The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Xiaoyu Liu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Xiaoyu_Liu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Xiaoyu Liu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1990-2009 (20) 2010-2016 (20) 2017-2018 (29) 2019 (14)
Publication types (Num. hits)
article(43) inproceedings(40)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 9 occurrences of 9 keywords

Results
Found 85 publication records. Showing 83 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Feng Shu 0002, Xiaoyu Liu, Guiyang Xia, Tingzhen Xu, Jun Li 0004, Jiangzhou Wang High-Performance Power Allocation Strategies for Secure Spatial Modulation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Feng, Fang Yan, Xiaoyu Liu Study of Wireless Communication Technologies on Internet of Things for Precision Agriculture. Search on Bibsonomy Wireless Personal Communications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hanyuan Hang, Xiaoyu Liu, Ingo Steinwart Best-scored Random Forest Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Feng Shu 0002, Lin Liu, Yumeng Zhang, Guiyang Xia, Xiaoyu Liu, Jun Li 0004, Shi Jin, Jiangzhou Wang A Deep-learning-based Joint Inference for Secure Spatial Modulation Receiver. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Sharan Ramjee, Shengtai Ju, Diyu Yang, Xiaoyu Liu, Aly El Gamal, Yonina C. Eldar Fast Deep Learning for Automatic Modulation Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenbo Tao, Xiaoyu Liu, Çagatay Demiralp, Remco Chang, Michael Stonebraker Kyrix: Interactive Visual Data Exploration at Scale. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ali Lenjani, Shirley J. Dyke, Ilias Bilionis, Chul Min Yeum, Kenzo Kamiya, Jongseong Choi, Xiaoyu Liu, Arindam G. Chowdhury Towards fully automated post-event data collection and analysis: pre-event and post-event information fusion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Cao, Wenbo Tao, Sungtae An, Jing Jin, Yizhou Yan, Xiaoyu Liu, Wendong Ge, Adam Sah, Leilani Battle, Jimeng Sun, Remco Chang, M. Brandon Westover, Samuel Madden, Michael Stonebraker Smile: A System to Support Machine Learning on EEG Data at Scale. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Min Lin, Qingquan Huang, Jinyuan Wang, Jian Ouyang Performance analysis for multi-user integrated satellite and UAV cooperative networks. Search on Bibsonomy Physical Communication The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sufeng Kuang, Xiaoyu Liu, Nan Liu 0001 Analysis and Optimization of Random Caching in $K$ -Tier Multi-Antenna Multi-User HetNets. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Communications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Hui Huang, Chaoqun Jiao Modeling and Analyzing the Mutual Inductance of Rogowski Coils of Arbitrary Skeleton. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenbo Tao, Xiaoyu Liu, Yedi Wang, Leilani Battle, Çagatay Demiralp, Remco Chang, Michael Stonebraker Kyrix: Interactive Pan/Zoom Visualizations at Scale. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenbo Tao, Xiaoyu Liu, Çagatay Demiralp, Remco Chang, Michael Stonebraker Kyrix: Interactive Visual Data Exploration at Scale. Search on Bibsonomy CIDR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tengfei Tu, Xiaoyu Liu, Linhai Song, Yiying Zhang Understanding Real-World Concurrency Bugs in Go. Search on Bibsonomy ASPLOS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Lu, Shiping Zhao, Xiaoyu Liu, Yishu Wang Design and analysis of a climbing robot for pylon maintenance. Search on Bibsonomy Industrial Robot The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Sun 0003, Qiuling Yang, Xiaoyu Liu, Jie Chen 0003 Event-triggered consensus for linear continuous-time multi-agent systems based on a predictor. