The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of Yuhua Qian Yu-Hua Qian ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yuhua_Qian )

Publication years (Num. hits)
2005-2008 (16) 2009-2011 (19) 2012-2013 (17) 2014-2015 (19) 2016-2017 (18) 2018-2019 (25) 2020 (1)
Publication types (Num. hits)
article(93) inproceedings(22)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 15 occurrences of 10 keywords

Results
Found 116 publication records. Showing 115 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Tao Yan, Zhiguo Hu, Yuhua Qian, Zhiwei Qiao, Linyuan Zhang 3D shape reconstruction from multifocus image fusion using a multidirectional modified Laplacian operator. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2020 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Sun 0002, Xiaoyu Zhang, Yu-Hua Qian, Jiucheng Xu, Shiguang Zhang Feature selection using neighborhood entropy-based uncertainty measures for gene expression data classification. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Sun 0002, Xiaoyu Zhang, Yu-Hua Qian, Jiucheng Xu, Shiguang Zhang, Yun Tian Joint neighborhood entropy-based gene selection method with fisher score for tumor classification. Search on Bibsonomy Appl. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yali Lv, Jiye Liang, Yuhua Qian, Jiajie Wu, Suqin Ji Sign fusion of multiple QPNs based on qualitative mutual information. Search on Bibsonomy IJCSE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Keyu Liu, Xibei Yang, Hamido Fujita, Dun Liu, Xin Yang 0012, Yuhua Qian An efficient selector for multi-granularity attribute reduction. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Honghong Cheng, Yuhua Qian, Yan Wu, Qian Guo, Yong Li Diversity-induced fuzzy clustering. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xibei Yang, Shaochen Liang, Hualong Yu, Shang Gao, Yuhua Qian Pseudo-label neighborhood rough set: Measures and attribute reductions. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianmin Ma, Lingling Hu, Yuhua Qian Object-oriented interval-set concept lattices. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feijiang Li, Yuhua Qian, Jieting Wang, Chuangyin Dang, Liping Jing Clustering ensemble based on sample's stability. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Guo, Yuhua Qian, Xinyan Liang, Yanhong She, Deyu Li, Jiye Liang Logic could be learned from images. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shujiao Liao, Qingxin Zhu, Yuhua Qian Feature-granularity selection with variable costs for hybrid data. Search on Bibsonomy Soft Comput. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zehua Jiang, Xibei Yang, Hualong Yu, Dun Liu, Pingxin Wang, Yuhua Qian Accelerator for multi-granularity attribute reduction. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anhui Tan, Wei-Zhi Wu, Yuhua Qian, Jiye Liang, Jinkun Chen, Jinjin Li Intuitionistic Fuzzy Rough Set-Based Granular Structures and Attribute Subset Selection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Fuzzy Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feijiang Li, Yuhua Qian, Jieting Wang, Chuangyin Dang, Bing Liu Cluster's Quality Evaluation and Selective Clustering Ensemble. Search on Bibsonomy TKDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongying Zhao, Wenqiang Liu, Yuhua Qian, Liqiang Nie, Yilong Yin, Yong Zhang 0001 Identifying advisor-advisee relationships from co-author networks via a novel deep model. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanhong She, Xiaoli He, Yuhua Qian, Weihua Xu, Jinhai Li A quantitative approach to reasoning about incomplete knowledge. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Xinyan Liang, Qi Wang, Jiye Liang, Bing Liu, Andrzej Skowron, Yiyu Yao, Jianmin Ma, Chuangyin Dang Local rough set: A solution to rough data analysis in big data. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhangjian Ji, Kai Feng, Yuhua Qian Part-based Visual Tracking via Structural Support Correlation Filter. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Peng Song 0004, Jiye Liang, Yuhua Qian, Wei Wei 0018, Feng Wang A cautious ranking methodology with its application for stock screening. Search on Bibsonomy Appl. Soft Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Wang, Yuhua Qian, Xinyan Liang, Qian Guo, Jiye Liang Local neighborhood rough set. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shujiao Liao, Qingxin Zhu, Yuhua Qian, Guoping Lin Multi-granularity feature selection on cost-sensitive data with measurement errors and variable costs. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoying Guo, Yuhua Qian, Liang Li, Akira Asano Assessment model for perceived visual complexity of painting images. