The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yiheng Liu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yiheng_Liu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yiheng Liu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2018 (2) 2019 (5)
Publication types (Num. hits)
article(3) inproceedings(4)
Venues (Conferences, Journals, ...)
CoRR(3) ICCA(2) AAAI(1) VCIP(1)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 8 publication records. Showing 7 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yiheng Liu, Wengang Zhou, Jianzhuang Liu, Guojun Qi, Qi Tian 0001, Houqiang Li An End-to-End Foreground-Aware Network for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo 0002, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao 0005, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen 0003, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei 0001, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang 0001, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen 0019, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li 0004, Ruiping Wang 0001, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiaxuan Fan, Dawei Li, Honglun Wang, Yiheng Liu UAV Low Altitude Flight Threat Perception Based on Improved SSD and KCF. Search on Bibsonomy ICCA The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiheng Liu, Honglun Wang, Na Li, Jiaxuan Fan, Tiancai Wu Probe control for autonomous aerial refueling based on high order sliding mode. Search on Bibsonomy ICCA The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiheng Liu, Zhenxun Yuan, Wengang Zhou, Houqiang Li Spatial and Temporal Mutual Promotion for Video-Based Person Re-Identification. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiheng Liu, Zhenxun Yuan, Wengang Zhou, Houqiang Li Spatial and Temporal Mutual Promotion for Video-based Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yiheng Liu, Chao Xie, Wengang Zhou, Houqiang Li Effective Similarity Measurement for Video-based Person Re-identification. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #7 of 7 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license