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Li, Xiaoyu Liu, Yanyun Ma, Yi Wang, Weichen Zhou, Meng Hao, Zhenghong Yuan, Jie Liu, Momiao Xiong, Yin Yao Shugart, Jiucun Wang, Li Jin knnAUC: an open-source R package for detecting nonlinear dependence between one continuous variable and one binary variable. Search on Bibsonomy BMC Bioinformatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, LiGuo Huang, Alexander Egyed, Jidong Ge Do code data sharing dependencies support an early prediction of software actual change impact set? Search on Bibsonomy Journal of Software: Evolution and Process The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haifeng Lin, Xiaoyu Liu, Xinyue Wang, Yunfei Liu A fuzzy inference and big data analysis algorithm for the prediction of forest fire based on rechargeable wireless sensor networks. Search on Bibsonomy SUSCOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Zhang, Stephen A. Zahorian, Xiao Chen, Peter Guzewich, Xiaoyu Liu Dual-label Deep LSTM Dereverberation For Speaker Verification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Jie Chen, Vijayan N. Nair, Agus Sudjianto Model Interpretation: A Unified Derivative-based Framework for Nonparametric Regression and Supervised Machine Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Hongqiang Huo, Yuanjie Zhu, Lizhen Wang, Aoran Sun, Wei Yao, Yubo Fan Feasibility study on a robot-assisted procedure for tumor localization using needle-rotation force signals. Search on Bibsonomy Biomed. Signal Proc. and Control The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Shunda Pan, Qi Zhang 0001, Yu-Gang Jiang, Xuanjing Huang Generating Keyword Queries for Natural Language Queries to Alleviate Lexical Chasm Problem. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guodong Zhao, Pengfei Li, Fan Fang, Xiaoyu Liu, Yuewei Zhang A Reliable Method of Icing Detection for Transmission Lines. Search on Bibsonomy ICCCS (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Aung Aung Phyo Wai, Shastikk Kumaran, Yukesh Ragavendar Saravanan, Zhiping Lin Instance-Based Genre-Specific Music Emotion Prediction with An EEG Setup. Search on Bibsonomy EMBC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Zhang 0001, Xiaoyu Liu, Jinlan Fu Neural Networks Incorporating Dictionaries for Chinese Word Segmentation. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qi Zhang 0001, Jinlan Fu, Xiaoyu Liu, Xuanjing Huang Adaptive Co-attention Network for Named Entity Recognition in Tweets. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Xinyu Chen, Yumei Wang, Yu Liu 0001 Application Identification for Virtual Reality Video with Feature Analysis and Machine Learning Technique. Search on Bibsonomy ChinaCom The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, LiGuo Huang, Vincent Ng Effective API recommendation without historical software repositories. Search on Bibsonomy ASE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Qinqin Nie, Hao Cheng, Chenfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Haotian Wu, Lianjie Wang, Arne Schumann, Chase Brown, Qian Chen, Chengzheng Li, Dongdong Li, Emmanouil Michail, Fan Zhang, Feng Ni, Feng Zhu, Guanghui Wang, Haipeng Zhang, Han Deng, Hao Liu, Haoran Wang, Heqian Qiu, Honggang Qi, Honghui Shi, Hongliang Li, Hongyu Xu, Hu Lin, Ioannis Kompatsiaris, Jian Cheng 0001, Jianqiang Wang, Jianxiu Yang, Jingkai Zhou, Juanping Zhao, K. J. Joseph, Kaiwen Duan, Karthik Suresh, Bo Ke, Ke Wang, Konstantinos Avgerinakis, Lars Wilko Sommer, Lei Zhang, Li Yang, Lin Cheng, Lin Ma, Liyu Lu, Lu Ding, Minyu Huang, Naveen Kumar Vedurupaka, Nehal Mamgain, Nitin Bansal, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qian Wang, Qijie Zhao, Qingming Huang, Qiong Liu, Qishang Cheng, Qiuchen Sun, Robert Laganière, Sheng Jiang, Shengjin Wang, Shubo Wei, Siwei Wang, Stefanos Vrochidis, Sujuan Wang, Tiaojio Lee, Usman Sajid, Vineeth N. Balasubramanian, Wei Li 0110, Wei Zhang, Weikun Wu, Wenchi Ma, Wenrui He, Wenzhe Yang, Xiaoyu Chen, Xin Sun, Xinbin Luo, Xintao Lian, Xiufang Li, Yangliu Kuai, Yali Li, Yi Luo, Yifan Zhang, Yiling Liu, Ying Li, Yong Wang, Yongtao Wang, Yuanwei Wu, Yue Fan, Yunchao Wei, Yuqin Zhang, Zexin Wang, Zhangyang Wang, Zhaoyue Xia, Zhen Cui, Zhenwei He, Zhipeng Deng, Zhiyao Guo, Zichen Song VisDrone-DET2018: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Haotian Wu, Qinqin Nie, Hao Cheng, Chenfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Lianjie Wang, Arne Schumann, Dan Wang, Diego Ortego, Elena Luna, Emmanouil Michail, Erik Bochinski, Feng Ni, Filiz Bunyak, Gege