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Furong Peng, Xuan Lu, Chao Ma 0002, Yuhua Qian, Jianfeng Lu 0003, Jingyu Yang Multi-level preference regression for cold-start recommendations. Search on Bibsonomy Int. J. Machine Learning & Cybernetics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianhua Dai, Hu Hu, Wei-Zhi Wu, Yuhua Qian, Debiao Huang Maximal-Discernibility-Pair-Based Approach to Attribute Reduction in Fuzzy Rough Sets. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Fuzzy Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Changzhong Wang, Qinghua Hu, Xizhao Wang, Degang Chen, Yuhua Qian, Zhe Dong Feature Selection Based on Neighborhood Discrimination Index. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fuyuan Cao, Joshua Zhexue Huang, Jiye Liang, Xingwang Zhao, Yinfeng Meng, Kai Feng, Yuhua Qian An Algorithm for Clustering Categorical Data With Set-Valued Features. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feijiang Li, Yuhua Qian, Jieting Wang, Jiye Liang Multigranulation information fusion: A Dempster-Shafer evidence theory-based clustering ensemble method. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Honghong Cheng, Jieting Wang, Jiye Liang, Witold Pedrycz, Chuangyin Dang Grouping granular structures in human granulation intelligence. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei-Zhi Wu, Yuhua Qian, Tong-Jun Li, Shen-Ming Gu On rule acquisition in incomplete multi-scale decision tables. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinhai Li, Chenchen Huang, Jianjun Qi, Yuhua Qian, Wenqi Liu Three-way cognitive concept learning via multi-granularity. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanhong She, Xiaoli He, Huixian Shi, Yuhua Qian A multiple-valued logic approach for multigranulation rough set model. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Xinyan Liang, Guoping Lin, Qian Guo, Jiye Liang Local multigranulation decision-theoretic rough sets. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hang Xu, Wenjian Wang, Yuhua Qian Fusing Complete Monotonic Decision Trees. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bingzhen Sun, Weimin Ma, Yuhua Qian Multigranulation fuzzy rough set over two universes and its application to decision making. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoqiang Guan, Jiye Liang, Yuhua Qian, Jifang Pang A multi-view OVA model based on decision tree for multi-classification tasks. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Changzhong Wang, Yali Qi, Mingwen Shao, Qinghua Hu, Degang Chen, Yuhua Qian, Yaojin Lin A Fitting Model for Feature Selection With Fuzzy Rough Sets. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Fuzzy Systems The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Wang, Qinghua Hu, Yucan Zhou, Hong Zhao, Yuhua Qian, Jiye Liang Local Bayes Risk Minimization Based Stopping Strategy for Hierarchical Classification. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiqiang Wang 0005, Jiye Liang, Ru Li, Yuhua Qian An Approach to Cold-Start Link Prediction: Establishing Connections between Non-Topological and Topological Information. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Changzhong Wang, Mingwen Shao, Qiang He, Yuhua Qian, Yali Qi Feature subset selection based on fuzzy neighborhood rough sets. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanli Sang, Jiye Liang, Yuhua Qian Decision-theoretic rough sets under dynamic granulation. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yinfeng Meng, Jiye Liang, Yuhua Qian Comparison study of orthonormal representations of functional data in classification. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoping Lin, Jiye Liang, Yuhua Qian, Jinjin Li A fuzzy multigranulation decision-theoretic approach to multi-source fuzzy information systems. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinhai Li, Yue Ren, Changlin Mei, Yuhua Qian, Xibei Yang A comparative study of multigranulation rough sets and concept lattices via rule acquisition. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Feijiang Li, Jiye Liang, Bing Liu, Chuangyin Dang Space Structure and Clustering of Categorical Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei-Jiang Li, Yu-Hua Qian, Jie-Ting Wang, Ji-Ye Liang Multigranulation information fusion: A dempster-shafer evidence theory based clustering ensemble method. Search on Bibsonomy ICMLC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoping Lin, Jiye Liang, Yuhua Qian An information fusion approach by combining multigranulation rough sets and evidence theory. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinhai Li, Changlin Mei, Weihua Xu, Yuhua Qian Concept learning via granular computing: A cognitive viewpoint. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoli Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian, Chuangyin Dang A Normalized Numerical Scaling Method for the Unbalanced Multi-Granular Linguistic Sets. Search on Bibsonomy International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoping Lin, Jiye Liang, Yuhua Qian Uncertainty Measures for Multigranulation Approximation Space. Search on Bibsonomy International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Hang Xu, Jiye Liang, Bing Liu, Jieting Wang Fusing Monotonic Decision Trees. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Qi Wang, Honghong Cheng, Jiye Liang, Chuangyin Dang Fuzzy-rough feature selection accelerator. Search on Bibsonomy Fuzzy Sets and Systems The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoli Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian Determining decision makers' weights in group ranking: a granular computing method. Search on Bibsonomy Int. J. Machine Learning & Cybernetics The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Yebin Li, Jiye Liang, Guoping Lin, Chuangyin Dang Fuzzy Granular Structure Distance. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Fuzzy Systems The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hanmo Wang, Liang Du, Peng Zhou 0006, Lei Shi, Yuhua Qian, Yi-Dong Shen Experimental Design with Multiple Kernels. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinhai Li, Chenchen Huang, Weihua Xu, Yuhua Qian, Wenqi Liu Cognitive concept learning via granular computing for big data. Search on Bibsonomy ICMLC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoli Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian Preorder Information Based Attributes' Weights Learning in Multi-attribute Decision Making. Search on Bibsonomy Fundam. Inform. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Shunyong Li, Jiye Liang, Zhongzhi Shi, Feng Wang Pessimistic rough set based decisions: A multigranulation fusion strategy. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Hu Zhang, Feijiang Li, Qinghua Hu, Jiye Liang Set-based granular computing: A lattice model. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Hu Zhang, Yanli Sang, Jiye Liang Multigranulation decision-theoretic rough sets. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiye Liang, Feng Wang, Chuangyin Dang, Yuhua Qian A Group Incremental Approach to Feature Selection Applying Rough Set Technique. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yali Lv, Shizhong Liao, Hongbo Shi, Yuhua Qian, Suqin Ji QMIQPN: An enhanced QPN based on qualitative mutual information for reducing ambiguity. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoping Lin, Jiye Liang, Yuhua Qian Topological approach to multigranulation rough sets. Search on Bibsonomy Int. J. Machine Learning & Cybernetics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Liu, Yuhua Qian, Jiye Liang A rule-extraction framework under multigranulation rough sets. Search on Bibsonomy Int. J. Machine Learning & Cybernetics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xibei Yang, Yuhua Qian, Jingyu Yang On Characterizing Hierarchies of Granulation Structures via Distances. Search on Bibsonomy Fundam. Inform. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wei 0018, Jiye Liang, Yuhua Qian, Chuangyin Dang Can fuzzy entropies be effective measures for evaluating the roughness of a rough set? Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoping Lin, Jiye Liang, Yuhua Qian Multigranulation rough sets: From partition to covering. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wei 0018, Jiye Liang, Junhong Wang, Yuhua Qian Decision-relative discernibility matrices in the sense of entropies. Search on Bibsonomy Int. J. General Systems The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian Attribute reduction: A dimension incremental strategy. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Wei Wei 0018 Consistency-preserving attribute reduction in fuzzy rough set framework. Search on Bibsonomy Int. J. Machine Learning & Cybernetics The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wei 0018, Jiye Liang, Yuhua Qian A comparative study of rough sets for hybrid data. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xibei Yang, Yuhua Qian, Jing-Yu Yang Hierarchical Structures on Multigranulation Spaces. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Chuangyin Dang, Jiye Liang, Wei-Zhi Wu Partial ordering of information granulations: a further investigation. Search on Bibsonomy Expert Systems The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiye Liang, Feng Wang, Chuangyin Dang, Yuhua Qian An efficient rough feature selection algorithm with a multi-granulation view. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoping Lin, Yuhua Qian, Jinjin Li NMGRS: Neighborhood-based multigranulation rough sets. