The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Ruiyuan Li" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Ruiyuan_Li )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Ruiyuan Li in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2015 (2) 2016 (2) 2017 (4) 2018 (4)
Publication types (Num. hits)
article(4) inproceedings(8)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 13 publication records. Showing 12 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yan Zhuang, Ruiyuan Li, Hao Yang, Danlu Chen, Ziyue Chen, Bingbo Gao, Bin He Understanding Temporal and Spatial Distribution of Crop Residue Burning in China from 2003 to 2017 Using MODIS Data. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Tianrui Li Predicting citywide crowd flows using deep spatio-temporal residual networks. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sijie Ruan, Ruiyuan Li, Jie Bao 0003, Tianfu He, Yu Zheng CloudTP: A Cloud-Based Flexible Trajectory Preprocessing Framework. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianfu He, Jie Bao 0003, Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Yanhua Li, Chao Tian, Yu Zheng Detecting Vehicle Illegal Parking Events using Sharing Bikes' Trajectories. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Tianrui Li Predicting Citywide Crowd Flows Using Deep Spatio-Temporal Residual Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Heng Yuan, Jixing Zhang, Chen Zhang, Ning Zhang, Lixia Xu, Guodong Bian, Ruiyuan Li, Gangyuan Zhang, Pengcheng Fan, Jiancheng Fang, Bo Li 0005, Zhibo Pang, Lisha Zheng A Proposal of NV Center in Nanodiamond Based Magnetometer toward Human Neuron AP Detection. Search on Bibsonomy ES The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Jie Bao 0003, Yanhua Li, Yingcai Wu, Yu Zheng 0004 Querying Massive Trajectories by Path on the Cloud. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004 A Cloud-Based Trajectory Data Management System. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi DNN-based prediction model for spatio-temporal data. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Bao 0003, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Yu Zheng 0004 Managing massive trajectories on the cloud. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengdong Zhang, Tie Shen, Bin Rui, Wenwei Zhou, Xiangfei Zhou, Chuanyu Shang, Chenwei Xin, Xiaoguang Liu, Gang Li, Jiansi Jiang, Chao Li, Ruiyuan Li, Mengshu Han, Shanping You, Guojun Yu, Yin Yi, Han Wen, Zhijie Liu, Xiaoyao Xie CeCaFDB: a curated database for the documentation, visualization and comparative analysis of central carbon metabolic flux distributions explored by 13C-fluxomics. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Xiuwen Yi, Ming Li, Ruiyuan Li, Zhangqing Shan, Eric Chang, Tianrui Li Forecasting Fine-Grained Air Quality Based on Big Data. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #12 of 12 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license