The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Rui Xu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Rui_Xu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Rui Xu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1990-2008 (22) 2009-2011 (15) 2012-2013 (28) 2014-2015 (23) 2016-2017 (32) 2018 (22) 2019 (31)
Publication types (Num. hits)
article(92) incollection(1) inproceedings(80)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 5 occurrences of 4 keywords

Results
Found 174 publication records. Showing 173 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Fan Zhao, Rui Xu, Ruixiang Li, Ma Zhu, Xiangyang Luo Street-Level Geolocation Based on Router Multilevel Partitioning. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhong Huang, Rui Xu, Chu Chu, Zhenbing Li, Yubin Qiu, Jian Li, Yugang Ma, Guangjun Wen A Novel Cross Layer Anti-Collision Algorithm for Slotted ALOHA-Based UHF RFID Systems. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiazhe Lin, Rui Xu, Xiaohong Tian Spatiotemporal Dynamics in Reaction-Diffusion Neural Networks Near a Turing-Hopf Bifurcation Point. Search on Bibsonomy I. J. Bifurcation and Chaos The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiazhe Lin, Rui Xu, Liangchen Li Effect of Leakage Delay on Hopf Bifurcation in a Fractional BAM Neural Network. Search on Bibsonomy I. J. Bifurcation and Chaos The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zu-Jun Wang, Yuanyuan Xue, Wei Chen, Rui Xu, Hao Ning, Baoping He, Zhibin Yao, Minbo Liu, Jiangkun Sheng, Wuying Ma, Guantao Dong Comparison of the dark signal degradation induced by Gamma ray, proton, and neutron radiation in pinned photodiode CMOS image sensors. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shengtian Yang, Rui Xu, Jun Chen 0005, Jian-Kang Zhang Intrinsic Capacity. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Information Theory The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Xiaoxiao Li, Bolei Zhou, Chen Change Loy Deep Flow-Guided Video Inpainting. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuai Shao, Yanjiang Wang, Bao-Di Liu, Rui Xu, Ye Li Class Specific or Shared? A Hybrid Dictionary Learning Network for Image Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu 0002, Chen Change Loy, Dahua Lin CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Miles D. Cranmer, Rui Xu, Peter W. Battaglia, Shirley Ho Learning Symbolic Physics with Graph Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ya Zhao, Rui Xu, Mingli Song A Cascade Sequence-to-Sequence Model for Chinese Mandarin Lip Reading. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hui Li, Jiangxing Wu, Kaixuan Xing, Peng Yi, Julong Lan, Xinsheng Ji, Qinrang Liu, Shisheng Chen, Wei Liang, Jinwu Wei, Wei Li, Fusheng Zhu, Kaiyan Tian, Jiang Zhu, Yiqin Lu, Ke Xu, Jiaxing Song, Yijun Liu, Junfeng Ma, Rui Xu, Jianming Que, Weihao Yang, Weihao Miu, Zefeng Zheng, Guohua Wei, Jiuhua Qi, Yongjie Bai, Chonghui Ning, Han Wang, Xinchun Zhang, Xin Yang, Jiansen Huang, Sai Lv, Xinwei Liu, Gengxin Li The Prototype of Decentralized Multilateral Co-Governing Post-IP Internet Architecture and Its Testing on Operator Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hui Li, Jiangxing Wu, Xin Yang, Han Wang, Julong Lan, Ke Xu, Yunyong Zhang, Jinwu Wei, Shisheng Chen, Wei Liang, Fusheng Zhu, Yiqin Lu, Wai Ho Mow, Wai-Ho Yeung, Zefeng Zheng, Peng Yi, Xinsheng Ji, Qinrang Liu, Wei Li, Kaiyan Tian, Jiang Zhu, Jiaxing Song, Yijun Liu, Junfeng Ma, Jiawei Hu, Rui Xu, Jiansen Huang, Guohua Wei, Jiuhua Qi, Ting Huang, Kaixuan Xing MIN: Co-Governing Multi-Identifier Network Architecture and its Prototype on Operator's Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhiyang Dou, Shiqing Xin, Rui Xu, Jian Xu, Yuanfeng Zhou, Shuang-Min Chen, Wenping Wang, Xiuyang Zhao, Changhe Tu Top-Down Shape Abstraction Based on Greedy Pole Selection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chunlai Li, Zhendong Wang, Rui Xu, Gang Lv, Liyin Yuan, Zhiping He, Jianyu Wang The Scientific Information Model of Chang'e-4 Visible and Near-IR Imaging Spectrometer (VNIS) and In-Flight Verification. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Xiaojun Chen, Jinqiao Shi A coarse-grained password model with memorable unit-based recurrent neural networks. Search on Bibsonomy SAC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Zhengyuan Xu LED-Based Vehicular Visible Light Ranging. