Zhaoshu Tang, Wenlong Yue, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Lei Shu 0001, Liang Sun 0006 Gatewaying theWireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy EAI Endorsed Trans. Indust. Netw. & Intellig. Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Sun 0006, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Zehao Ma, Zhuxiu Yuan A Novel On-Line Association Algorithm in Multiple-AP Wireless LAN. Search on Bibsonomy WASA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jialin Liu 0004, Lei Wang 0005, Linlin Guo, Jian Fang 0003, Bingxian Lu, Wei Zhou A research on CSI-based human motion detection in complex scenarios. Search on Bibsonomy Healthcom The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linlin Guo, Lei Wang 0005, Jialin Liu 0004, Wei Zhou, Bingxian Lu, Tao Liu, Guangxu Li, Chen Li A novel benchmark on human activity recognition using WiFi signals. Search on Bibsonomy Healthcom The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bingxian Lu, Zhicheng Zeng, Lei Wang 0005, Brian Peck, Daji Qiao, Michael Segal 0001 Confining Wi-Fi Coverage: A Crowdsourced Method Using Physical Layer Information. Search on Bibsonomy SECON The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linlin Guo, Lei Wang 0005, Jialin Liu 0004, Wei Zhou A Survey on Motion Detection Using WiFi Signals. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaoshu Tang, Ming Zhu 0001, Lei Wang 0005, Honglian Ma A novel link scheduling algorithm for wireless networks using directional antenna. Search on Bibsonomy WCNC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xueshu Zheng, Shuailing Yang, Naigao Jin, Lei Wang 0005, Mathew L. Wymore, Daji Qiao DiVA: Distributed Voronoi-based acoustic source localization with wireless sensor networks. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Yingxiao Sun, Liang Sun 0006, Lei Shu 0001, Lei Wang 0005, Wenzhe Zhang, Bingxian Lu A Joint Duty Cycle and Network Coding MAC Protocol for Underwater Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy ICCCN The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chengming Li, Wenjing Liu, Lei Wang 0005, Mingchu Li, Koji Okamura Energy-efficient quality of service aware forwarding scheme for Content-Centric Networking. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuan Dong 0002, Chunsheng Zhu, Shaohe Lv, Lei Wang 0005, Xiaodong Wang 0002, Victor C. M. Leung Pillow Talks: Bits Over Communications in WLAN. Search on Bibsonomy MSCC@MobiHoc The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaying Wang, Lei Wang 0005, Fanfu Kong, Liang Sun 0006, Jiawei Yong A novel optimization approach for revenue maximization in mobile data pricing. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sanfeng Zhu, Naigao Jin, Xueshu Zheng, Han Yao, Shuailing Yang, Lei Wang 0005 A probability-based acoustic source localization scheme using dual-microphone smartphones. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bingxian Lu, Zhicheng Zeng, Lei Wang 0005, Brian Peck, Daji Qiao Poster: Crowdsourced Location Aware Wi-Fi Access Control. Search on Bibsonomy MobiCom The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xueshu Zheng, Naigao Jin, Lei Wang 0005, Mathew L. Wymore, Daji Qiao Poster: Distributed Voronoi-based Acoustic Source Localization with Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy MobiCom The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Li, Feng Tian, Ming Zhu 0001, Lei Wang 0005, Liang Sun 0006 A Novel Framework for Analysis of Global Network Neutrality Based on Packet Loss Rate. Search on Bibsonomy CCBD The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Tian, Di Li, Shuyu Li, Lei Wang 0005, Naigao Jin, Liang Sun 0006 RTDA: A Novel Reusable Truthful Double Auction Mechanism for Wireless Spectrum Management. Search on Bibsonomy BigCom The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Bingxian Lu, Chunting Zhou, Lei Wang 0005, Ming Zhu 0001, Lei Shu 0001, Xiaojing Zhu Optimized Periodical Charging in Large-Scale Deployed WSNs. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinghong Huang, Naigao Jin, Lei Wang 0005, Xue Chen, Xia Sheng, Shuailing Yang, Xiangyu Zhao, Liang Sun 0006, Ming Zhu 0001 Acoustic Source Localization with Distributed Smartphone Arrays. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhicheng Zeng, Ming Zhu 0001, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Zhaoshu Tang, Honglian Ma Impact of Directional Antenna on Physical Layer Authentication. Search on Bibsonomy FCST The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liyun Zuo, Lei Shu 0001, Shoubin Dong, Zhangbing Zhou, Lei Wang 0005 A dynamic self-adaptive resource-load evaluation method in cloud computing. Search on Bibsonomy QSHINE The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Ming Zhu 0001, Zhicheng Zeng, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, An Pan, Yuanyuan Zhang, Lei Shu 0001 A measurement study of a campus Wi-Fi network with mixed handheld and non-handheld traffic. Search on Bibsonomy CCECE The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haibo Ni, Lei Wang 0005, Zhenjie Yang, Ming Zhu 0001, Feng Ding, Zhenquan Qin A sociality-aware online AP association algorithm based on spectral clustering. Search on Bibsonomy CCECE The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunsheng Zhu, Laurence T. Yang, Lei Shu 0001, Victor C. M. Leung, Joel J. P. C. Rodrigues, Lei Wang 0005 Sleep Scheduling for Geographic Routing in Duty-Cycled Mobile Sensor Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunsheng Zhu, Lei Shu 0001, Takahiro Hara, Lei Wang 0005, Shojiro Nishio, Laurence T. Yang A survey on communication and data management issues in mobile sensor networks. Search on Bibsonomy Wireless Communications and Mobile Computing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bingxian Lu, Zhenquan Qin, Lei Wang 0005, Liang Sun 0006, Ming Zhu 0001, Lei Shu 0001 Connectivity Properties of Real BitTorrent Swarms. Search on Bibsonomy TIIS The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jenhui Chen, Zhuxiu Yuan, Lei Wang 0005 An apropos signal report and adaptive period (ASAP) scheme for fast handover in the fourth-generation wireless networks. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenzhe Zhang, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Xueshu Zheng, Liang Sun 0006, Naigao Jin, Lei Shu 0001 INBS: An Improved Naive Bayes Simple learning approach for accurate indoor localization. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Bingxian Lu, Lei Wang 0005, Jianing Zhang, Ming Zhu 0001, Liang Sun 0006, Lei Shu 0001 A novel approach for spectrum mobility games with priority in Cognitive Radio networks. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenzhe Zhang, Zhenquan Qin, Jiajun Xin, Lei Wang 0005, Ming Zhu 0001, Liang Sun 0006, Lei Shu 0001 UPMAC: A localized load-adaptive MAC protocol for underwater acoustic networks. Search on Bibsonomy ICCCN The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0005, Zhuxiu Yuan, Zhenquan Qin, Yuanfang Chen, Lei Shu 0001, Xiang-Yang Li 0001 A backoff differentiation scheme for contention resolution in wireless converge-cast networks. Search on Bibsonomy Concurrency and Computation: Practice and Experience The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Can Ma, Lei Wang 0005, Jiaqi Xu, Bingxian Lu An Overlapping Clustering Approach for Routing in Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy IJDSN The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Shu 0001, Jianbin Xiong, Lei Wang 0005, Jianwei Niu 0002, Qinruo Wang Poster abstract: studied wind sensor nodes deployment towards accurate data fusion for ship movement controlling. Search on Bibsonomy IPSN The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhan Su, Jinxiu Li, Zhenquan Qin, Lei Wang 0005, Wenzhe Zhang Maximizing the Network Lifetime by Using PACO Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy CWSN The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenlong Yue, Yuanyuan Zhang, Zhenquan Qin, Ming Zhu 0001, Cheng Jin, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Canfeng Chen Gatewaying the Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Can Ma, Lei Wang 0005, Jiaqi Xu, Zhenquan Qin, Lei Shu 0001, Di Wu An overlapping clustering approach for routing in Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy WCNC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Chunting Zhou, Yue Yu, Lei Wang 0005, Liang Sun 0006, Yuanyuan Zhang A practical solution to wireless energy transfer in WSNs. Search on Bibsonomy ICTC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0005, Zhuxiu Yuan, Liang Shi, Cheng Jin, Chunlei Liu An Analysis of Capacity and Delay for the Redundant Multipath Source Routing in Ad Hoc Networks. Search on Bibsonomy Ad Hoc & Sensor Wireless Networks The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuanfang Chen, Mingchu Li, Lei Shu 0001, Lei Wang 0005, Takahiro Hara A proportional fairness backoff scheme for funnelling effect in wireless sensor networks. Search on Bibsonomy Trans. Emerging Telecommunications Technologies The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Longhui Ma, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Jing Zhao, Suran Li Visualising Wireless Sensor Networks with NetViewer. Search on Bibsonomy IJAHUC The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0005, Zhuxiu Yuan, Lei Shu 0001, Liang Shi, Zhenquan Qin An Energy-Efficient CKN Algorithm for Duty-Cycled Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy IJDSN The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenlong Yue, Lei Wang 0005, Cheng Jin, Xiaokang Liu, Ming Zhu 0001, Zhenquan Qin, Canfeng Chen A green solution for intelligent metropolitan heating system with uSDCards. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Jin, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Yuyao Feng, Xueqing Xu A fairness-aware smart parking scheme aided by parking lots. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Shu 0001, Hsiao-Hwa Chen, Takahiro Hara, Der-Jiunn Deng, Lei Wang 0005 Guest Editorial. Search on Bibsonomy JCM The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Shu 0001, Hsiao-Hwa Chen, Takahiro Hara, Der-Jiunn Deng, Lei Wang 0005 Guest Editorial. Search on Bibsonomy JCM The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziqi Fan, Lei Wang 0005, Xiaohui Wang Predictive-TDMA: A Markov Chain Based MAC Protocol for Mesh Networks. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanfang Chen, Lei Shu 0001, Mingchu Li, Ziqi Fan, Lei Wang 0005, Takahiro Hara The Insights of DV-Based Localization Algorithms in the Wireless Sensor Networks with Duty-Cycled and Radio Irregular Sensors. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhuxiu Yuan, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Takahiro Hara, Zhenquan Qin A balanced energy consumption sleep scheduling algorithm in wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IWCMC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunsheng Zhu, Laurence Tianruo Yang, Lei Shu 0001, Lei Wang 0005, Takahiro Hara Sleep scheduling towards geographic routing in duty-cycled sensor networks with a mobile sink. Search on Bibsonomy SECON The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaqi Xu, Lei Wang 0005, Yongnan Li, Zhenquan Qin, Ming Zhu 0001 An Experimental Study of BATMAN Performance in a Campus Deployment of Wireless Mesh Networks. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Pang, Lei Wang 0005, Jiaqi Xu, Zhenquan Qin, Ming Zhu 0001 A Fast Handoff Mechanism with Pre-scanning for Wireless Mesh Networks. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Suran Li, Lei Wang 0005, Zhenquan Qin, Zhu Ming, Lei Shu 0001 A Study on Relationship Migration among Social Networking Providers. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Can Ma, Lei Wang 0005, Jiaqi Xu, Zhenquan Qin, Ming Zhu 0001, Lei Shu 0001 A Geographic Routing Algorithm in Duty-Cycled Sensor Networks with Mobile Sinks. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziqi Fan, Yuanfang Chen, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Takahiro Hara Removing Heavily Curved Path: Improved DV-hop Localization in Anisotropic Sensor Networks. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaokang Liu, Lei Wang 0005, Zhuxiu Yuan, Yuanfang Chen, Lei Shu 0001, Chunsheng Zhu Mitigating Radio Irregularity Impact: An RSSI Calibration Method for Range-Free Localization in Sensor Networks. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Zhao, Lei Wang 0005, Wenlong Yue, Zhenquan Qin, Ming Zhu 0001 Load Migrating for the Hot Spots in Wireless Sensor Networks Using CTP. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenlong Yue, Lei Wang 0005, Ming Zhu 0001, Zhenquan Qin, Lei Shu 0001, Canfeng Chen Poster: a green solution for intelligent metropolitan heating system with uSDcard. Search on Bibsonomy MobiSys The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Lin, Lei Wang 0005, Keqiu Li, Lei Shu 0001 Multi-Attribute Data Fusion for Energy Equilibrium Routing in Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy TIIS The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Yao, Lei Wang 0005, Xiangwei Kong, Guowei Wu, Feng Xia 0001 An inter-domain authentication scheme for pervasive computing environment. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenquan Qin, Lin Li, Weifeng Sun, Lei Wang 0005 A window-based optimization of energy detection in time-varying channels. Search on Bibsonomy ICUMT The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanfang Chen, Xiaokang Liu, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Han-Chieh Chao A calibration scheme based on pool adjacent violators for localization in wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IWCMC The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF pool adjacent violators, localization, calibration
1Chunsheng Zhu, Yuanfang Chen, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Yan Zhang 0002 SMAC-based proportional fairness backoff scheme in wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IWCMC The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF S-MAC, funneling effect, fairness, throughput
1Longhui Ma, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Jing Zhao, Suran Li, Zhuxiu Yuan, Ning Ding NetViewer: A Universal Visualization Tool for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanfang Chen, Shaojie Tang, Xiang-Yang Li 0001, Min Gyung Kwak, Cheng Wang 0001, Lei Wang 0005 SFL: Energy-Aware Spline Function Localization Scheme for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy MSN The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Shu 0001, Zhuxiu Yuan, Takahiro Hara, Lei Wang 0005, Yan Zhang 0002 Impacts of duty-cycle on TPGF geographical multipath routing in wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IWQoS The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Zhao, Lei Wang 0005, Suran Li, Xiaokang Liu, Zhuxiu Yuan, Zhengjiu Gao A Survey of Congestion Control Mechanisms in Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy IIH-MSP The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Wireless Sensor Networks, Congestion Control
1Zhenquan Qin, Lei Wang 0005, Mingchu Li, Weifeng Sun An Efficient Trust Mechanism in P2P Network. Search on Bibsonomy IIH-MSP The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Tw-Trust, time-window based, Trust model
1Yuanfang Chen, Mingchu Li, Lei Wang 0005, Zhuxiu Yuan, Weiping Sun, Chunsheng Zhu, Ming Zhu 0001, Lei Shu 0001 A Proportional Fair Backoff Scheme for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy MASS The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Shu 0001, Manfred Hauswirth, Lei Wang 0005, Yan Zhang 0002, Jong Hyuk Park Cross-Layer Optimized Data Gathering in Wireless Multimedia Sensor Networks. Search on Bibsonomy CSE (2) The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuchao Ma, Ming Zhu 0001, Lei Wang 0005, Lei Shu 0001, Suran Li, Shumin Huang A Remote Monitoring System of IDC Room Based on ZigBee Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy DASC The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Shu 0001, Chun Wu, Yan Zhang 0002, Jiming Chen, Lei Wang 0005, Manfred Hauswirth NetTopo: beyond simulator and visualizer for wireless sensor networks. Search on Bibsonomy SIGBED Review The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 101 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license