Zhang, Guna Seetharaman, Guorong Li, Hongyang Yu, Ioannis Kompatsiaris, Jianfei Zhao, Jie Gao, José M. Martínez 0001, Juan C. SanMiguel, Kannappan Palaniappan, Konstantinos Avgerinakis, Lars Wilko Sommer, Martin Lauer, Mengkun Liu, Noor M. Al-Shakarji, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qijie Zhao, Qinghua Ma, Qingming Huang, Stefanos Vrochidis, Thomas Sikora, Tobias Senst, Wei Song, Wei Tian, Wenhua Zhang, Yanyun Zhao, Yidong Bai, Yinan Wu, Yongtao Wang, Yuxuan Li, Zhaoliang Pi, Zhiming Ma VisDrone-VDT2018: The Vision Meets Drone Video Detection and Tracking Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Longyin Wen, Pengfei Zhu, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Chenfeng Liu, Hao Cheng, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Qinqin Nie, Haotian Wu, Lianjie Wang, Asanka G. Perera, Baochang Zhang, Byeongho Heo, Chunlei Liu, Dongdong Li, Emmanouil Michail, Hanlin Chen, Hao Liu, Haojie Li, Ioannis Kompatsiaris, Jian Cheng 0001, Jiaqing Fan, Jie Zhang, Jin Young Choi 0002, Jing Li, Jinyu Yang, Jongwon Choi, Juanping Zhao, Jungong Han, Kaihua Zhang, Kaiwen Duan, Ke Song, Konstantinos Avgerinakis, Kyuewang Lee, Lu Ding, Martin Lauer, Panagiotis Giannakeris, Peizhen Zhang, Qiang Wang, Qianqian Xu, Qingming Huang, Qingshan Liu 0001, Robert Laganière, Ruixin Zhang, Sangdoo Yun, Shengyin Zhu, Sihang Wu, Stefanos Vrochidis, Wei Tian, Wei Zhang 0066, Weidong Chen, Weiming Hu, Wenhao Wang, Wenhua Zhang, Wenrui Ding, Xiaohao He, Xiaotong Li, Xin Zhang, Xinbin Luo, Xixi Hu, Yang Meng, Yangliu Kuai, Yanyun Zhao, Yaxuan Li, Yifan Yang, Yifan Zhang, Yong Wang, Yuankai Qi, Zhipeng Deng, Zhiqun He VisDrone-SOT2018: The Vision Meets Drone Single-Object Tracking Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, LiGuo Huang, Chuanyi Liu, Vincent Ng Linking Source Code to Untangled Change Intents. Search on Bibsonomy ICSME The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lujun Zhao, Qi Zhang, Peng Wang, Xiaoyu Liu Neural Networks Incorporating Unlabeled and Partially-labeled Data for Cross-domain Chinese Word Segmentation. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Lu, Shiping Zhao, Deping Yu, Xiaoyu Liu Pylon-Climber: a novel climbing assistive robot for pylon maintenance. Search on Bibsonomy Industrial Robot The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Jian Sun 0003, Lihua Dou, Jie Chen 0003 Leader-following consensus for discrete-time multi-agent systems with parameter uncertainties based on the event-triggered strategy. Search on Bibsonomy J. Systems Science & Complexity The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Serge Guillas Dimension Reduction for Gaussian Process Emulation: An Application to the Influence of Bathymetry on Tsunami Heights. Search on Bibsonomy SIAM/ASA J. Uncertain. Quantification The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Jian Sun 0003, LiHua Dou, Jie Chen 0003 Event-Triggered Consensus for Linear Continuous-time Multi-agent Systems Based on a Predictor. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Diyu Yang, Aly El Gamal Deep Neural Network Architectures for Modulation Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhibing Liu, Ruiqing Zhao, Xiaoyu Liu, Lin Chen Contract designing for a supply chain with uncertain information based on confidence level. Search on Bibsonomy Appl. Soft Comput. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Roozbeh Sadeghian, Stephen A. Zahorian A modulation feature set for robust Automatic Speech Recognition in additive noise and reverberation. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Diyu Yang, Aly El Gamal Deep neural network architectures for modulation classification. Search on Bibsonomy ACSSC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Denning Campbell, Zhenyu Guo Single image density map estimation based on multi-column CNN and boosting. Search on Bibsonomy GlobalSIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Lihua Dou, Jian Sun 0003 Consensus for networked multi-agent systems with unknown communication delays. Search on Bibsonomy J. Franklin Institute The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Boyu Li, Fei Gao, Xiaoyu Liu, Xia Wang Improved distributed compressed sensing for smooth signals in wireless sensor networks. Search on Bibsonomy CITS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Sheng, Shuo Zhang 0003, Xiaoyu Liu, Zhang Xiong Relative location for light field saliency detection. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Sheng, Xiaoyu Liu, Shuo Zhang 0003 Saliency analysis based on depth contrast increased. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Liu, Xiaoyu Liu, Jing Cao, Chunlin Shi, Shouli Xuan Effects of Waterlogging and Shading at Jointing Stage on Dry Matter Distribution and Yield of Winter Wheat. Search on Bibsonomy CCTA The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mmanu Chaturvedi, Tomojit Ghosh, Michael Kirby, Xiaoyu Liu, Xiaofeng Ma, Shannon Stiverson Explorations in Very Early Prognosis of the Human Immune Response to Influenza. Search on Bibsonomy BCB The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianhui Qin, Bo Zhou, Jiadan Wei, Jiaxing Lei, Xiaoyu Liu, Na Han Distortion Analysis and Duty Ratio Correction Algorithm for Asymmetric Modulation of Two-Stage Matrix Converter. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Stephen A. Zahorian A unified framework for filterbank and time-frequency basis vectors in ASR frontends. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Hao Sheng, Yang Zhang 0032, Zhang Xiong A Structured Light 3D Measurement System Based on Heterogeneous Parallel Computation Model. Search on Bibsonomy CCGRID The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Muhammad Safdar, Ming Ronnier Luo, Xiaoyu Liu Comparing CSI and PCA in Amalgamation with JPEG for Spectral Image Compression. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Stephen A. Zahorian Combined PNCC feature extractor for robust speech recognition. Search on Bibsonomy ChinaSIP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huanhuan Wang, Xiaoyu Liu, Yi Chen Detection of capsule foreign matter defect based on BP neural network. Search on Bibsonomy GrC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Joshua R. Stachel, Ervin Sejdic, Marlin H. Mickle, J. Lee Berger The UHF Gen 2 RFID System for transcutaenous operation for orthopedic implants. Search on Bibsonomy I2MTC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1K. T. Arasu, Xiaoyu Liu, Gary McGuire Preface: Richard M. Wilson, Special issue honoring his 65th birthday. Search on Bibsonomy Des. Codes Cryptogr. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan W. Asmann, Sumit Middha, Asif Hossain, Saurabh Baheti, Ying Li, High-Seng Chai, Zhifu Sun, Patrick H. Duffy, Ahmed A. Hadad, Asha A. Nair, Xiaoyu Liu, Yuji Zhang, Eric W. Klee, Krishna R. Kalari, Jean-Pierre A. Kocher TREAT: a bioinformatics tool for variant annotations and visualizations in targeted and exome sequencing data. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Zhongyuan Yu, Yumin Liu, Houjian Kang, Jinhong Mu A new recognition algorithm with high result reliability. Search on Bibsonomy CCIS The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu An equivalence of Ward's bound and its application. Search on Bibsonomy Des. Codes Cryptogr. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Ajay Ogirala, Lee Berger, Marlin H. Mickle Design and implementation of a volume conduction based RFID system for smart implants. Search on Bibsonomy EMBC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu Binary divisible codes of maximum dimension. Search on Bibsonomy IJICoT The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Kin Choong Yow Scheduling Mobile Data Services in a Bluetooth. Search on Bibsonomy IJCNS The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jon-Lark Kim, Xiaoyu Liu A generalized Gleason-Pierce-Ward theorem. Search on Bibsonomy Des. Codes Cryptogr. The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruizhen Zhao, XiaoYu Liu, Ching-Chung Li, Robert J. Sclabassi, Mingui Sun Wavelet denoising via sparse representation. Search on Bibsonomy Science in China Series F: Information Sciences The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF wavelet transform, signal processing, denoising, sparse representation