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiguo Ding, Rui Xu, Banggui Xu, Changliang Xiao, Liang Zhao A Performance Comparison of Routing Protocols for Tramcars in Mining Industry. Search on Bibsonomy iThings/GreenCom/CPSCom/SmartData The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinya Lei, Ruixin Guo, Feng Zhang 0012, Lizhe Wang, Rui Xu, Guangzhi Qu Accelerating Homomorphic Full Adder Based on FHEW Using Multicore CPU and GPUs. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Qingyu Xiong, Hualing Yi, Chao Wu, Jianxin Ye Research on Water Quality Prediction Based on SARIMA-LSTM: A Case Study of Beilun Estuary. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianxin Ye, Qingyu Xiong, Qiude Li, Min Gao 0001, Rui Xu Tourism Service Recommendation Based on User Influence in Social Networks and Time Series. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Yao, Yuqi Wang, Qiufen Xia, Rui Xu Popularity Prediction Caching Using Hidden Markov Model for Vehicular Content Centric Networks. Search on Bibsonomy MDM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linfeng Tao, Rui Xu, Teng Tian, Zikun Xiang, Yifei Li, Xi Jin, Jun Ren, Zhengda Li, Chenxia Li CINT - An Energy-efficient Mixed-signal In-Memory CNN Accelerator Based on NOR Flash Memory. Search on Bibsonomy MobiSys The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuehao Qin, Yu Luo, Sihan Zhou, Rui Xu, Shuping Tan, Qin Wu Table War: A Tabletop Projection Game for Attack-and-Defence Battle. Search on Bibsonomy Conference on Designing Interactive Systems (Companion Volume) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Zhiyong Zhang, Zhihong Rao, Jianfeng Chen, Ming Li, Fang Liu, Shengli Pan 0001 Cyberspace Surveying and Mapping: Hierarchical Model and Resource Formalization. Search on Bibsonomy INFOCOM Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinchen Ye, Mingliang Zhang, Rui Xu, Wei Zhong, Xin Fan, Zhu Liu, Jiaao Zhang Unsupervised Monocular Depth Estimation Based on Dual Attention Mechanism and Depth-Aware Loss. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Xiaoxiao Li, Bolei Zhou, Chen Change Loy Deep Flow-Guided Video Inpainting. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Daoxing Guo, Bangning Zhang, Kefeng Guo, Cheng Li Secrecy Performance Analysis for Hybrid Satellite Terrestrial Relay Networks with Multiple Eavesdroppers. Search on Bibsonomy WOCC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Li, Daoxing Guo, Kefeng Guo, Yuan Qin, Rui Xu Outage Performance of Partial Relay Selection in Underlay CR-NOMA Networks. Search on Bibsonomy WOCC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhuoqi Guo, Rui Xu, Li Geng, Baoxia Li High-Voltage Driver for Fully-Integrated Piezoelectric Inkjet Printhead Module. Search on Bibsonomy ICICDT The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Weizhong Yan Continuous Modeling of Power Plant Performance with Regularized Extreme Learning Machine. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingtao Ding, Rui Xu, Yong Li 0008, Pan Hui, Depeng Jin Measurement-Driven Modeling for Connection Density and Traffic Distribution in Large-Scale Urban Mobile Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Mob. Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shu-Sen Zhang, Xun Liang, Xuan Zhang, Rui Xu On Identification of Organizational and Individual Users Based on Social Content Measurements. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Comput. Social Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Liu, Rui Xu Adaptive synchronisation of memristor-based neural networks with leakage delays and applications in chaotic masking secure communication. Search on Bibsonomy Int. J. Systems Science The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pingyuan Cui, Tong Qin, Shengying Zhu, Yang Liu, Rui Xu, Zhengshi Yu Trajectory curvature guidance for Mars landings in hazardous terrains. Search on Bibsonomy Automatica The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shichang Du, Rui Xu, Lin Li Modeling and Analysis of Multiproduct Multistage Manufacturing System for Quality Improvement. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Chi Cheng, Yue Qin, Tao Jiang 0002 Lighting the Way to a Smart World: Lattice-Based Cryptography for Internet of Things. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinshan Qi, Xun Liang, Rui Xu A Multiple Kernel Learning Model Based on p-Norm. Search on Bibsonomy Comp. Int. and Neurosc. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Mengyu Ding, Ya Qi, Shuai Yue, Jianye Liu Performance Analysis of GNSS/INS Loosely Coupled Integration Systems under Spoofing Attacks. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Xiaojun Chen 0004, Xingxing Wang, Jinqiao Shi An In-depth Study of Digits in Passwords for Chinese Websites. Search on Bibsonomy DSC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Xi Chen, Li Chai, Xiang Chen Coverage Optimization for Circular Sector Sensor Networks: A Joint Sensing Strength Approach. Search on Bibsonomy ICCA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Hanjie Chen, Zhengyuan Xu The Near-field Radiation Pattern of an OLED Panel and Its Application in Detection. Search on Bibsonomy CSNDSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Xi Jin, Linfeng Tao, Shuaizhi Guo, Zikun Xiang, Teng Tian An efficient resource-optimized learning prefetcher for solid state drives. Search on Bibsonomy DATE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Sheng Ma, Yang Guo 0003 Performance Analysis of Different Convolution Algorithms in GPU Environment. Search on Bibsonomy NAS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tong Geng, Tianqi Wang, Ahmed Sanaullah, Chen Yang, Rui Xu, Rushi Patel, Martin C. Herbordt FPDeep: Acceleration and Load Balancing of CNN Training on FPGA Clusters. Search on Bibsonomy FCCM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Zhong, Wooyeol Choi, Dae Yeon Kim, Zeshan Ahmad, Rui Xu, Yaming Zhang, Ruonan Han 0001, Sandeep Kshattry, Navneet Sharma, Z.-Y. Chen, Dongha Shim, Swaminathan Sankaran, Eunyoung Seok, Chuying Mao, Frank C. De Lucia, James P. McMillan, Christopher F. Neese, Insoo Kim, I. Momson, P. Yelleswarapu, S. Dong, B. Pouya, Pranith R. Byreddy, Z. Chen, Yukun Zhu, S. Ghosh, T. Dinh, F. Jalalibidgoli, J. Newman, K. O. Kenneth CMOS terahertz receivers. Search on Bibsonomy CICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Jianfeng Chen, Zhihong Rao, Zhi Sun, Hui Yang, Rui Xu A massive RDF storage approach based on graph database. Search on Bibsonomy ICGDA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Li Chai, Xi Chen A Novel Framework for Coverage Optimization of Sensor Network. Search on Bibsonomy ICIRA (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Sheng Ma, Wenwu Li, Yang Guo 0003 Accelerating CNNs Using Optimized Scheduling Strategy. Search on Bibsonomy ICA3PP (3) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Hui Li, Huayu Zhang Reliable Content Delivery in Lossy Named Data Networks Based on Network Coding. Search on Bibsonomy ICA3PP (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinchen Ye, Hongcan Xu, Xiang Ji, Rui Xu Underwater Image Enhancement Using Stacked Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy PCM (3) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Chen, Rui Xu, Chunlin Li Research of Security Situational Awareness and Visualization Approach in Cloud Computing. Search on Bibsonomy NaNA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Ma, Kaijie Wu 0002, Hao Cheng 0004, Chaochen Gu, Rui Xu, Xinping Guan A Pathology Image Diagnosis Network with Visual Interpretability and Structured Diagnostic Report. Search on Bibsonomy ICONIP (6) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Chu He, Xinlong Liu, Dong Chen, Qianqing Qin Bayesian Fusion of Multi-Scale Detectors for Road Extraction from SAR Images. Search on Bibsonomy ISPRS Int. J. Geo-Information The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao Jiang, Rui Xu A Constraint-Programmed Planner for Deep Space Exploration Problems With Table Constraints. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Liu, Rui Xu Delay-Dependent Passivity and Stability Analysis for a Class of Memristor-Based Neural Networks with Time Delay in the Leakage Term. Search on Bibsonomy Neural Processing Letters The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dexiang Chen, Rui Xu, Pingyuan Cui, Shengying Zhu, Zhaoyu Li A new algorithm for generation of dispatchable networks with temporal constraints. Search on Bibsonomy Enterprise IS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Jun Chen 0005, Tsachy Weissman, Jian-Kang Zhang When is Noisy State Information at the Encoder as Useless as No Information or as Good as Noise-Free State? Search on Bibsonomy IEEE Trans. Information Theory The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Yunwen Xu, Weizhong Yan Power Plant Performance Modeling with Concept Drift. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Shengtian Yang, Rui Xu, Jun Chen 0005, Jian-Kang Zhang Intrinsic Capacity. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunwen Xu, Rui Xu, Weizhong Yan, Paul Ardis Concept Drift Learning with Alternating Learners. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhaoyu Li, Rui Xu, Pingyuan Cui, Lida Xu, Wu He Geometry-based propagation of temporal constraints. Search on Bibsonomy Information Systems Frontiers The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Changqing Wu, Shengying Zhu, Baodong Fang, Wei Wang, Lida Xu, Wu He A rapid maneuver path planning method with complex sensor pointing constraints in the attitude space. Search on Bibsonomy Information Systems Frontiers The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianwei Ma, Xiaojun Chen 0004, Rui Xu, Jinqiao Shi Implementation and Evaluation of Different Parallel Designs of AES Using CUDA. Search on Bibsonomy DSC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Jiancun Fan, Ying Zhang, Xinmin Luo Capacity Analysis and Optimization of Millimeter Wave Cellular Networks with Beam Scanning. Search on Bibsonomy VTC-Fall The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shengtian Yang, Rui Xu, Jun Chen 0005, Jian-Kang Zhang Intrinsic capacity. Search on Bibsonomy ISIT The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingxing Wang, Dakui Wang, Xiaojun Chen 0004, Rui Xu, Jinqiao Shi, Li Guo 0001 Improving Password Guessing Using Byte Pair Encoding. Search on Bibsonomy ISC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zunlei Feng, Yongcheng Jing, Chengyi Zhang, Rui Xu, Jie Lei, Mingli Song Graph-based color Gamut Mapping using neighbor metric. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingqing Zhang, Darren Jian, Rui Xu, Wei Dai, Ying Liu Integrating heterogeneous data sources for traffic flow prediction through extreme learning machine. Search on Bibsonomy BigData The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunwen Xu, Rui Xu, Weizhong Yan Power plant performance modeling with concept drift. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunwen Xu, Rui Xu, Weizhong Yan, Paul Ardis Concept drift learning with alternating learners. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andrew Ferraiuolo, Rui Xu, Danfeng Zhang, Andrew C. Myers, G. Edward Suh Verification of a Practical Hardware Security Architecture Through Static Information Flow Analysis. Search on Bibsonomy ASPLOS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanning Liu, Qi Zhao, Hao Zhang, Rui Xu, Yang Li, Liyan Wei A New Method to Predict RNA Secondary Structure Based on RNA Folding Simulation. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Zhang, Weiwei Chen, Rui Xu, Jason Black A Cluster-Based Method for Calculating Baselines for Residential Loads. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Smart Grid The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanting Liang, Hong-Jian Lai, Rong Luo, Rui Xu Extendability of Contractible Configurations for Nowhere-Zero Flows and Modulo Orientations. Search on Bibsonomy Graphs and Combinatorics The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Jun Chen 0005, Tsachy Weissman, Jian-Kang Zhang When is Noisy State Information at the Encoder as Useless as No Information or as Good as Noise-Free State? Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiao Jiang, Pingyuan Cui, Rui Xu, Ai Gao, Shengying Zhu An Action Guided Constraint Satisfaction Technique for Planning Problem. Search on Bibsonomy IJSSCI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Zhaoyu Li, Pingyuan Cui, Shengying Zhu, Ai Gao A Geometric Dynamic Temporal Reasoning Method with Tags for Cognitive Systems. Search on Bibsonomy IJSSCI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, David S. Taubman, Aous Thabit Naman Motion Estimation Based on Mutual Information and Adaptive Multi-Scale Thresholding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao Jiang, Pingyuan Cui, Rui Xu, Ai Gao, Shengying Zhu An action guided constraint satisfaction technique for planning