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Song 0004, Jiye Liang, Yuhua Qian A two-grade approach to ranking interval data. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Peng Song 0004, Chuangyin Dang, Wei Wei 0018 Evaluation of the decision performance of the decision rule set from an ordered decision table. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiye Liang, Ru Li, Yuhua Qian Distance: A more comprehensible perspective for measures in rough set theory. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wei 0018, Jiye Liang, Yuhua Qian, Junhong Wang Fuzziness-Preserving Attribute Reduction from Hybrid Data. Search on Bibsonomy IScIDE The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoli Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian Information Granularity and Granular Structure in Decision Making. Search on Bibsonomy RSKT The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wei 0018, Jiye Liang, Yuhua Qian, Feng Wang Variable precision multi-granulation rough set. Search on Bibsonomy GrC The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Min, Huaping He, Yuhua Qian, William Zhu Test-cost-sensitive attribute reduction. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Witold Pedrycz, Chuangyin Dang An efficient accelerator for attribute reduction from incomplete data in rough set framework. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, W.-z. Z. Wu, Chuangyin Dang Information Granularity in Fuzzy Binary GrC Model. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Fuzzy Systems The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junhong Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian Closed-Label Concept Lattice Based Rule Extraction Approach. Search on Bibsonomy ICIC (3) The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang How to organize data with measurement errors? Search on Bibsonomy SMC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Chao Li, Jiye Liang An Efficient Fuzzy-Rough Attribute Reduction Approach. Search on Bibsonomy RSKT The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Yiyu Yao, Chuangyin Dang MGRS: A multi-granulation rough set. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Witold Pedrycz, Chuangyin Dang Positive approximation: An accelerator for attribute reduction in rough set theory. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Chuangyin Dang Incomplete Multigranulation Rough Set. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics, Part A The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wei 0018, Jiye Liang, Yuhua Qian, Feng Wang, Chuangyin Dang Comparative study of decision performance of decision tables induced by attribute reductions. Search on Bibsonomy Int. J. General Systems The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Deyu Li, Feng Wang, Nannan Ma Approximation reduction in inconsistent incomplete decision tables. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junhong Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian A heuristic method to attribute reduction for concept lattice. Search on Bibsonomy ICMLC The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongxing Chen, Yuhua Qian, Jiye Liang, Wei Wei 0018 On Partial Order Relations in Granular Computing. Search on Bibsonomy GrC The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Chuangyin Dang, Jiye Liang, Dawei Tang Set-valued ordered information systems. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiye Liang, Junhong Wang, Yuhua Qian A new measure of uncertainty based on knowledge granulation for rough sets. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Feng Wang A New Method for Measuring the Uncertainty in Incomplete Information Systems. Search on Bibsonomy International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Chuangyin Dang Knowledge structure, knowledge granulation and knowledge distance in a knowledge base. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wei 0018, Jiye Liang, Yuhua Qian, Feng Wang An attribute reduction approach and its accelerated version for hybrid data. Search on Bibsonomy IEEE ICCI The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongxing Chen, Yuhua Qian, Jiye Liang, Wei Wei 0018, Feng Wang A Time-Reduction Strategy to Feature Selection in Rough Set Theory. Search on Bibsonomy RSKT The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Ordered decision table, consistency, fuzziness
1Yuhua Qian, Jiye Liang, Deyu Li, Haiyun Zhang, Chuangyin Dang Measures for evaluating the decision performance of a decision table in rough set theory. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 115 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license