1Taiping Zhang, Yuan Yan Tang, Bin Fang 0001, Zhaowei Shang, Xiaoyu Liu Face Recognition Under Varying Illumination Using Gradientfaces. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongbo Xin, Tinglei Huang, Xiaoyu Liu, Xiangjiao Tang Temperature Control System Based on Fuzzy Self-Adaptive PID Controller. Search on Bibsonomy WGEC The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Wang, Ting-lei Huang, Xiaoyu Liu Handwritten Character Recognition Based on BP Neural Network. Search on Bibsonomy WGEC The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangjiao Tang, Tinglei Huang, Xiaoyu Liu, Jun Wang Application of PID with Single-Neuron Adaptive Control in Liquid Level Control. Search on Bibsonomy WGEC The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Tinglei Huang, Xiangjiao Tang, Hongbo Xin Design of Self-Adaptive PID Controller Based on Least Square Method. Search on Bibsonomy WGEC The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Kang-ling Fang, Bin Liu A synthesis method for the complex-valued associative memory constrained by the attractive domain. Search on Bibsonomy CDC The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1XiaoYu Liu, Fei Zhang, Steven A. Hackworth, Robert J. Sclabassi, Mingui Sun Modeling and Simulation of a Thin Film Power Transfer Cell for Medical Devices and Implants. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Marius Iulian Corici, Alin Florindor Murarasu, Stefan Arbanowski, Thomas Magedanz, Suwon Lee, Xiaoyu Liu Multimedia Mobility Service Solution. Search on Bibsonomy VTC Fall The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Kangling Fang A Multiple Background Images Model for Billet Location Control. Search on Bibsonomy ICESS The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuedong Tian, Fei Wang, Xiaoyu Liu An Improved Method of Formula Structural Analysis. Search on Bibsonomy RSKT The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Formula recognition, Converse Matching, Structural analysis, Baseline
1K. T. Arasu, Yu Qing Chen, John F. Dillon, Xiaoyu Liu, Kevin J. Player Abelian difference sets of order n dividing lambda. Search on Bibsonomy Des. Codes Cryptogr. The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF AMS Classifications 05C25, 20B05
1Kin Choong Yow, Lin Chen, Xiaoyu Liu BlueBus: a scalable solution for localized mobile service in a public bus. Search on Bibsonomy Mobility Conference The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF public bus, mobile device, Bluetooth, data service
1Xiaoyu Liu Weights Modulo a Prime Power in Divisible Codes and a Related Bound. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Information Theory The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Bing W. Kwan Wireless Channel Modeling Based on Randomly Moving Objects. Search on Bibsonomy International Conference on Wireless Networks The full citation details ... 2004 DBLP  BibTeX  RDF
1Alexandru T. Balaban, Xiaoyu Liu, Douglas J. Klein, Darko Babic, Thomas G. Schmalz, William A. Seitz, Milan Randic Graphic Invariants for Fullerenes [J. Chem. Inf. Comput. Sci 35, 396-404 (1995)]. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Computer Sciences The full citation details ... 1997 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Alexandru T. Balaban, Xiaoyu Liu, Douglas J. Klein, Darko Babic, Thomas G. Schmalz, William A. Seitz, Milan Randic Graph Invariants for Fullerenes. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Computer Sciences The full citation details ... 1995 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Alexandru T. Balaban, Xiaoyu Liu, Sven J. Cyvin, Douglas J. Klein Benzenoids with maximum Kekule structure counts for given numbers of hexagons. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Computer Sciences The full citation details ... 1993 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Krishnan Balasubramanian, Morton E. Munk Computational techniques for vertex partitioning of graphs. Search on Bibsonomy Journal of Chemical Information and Computer Sciences The full citation details ... 1990 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #83 of 83 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license