problem. Search on Bibsonomy ICCI*CC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Zhaoyu Li, Pingyuan Cui, Shengying Zhu, Ai Gao A geometric dynamic temporal reasoning method with tags. Search on Bibsonomy ICCI*CC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Jun Chen 0005, Tsachy Weissman, Jian-Kang Zhang When is noisy state information at the encoder as useless as no information or as good as noise-free state? Search on Bibsonomy ISIT The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangxin Li, Rui Xu, Oluwarotimi Williams Samuel, Lan Tian, Haiqing Zou, Xiufeng Zhang, Shixiong Chen, Peng Fang, Guanglin Li A new approach to mitigate the effect of force variation on pattern recognition for myoelectric control. Search on Bibsonomy EMBC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Xiaojun Chen 0004, Yingbing Wang, Jinqiao Shi, Haitao Mi Memory chunking analysis of numerical password for Chinese websites. Search on Bibsonomy MILCOM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Yanfang Zeng, Quan Liang A New Method for Extraction of Residential Areas from Multispectral Satellite Imagery. Search on Bibsonomy ECC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Zhili Wang, Fengqin Zhang Global stability and Hopf bifurcations of an SEIR epidemiological model with logistic growth and time delay. Search on Bibsonomy Applied Mathematics and Computation The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haiming Wang, Rui Xu, Mingkai Tang, Wei Hong 0002 Capacity Maximization for Short-Range Millimeter-Wave Line-of-Sight TIMO Channels. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhanpeng, Rui Xu, Dong Changchun Identification of Chemical Toxicity Using Ontology Information of Chemicals. Search on Bibsonomy Comp. Math. Methods in Medicine The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuang Qiu 0001, Jing Feng, Rui Xu, Jiapeng Xu, Kun Wang, Feng He 0005, Hongzhi Qi, Xin Zhao, Peng Zhou 0001, Lixin Zhang, Dong Ming A Stimulus Artifact Removal Technique for SEMG Signal Processing During Functional Electrical Stimulation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Biomed. Engineering The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Changying Li Development of the Second Generation Berry Impact Recording Device (BIRD II). Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Wu Chen 0001, Ying Xu, Shengyue Ji A New Indoor Positioning System Architecture Using GPS Signals. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shichang Du, Rui Xu, Delin Huang, Xufeng Yao Markov modeling and analysis of multi-stage manufacturing systems with remote quality information feedback. Search on Bibsonomy Computers & Industrial Engineering The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao-Jiao Mao, Zhen-fei Ju, Rui Xu, Yu-Bin Yang Learning Binary Codes for Hashing via Feature Decomposition. Search on Bibsonomy ICMR The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu, Aous Thabit Naman, Reji Mathew, Dominic Rüfenacht, David S. Taubman Motion estimation with accurate boundaries. Search on Bibsonomy PCS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenjie Hu, Xianjun Shen, Rui Xu Essential protein discovery based on network node correlation and invalidating protein node. Search on Bibsonomy BIBM The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tingfang Yu, Huijuan Yang, Rui Xu, Chunhua Peng Simulation Study on Ventilation & Cooling for Main Transformer Room of an Indoor Substation. Search on Bibsonomy Journal of Multimedia The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu Global dynamics of an SEIRI epidemiological model with time delay. Search on Bibsonomy Applied Mathematics and Computation The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rong Luo, Zhengke Miao, Rui Xu, Cun-Quan Zhang Nowhere-zero 3-flows of graphs with prescribed sizes of odd edge cuts. Search on Bibsonomy Eur. J. Comb. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu Strong 5-Cycle Double Covers of Graphs. Search on Bibsonomy Graphs and Combinatorics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong-Xu Li, Rui Xu Optimal Design and Control of Smart Space Structures: A Memetic Evolution Approach. Search on Bibsonomy IEEE Intelligent Systems The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 173 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license